Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

How to fix a corrupt (synched) Bookmarks and corrupt jsonlz4 backups?

My Bookmarks are corrupted, they are synched, so all my other browers are corrupted and all bookmarks backups are also corrupted. How can I fix this? In the sync-log I fo… (διαβάστε περισσότερα)

My Bookmarks are corrupted, they are synched, so all my other browers are corrupted and all bookmarks backups are also corrupted.

How can I fix this?

In the sync-log I found the offending bookmark: Sync.Engine.Bookmarks WARN Failed to reconcile incoming record rZXeoYcJLRvV: TypeError: http:///?lidNr=100000363 is not a valid URL. (resource://gre/modules/Bookmarks.jsm:2107:18) JS Stack trace: rowsToItemsArray/<@Bookmarks.jsm:2107:18 < rowsToItemsArray@Bookmarks.jsm:2091:10 < query@Bookmarks.jsm:1696:26 Sync.Engine.Bookmarks WARN Error creating record: TypeError: http:///?lidNr=100000363 is not a valid URL. (resource://gre/modules/Bookmarks.jsm:2107:18) JS Stack trace: rowsToItemsArray/<@Bookmarks.jsm:2107:18 < rowsToItemsArray@Bookmarks.jsm:2091:10 < query@Bookmarks.jsm:1696:26 Sync.ErrorHandler DEBUG bookmarks failed: TypeError: http:///?lidNr=100000363 is not a valid URL. (resource://gre/modules/Bookmarks.jsm:2107:18) JS Stack trace: rowsToItemsArray/<@Bookmarks.jsm:2107:18 < rowsToItemsArray@Bookmarks.jsm:2091:10 < query@Bookmarks.jsm:1696:26

In the Bookmarks browser I can find the offending bookmark, but delete does not work. It does noting.

When I try to restore all my bookmarks from any of the auto generated .jsonlz4 file, then I get the failure: "Unable to process the backup file.".

I can't manually edit the places sqllite DB, and the extension I had for that doesn't work any more on FF Quantum. So I tried with vi, but now bookmarks are even more FOO-BAR.

I can't manually edit the the auto generated .jsonlz4 bookmark backup files. There is no unzip for it.

I'm thourougly f*cked as it is (20+ years of bookmarks are trashed).

Can anybody help. The incorrect bookmark might have been around for a while and doesn't look that offending to me (http:///?lidNr=100000363), but all of a sudden FF makes a complete clusterf*ck of it.

How can I fix this?

Ερώτηση από martinr 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από martinr 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I try to ' Click the menu button , and then Sign in to Sync ' there is no 'Sign in to sync' option. How do I sync my bookmarks from another device?

When I try to ' Click the menu button , and then Sign in to Sync ' there is no 'Sign in to sync' option. How do I sync my bookmarks from another device? I see no options … (διαβάστε περισσότερα)

When I try to ' Click the menu button , and then Sign in to Sync ' there is no 'Sign in to sync' option. How do I sync my bookmarks from another device? I see no options for accessing Firefox sync.

Ερώτηση από DrCJHarrisChin 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks sync fails with "Error: Single record too large to submit to server"

Since some days I had the problem that my entire Firefox browser (not only an individual tab) was freezing for some seconds every few minutes. I now figured out that this… (διαβάστε περισσότερα)

Since some days I had the problem that my entire Firefox browser (not only an individual tab) was freezing for some seconds every few minutes. I now figured out that this was related to Firefox sync, which started to fail a few days ago and was triggered every few minutes.

