Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do I erase unwanted bookmarks?

I have several bookmarks I would like to delete. How do I do that? I have a Mac.

Ερώτηση από Packmon4 6 έτη πριν

Απάντηση από Diego Victor 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I keep being asked to click the tools button but there appears to be none in ff28.

Is there a tools option in ff28 when changes or adjustments is needed. I have noticed that support advice refers a lot to things that aren't there. If I am too much of a … (διαβάστε περισσότερα)

Is there a tools option in ff28 when changes or adjustments is needed. I have noticed that support advice refers a lot to things that aren't there. If I am too much of a newbie and missed the obvious, my apologies. Otherwise please help. It would be a good idea to have a list of changes to options available for new migrants to firefox because it would be gutting to revert to IE or chrome. Thank you.

Ερώτηση από kaothman 6 έτη πριν

Απάντηση από Moses 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I turn on remember passwords,not highlighted.

I am using windows XP.The Mozilla Firefox latest greatest version is installed.How can I manage the password section in the tools options security section.It is not highl… (διαβάστε περισσότερα)

I am using windows XP.The Mozilla Firefox latest greatest version is installed.How can I manage the password section in the tools options security section.It is not highlighted and using a master password does nothing.Help! Thanks

Ερώτηση από mumchuck 5 έτη πριν

Απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After I did a Firefox refresh, I lost all the icons in my Yahoo Mail Page - how?

This relates to my Macbook Air (2010) running on OSX10.10.2.T Three days ago, I ok'd a Firefox refresh and when I did - my Yahoo Mail! account dropped all of its icons … (διαβάστε περισσότερα)

This relates to my Macbook Air (2010) running on OSX10.10.2.T Three days ago, I ok'd a Firefox refresh and when I did - my Yahoo Mail! account dropped all of its icons on the mail pages. There are programming symbols there and when I place the cursor over them, the function is defined and works but this is really slowing me down. Is this a Firefox issue or a Yahoo issue? I have been trying to get Yahoo help through their answer community but no luck there. I am at best an advanced novice - I do not program at all and primarily reolved my problems through help desks or community help.

Ερώτηση από rqk849 5 έτη πριν

Απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I make Firefox my default browser

Explorer keeps coming up as my default browser and I want firefox to my default browser

Ερώτηση από chuck8980 5 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My custom search engine settings keep changing back on their own--always back to Yahoo from Google even when I delete Yahoo as an option. Mac OS X 10.6.8

Firefox now has the customizable search engine bar. I would like to use Google and have no other search engines as options since this is the only one I really use. Howeve… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox now has the customizable search engine bar. I would like to use Google and have no other search engines as options since this is the only one I really use. However, every time I set it to Google, it changes back to Yahoo within a couple searches. This happens even when I delete Yahoo from the options. Any ideas? In addition, certain websites and links are getting routed to the Yahoo error handler site, even when I search with Google. Seems to happen with only some sites. I know the sites aren't down, perhaps a bug? I am a real novice at computers, so simple, non-technical language would help me best. Hope I have provided enough information. Thanks.


(Posted under Firefox OS moving to Firefox Desktop ~J99 )

Ερώτηση από Joneo 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do i import bookmarks from chrome?

how do i import bookmarks from chrome? not sure how i can make this question more detailed......

Ερώτηση από wismal 5 έτη πριν

Απάντηση από user633449 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox no longer lets me see my saved passwords on Bookmarks. How can I see them now?

There used to be a button at the bottom of the show all Bookmarks that allowed me to show my saved passwords. That button no longer is there. How can I see my saved passw… (διαβάστε περισσότερα)

There used to be a button at the bottom of the show all Bookmarks that allowed me to show my saved passwords. That button no longer is there. How can I see my saved passwords for my Bookmarked sites?

Ερώτηση από mscastillo74 5 έτη πριν

Απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I sort bookmarks?

