Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Firefocx Account Sync Error

I am having syncing my two different computers with Firefox Sync. My bookmarks are not syncing, nor are any of my login information. it used to work before, but for some … (διαβάστε περισσότερα)

I am having syncing my two different computers with Firefox Sync. My bookmarks are not syncing, nor are any of my login information.

it used to work before, but for some reason, recently it just stopped syncing.

I logged out from firefox account on both computers and then logged back in and synced, but its still not working.

Please help.

Asked by artur.nasimov 50 λεπτά πριν