The sync logs show errors similar to these:

  1526892770098	Sync.Engine.Bookmarks	DEBUG	First sync, uploading all items
  1526892770330	Sync.Engine.Bookmarks	INFO	15808 outgoing items pre-reconciliation
  1526892770330	Sync.Engine.Bookmarks	DEBUG	Bookmarks backup starting.
  1526892774686	Sync.Engine.Bookmarks	DEBUG	Bookmarks backup done.
  1526892774687	Sync.Engine.Bookmarks	INFO	Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled.
  1526892779953	Sync.Engine.Bookmarks	WARN	Failed to enqueue record "pLxS5go7mqjb" (aborting): Error: Single record too large to submit to server (resource://services-sync/record.js:991:40) JS Stack trace: enqueue@record.js:991:40
  _uploadOutgoing@engines.js:1666:43
  1526892780067	Sync.Engine.Bookmarks.BookmarkSyncUtils	DEBUG	pushChanges: Processed change records: {"weak":0,"skipped":15808,"updated":0}
  1526892780068	Sync.Status	DEBUG	Status for engine bookmarks: error.engine.reason.unknown_fail
  1526892780068	Sync.Status	DEBUG	Status.service: success.status_ok => error.sync.failed_partial
  1526892780068	Sync.ErrorHandler	DEBUG	bookmarks failed: Error: Single record too large to submit to server (resource://services-sync/record.js:991:40) JS Stack trace: enqueue@record.js:991:40
  _uploadOutgoing@engines.js:1666:43
  1526892780069	Sync.Engine.Addons	DEBUG	Refreshing reconciler state

I then tried to create a new Firefox profile and to start sync all over again, which was also not working. I am operating a Mozilla Sync Server on one of my own private servers and in the server logs, I noticed that sync tried to fetch one million new bookmarks from the server until I cancelled the process after some hours.

After noticing that I had a look into my bookmarks. There I figured out that my bookmarks were completely screwed up. They were doubled and tripled in the "Other Bookmarks" folder and --- strangely --- they were somehow linked. So deleting a particular bookmark in the "Other Bookmarks" folder deleted it also in the "Bookmarks Toolbar" folder, for example. I decided to completely delete all bookmarks and restore them from a backup. Now, at least in the bookmark manager, everything seems fine.

I also deleted my Firefox sync account and registered again to delete all data on the server side and to start with a fresh sync. However, the sync is now still failing with errors similar to the one above.

Any help is appreciated.

Ερώτηση από DigNative 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από DigNative 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

вошел в учетную запись firefox Sync, подтвердил вход, но ничего не синхронизировалось.

firefox 60.0.1 windows 10 x64 v1803: вошел в учетную запись, подтвердил вход, но ничего не синхронизировалось. при попытках открыть "управление аккаунтом" выдает "Ошибка … (διαβάστε περισσότερα)

firefox 60.0.1 windows 10 x64 v1803: вошел в учетную запись, подтвердил вход, но ничего не синхронизировалось. при попытках открыть "управление аккаунтом" выдает "Ошибка при установлении защищённого соединения"

Ερώτηση από serp1980 3 έτη πριν

Απάντηση από serp1980 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The phone number used is always considered invalid. Could you tell me what should i try to avoid this behaviour?

I'm in France and I wanted to use Firefox Sync for the first time. I had to insert the phone number in order to add a second device and the system had already filled the … (διαβάστε περισσότερα)

I'm in France and I wanted to use Firefox Sync for the first time. I had to insert the phone number in order to add a second device and the system had already filled the form with +33 that is the international prefix for french numbers. The problem is that I don't have a french phone number and I wanted to use another prefix but it is impossible. I tried using 00 instead of plus or directly without the prefix but I always get as answer that "the phone number is invalid". Could someone help me to understand which is the rule used to validate the phone number? Thank you in advance.

Ερώτηση από LombardoMilanese 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't sync this one Firefox extension

This extension is Floating Player https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/floating-player/?src=search I kept installing it both on my home and work PCs, all of my … (διαβάστε περισσότερα)

This extension is Floating Player https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/floating-player/?src=search I kept installing it both on my home and work PCs, all of my usual extensions which all from Firefox Addons sync both from work and home except this. Kept checking if my sync is working, it is. For some reasons every sign in to Firefox Account on any PC, this is the only extension that doesn't sync and install automatically. Please help me fix this

Ερώτηση από PrinceKickster 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από PrinceKickster 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The open tabs will not sync. I am logged in with my account, checkmark "sync open tabs" is set, yet it does not work. ?

Hi, the sync. of the open tabs isnot working. everything else will sync, but not the tabs. I have set the tick under the sync settings. Laptop Win 10 Desktop Win 10 Smart… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, the sync. of the open tabs isnot working. everything else will sync, but not the tabs. I have set the tick under the sync settings. Laptop Win 10 Desktop Win 10 Smartphone Android 8.0.0.384 What could be the problem? Knut

Ερώτηση από Friedel1411 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Friedel1411 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Problem: Firefox Sync encounters errors just every time it syncs according to About Sync add-on (February 16, 2019)

https://docs.google.com/document/d/1rFueUs2CCN1RDe3Qzn_LVsEr1XE7KssVPhqmB20iNpo/edit?usp=sharing Add-ons I want disabled often come enabled when I reset my PC and reinsta… (διαβάστε περισσότερα)

https://docs.google.com/document/d/1rFueUs2CCN1RDe3Qzn_LVsEr1XE7KssVPhqmB20iNpo/edit?usp=sharing

Add-ons I want disabled often come enabled when I reset my PC and reinstall Firefox after signing into Firefox Sync.

Ερώτηση από Thomas James "Tom" Seymour 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Thomas James "Tom" Seymour 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Linux & Mac computers not syncing bookmarks but show both FF sessions

If I display Firefox Accounts under sync in preferences, each computer shows the other's session, and each indicates the correct time of the other's sync. But the bookmar… (διαβάστε περισσότερα)

If I display Firefox Accounts under sync in preferences, each computer shows the other's session, and each indicates the correct time of the other's sync. But the bookmarks are not being transferred between the two. The Linux computer (running Quantum 67.0) has not been used for awhile, but it has a big buildup of bookmarks that need to be transferred to the Mac (67.0.2). Both machines have probably 10's of thousands of bookmarks organized in a complex nested hierarchy.

The Mac and a second Mac (also 67.0.2) are syncing bookmarks with each other correctly.

Ερώτηση από ProoVit 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can not get two desktop computers to sync after installing version 68.0.1

Recently got a new work desktop computer and when Firefox 68.0.1 was installed, it will not sync with my home desktop computer. On both computers, in the "Devices and Ap… (διαβάστε περισσότερα)

Recently got a new work desktop computer and when Firefox 68.0.1 was installed, it will not sync with my home desktop computer. On both computers, in the "Devices and Apps", both do show up as connected, but the work computer still will not sync. When I click to "connect another device", it only tried to install Firefox on my phone - no other option. I have spent 15 hours doing everything I can find on line to fix, but nothing works. I even uninstalled Firefox and ALL related items on my work computer and tried to install a couple of older versions, thinking maybe I could get it to sync and then do an update; however when ever I try to install any older version, it only installs 68.0.1. I am a CEO/software engineer I know my way around computers very well, but still can not solve this problem. I may be forced to switch browsers.

Ερώτηση από clange1 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

Firefox account not syncing

Hi all, This might be duplicate, but I haven't found anything relative to what has happened to me. So I would like to apologize in advance, if this is the case. So, I am … (διαβάστε περισσότερα)

Hi all,

This might be duplicate, but I haven't found anything relative to what has happened to me. So I would like to apologize in advance, if this is the case. So, I am running on version 91.0 (x64). I accidentally, logged out from my account (I installed an add-block and tried to remove it, but not from the settings). When I realized what happened, I tried to log in and I used the password recovery. Once I was logged in, I tried to sync (the new empty data) with my account's data. But it is not working at all. Is there any other way to sync all my data and settings to the firefox (maybe download them and import them again)? I would like to point out that this browser on this PC, was the only one connected to my profile. Thank you in advance.

Kind Regards, Spyros

Ερώτηση από spirto82 1 μήνα πριν

Pairing my pc computer to my iPhone

I have Firefox installed on my iPhone. I want to sync with my computer. From the computer I turned on the syncing and tried to add another device ( iPhone). A scanning… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox installed on my iPhone. I want to sync with my computer. From the computer I turned on the syncing and tried to add another device ( iPhone). A scanning code came up on the computer screen. I went to the iPhone and opened the Firefox browser and went into settings. The camera opened up and I scanned the code in the computer. Then I got a message that said I must pair from within the app. I couldn’t find any place in the app that indicated a pairing function. I’m puzzled by this whole situation because even thou I have no indication that another device was connected to my computer, the bookmarks did appear in the iPhone Firefox browser. What’s taking place ?

Ερώτηση από Ira G. 1 εβδομάδα πριν

my informatin

hi please help me my bookmarks my passwords and my site settings and...... when i log in my account is not coming i syncing buy is not come please help me is the … (διαβάστε περισσότερα)

hi please help me my bookmarks my passwords and my site settings and...... when i log in my account is not coming i syncing buy is not come please help me is the support of fire fox can't help or can't recovery my information I'm so sorry for all of them

Ερώτηση από Adrian 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Adrian 5 ημέρες πριν

work account and personal and don't want to mix

I have two sync accounts, one for work computer and one for personal. Try to login into work sync account on work computer after using personal sync logon on that browse… (διαβάστε περισσότερα)

I have two sync accounts, one for work computer and one for personal. Try to login into work sync account on

work computer after using personal sync logon on that browser. Only option I find is merge with current data. Want only work sync to show up and can't figure out how to clear personal account data and not merge. 

Can you help? Thanks, Joseph

Ερώτηση από joseph.dante 3 ημέρες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Sync not syncing

Hello, i just changed HDD to SSD in my laptop, installed new Windows, instaled Firefox, logged in, it says synced, but i dont have my bookmarks, history, tabs, nothing. I… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, i just changed HDD to SSD in my laptop, installed new Windows, instaled Firefox, logged in, it says synced, but i dont have my bookmarks, history, tabs, nothing.

If i look into Manage acccount -> Devices and apps -> There is current device synced and also previous device synced few hours ago, but nothing from previous device is synced. Before i wiped old HDD i checked everything, so all was synced (tabs, bookmarks, ...). When i did just system reinstal last time, it was syncing correctly.

Thank you for help.

Ερώτηση από Tmthetom 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

What to do when Firefox will not bookmark pages on my new iMac, will not sync with bookmarks on my MacBook air, will not import bookmarks from my MacBook Air?

I've installed a new 27" iMac (2017) running the High Sierra OS. The installation used Time Machine to transfer two user accounts and the applications from my previous s… (διαβάστε περισσότερα)

I've installed a new 27" iMac (2017) running the High Sierra OS. The installation used Time Machine to transfer two user accounts and the applications from my previous system, which ran Firefox without a problem. This new implementation of Firefox on the 27" iMac was highly dysfunctional and would not allow me to bookmark new pages and would not sync with bookmarks from my Macbook Air. Consequently, I deleted Firefox from my new system and downloaded and installed a new version of Firefox. With the new version of Firefox I still have problems bookmarking pages, I can't sync with my MacBook Air, and I can't import the bookmarks from my Macbook Air. When I attempt to import bookmarks I get the following notice - "Unable to process the backup file."

Ερώτηση από LesWilliams 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από LesWilliams 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Yesterday I signed into my account and and installed Firefox on a new computer but my bookmarks were not transferred

Before signing in, I was informed onscreen that all bookmarks would be transferred but none of my details were transferred - so hundreds of irreplaceable bookmarks were l… (διαβάστε περισσότερα)

Before signing in, I was informed onscreen that all bookmarks would be transferred but none of my details were transferred - so hundreds of irreplaceable bookmarks were lost. Any help greatly appreciated.

I can't add troubleshooting info as I am using a library computer. I was using Windows 10.

Ερώτηση από galliwasp 3 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to sign in to my sync account (incorrect password even though i just resetted)

So, As the title says I am unable to sign into my firefox sync account; whenever I try to I get a message saying that I have entered an incorrect password (though the pas… (διαβάστε περισσότερα)

So, As the title says I am unable to sign into my firefox sync account; whenever I try to I get a message saying that I have entered an incorrect password (though the password I had entered was correct)

Even after resetting firefox still fails to recognize my password

Interestingly the only workaround i have found is resetting and allowing my browser to recognize my password, and auto-insert it makes it sign it correctly, which is funny since when I type or paste the correct password it isn't recognized.

This issue appears on all iterations of firefox (Linux; Windows; Mobile)

Ερώτηση από MPSS 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Every time i close firefox it keeps crashing and losing recent history and sometimes recent adds to my bookmarks folder any suggestions how can i solve this ?

Firefox 71.0 Crash Report [@ AsyncShutdownTimeout | Places Connection shutdown | PlacesUtils read-only connection closing as part of Places shutdown ] Search Mozilla Supp… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 71.0 Crash Report [@ AsyncShutdownTimeout | Places Connection shutdown | PlacesUtils read-only connection closing as part of Places shutdown ] Search Mozilla Support for this signature How to read this crash report ID: 04bd67a6-446a-4d61-a9a8-31cf80191222 Signature: AsyncShutdownTimeout | Places Connection shutdown | PlacesUtils read-only connection closing as part of Places shutdown

  Details
  Metadata
  Bugzilla
  Modules
  Raw Dump
  Extensions
  Telemetry Environment
  Correlations

Signature AsyncShutdownTimeout | Places Connection shutdown | PlacesUtils read-only connection closing as part of Places shutdown More Reports Search UUID 04bd67a6-446a-4d61-a9a8-31cf80191222 Date Processed 2019-12-22 22:41:47 UTC Uptime 123,924 seconds (1 day, 10 hours and 25 minutes) Last Crash 172,514 seconds before submission (1 day, 23 hours and 55 minutes) Install Age 1,401,752 seconds since version was first installed (2 weeks, 2 days and 5 hours) Install Time 2019-12-06 17:18:40 Product Firefox Release Channel release Version 71.0 Build ID 20191202093317 (2019-12-02) Buildhub data OS Windows 7 OS Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build Architecture amd64 CPU Info family 6 model 58 stepping 9 CPU Count 4 Adapter Vendor ID

NVIDIA Corporation (0x10de)

Adapter Device ID

GK107 [GeForce GTX 650] (0x0fc6)

Startup Crash

False

MOZ_CRASH Reason (Sanitized)

MOZ_CRASH()

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT Crash Address 0x7fef130b885 Total Virtual Memory 8,796,092,891,136 bytes (8.8 TB) Available Virtual Memory 8,792,373,157,888 bytes (8.79 TB) Available Page File 11,178,225,664 bytes (11.18 GB) Available Physical Memory 4,887,105,536 bytes (4.89 GB) EMCheckCompatibility

False

App Notes

FP(D00-L1100-W00000000-T000) DWrite? DWrite+ WR? WR- OMTP? OMTP+3 xpcom_runtime_abort(###!!! ABORT: file resource://gre/modules/PlacesUtils.jsm, line 2026)

Processor Notes processor_ip-172-31-14-246_us-west-2_compute_internal_7; ProcessorPipeline; SignatureShutdownTimeout: Signature replaced with a Shutdown Timeout signature, was: "Abort | mozalloc_abort | Abort | NS_DebugBreak | nsDebugImpl::Abort | XPTC__InvokebyIndex"

Ερώτηση από alexco8219 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από alexco8219 1 έτος πριν