I lost everything when the Windows 10 upgrade refused to install. I'm gradually getting things back in order, but I've forgotten how to sort my bookmarks into alphabetic… (διαβάστε περισσότερα)

I lost everything when the Windows 10 upgrade refused to install. I'm gradually getting things back in order, but I've forgotten how to sort my bookmarks into alphabetical order.

Ερώτηση από Howardsmith 5 έτη πριν

Απάντηση από alijana 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox forgets my settings

In the customize menu I turn the MENU BAR ON. After exiting firefox the next time I use it the menu bar does not show. I want it to to remain the way I set it. (on). P… (διαβάστε περισσότερα)

In the customize menu I turn the MENU BAR ON. After exiting firefox the next time I use it the menu bar does not show. I want it to to remain the way I set it. (on). Please advise. Also I added an add-on (abp) Right now it no longer shows. I would like it to keep showing. Thanks George

Ερώτηση από Sirk 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Need to change ntlmv1 settings for users

We are currently using Firefox ESR 38.2.0 with our RHEL 6.7 workstations and need to change the network.negotiate-auth.allow-insecure-ntlm-v1 from the default of TRUE to … (διαβάστε περισσότερα)

We are currently using Firefox ESR 38.2.0 with our RHEL 6.7 workstations and need to change the network.negotiate-auth.allow-insecure-ntlm-v1 from the default of TRUE to FALSE.

We tried putting a .js file in /usr/lib64/firefox/defaults/preferences to change it, but the change is ignored.

When we try another setting in the file, such as perf("network.negotiate-auth.allow-insecure-ntlm-v1-https", false), then the change is made, however, with the ntlm-v1 setting, it is ignored in the file.

We can change the user_perf for network.negotiate-auth.allow-insecure-ntlm-v1 on a per user bases, but as an enterprise we would like to make this change for multiple users at once and not on a per profile.

Is there any way to do this, or is creating a script and placing it in /etc/profile.d the best option?

Thanks! Joe Giles

Ερώτηση από jagiles 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Saving downloads not asking were to be save to.

Just updated Firefox to v. 65.0, it will no longer ask to where I want file save to. As it use to. Note that this is what I set it to do in preference for in Files and Ap… (διαβάστε περισσότερα)

Just updated Firefox to v. 65.0, it will no longer ask to where I want file save to. As it use to. Note that this is what I set it to do in preference for in Files and Applications section. The files are being saved to the other option "Save files to" even though I've selected always ask. Please note that I did do a launch of Firefox after confirming changes, and even a reboot of Mac OS.

Thanks

Ερώτηση από northernloon61 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I need the actual address of the Mozilla start page. It is not the default in my Firefox options.

I am trying to convert to the Mozilla (Firefox) start page for my home page. I cannot follow the instructions given because my default home page in options is Yahoo. (I d… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to convert to the Mozilla (Firefox) start page for my home page. I cannot follow the instructions given because my default home page in options is Yahoo. (I don't want that.) Can you give me the address of the Start page? I know how to make it my home page after I have navigated there.

Ερώτηση από mclapp 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Importing a bookmark file

I have a bookmark file from a previous version of firefox. How can I import the data from that file ?

Ερώτηση από rpods 6 έτη πριν

Απάντηση από jralp 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get rid of genieo.com, I've run the uninstall and it will not go away?!

This program is only associated with Firefox and will not uninstall. If I cannot get rid of it, I will remove Firefox from all of my computers. Thanks, Mike … (διαβάστε περισσότερα)

This program is only associated with Firefox and will not uninstall. If I cannot get rid of it, I will remove Firefox from all of my computers.

Thanks, Mike

Ερώτηση από msarge 6 έτη πριν

Απάντηση από gbcorb 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

DO NOT LIKE THE Firefox 30 OR 29 version !

The latest version of FF 30 became so unpopular, at least, I really feel repugnant ! 1. the border among different tabs are not clear, even worse the unselcted tab titles… (διαβάστε περισσότερα)

The latest version of FF 30 became so unpopular, at least, I really feel repugnant ! 1. the border among different tabs are not clear, even worse the unselcted tab titles are not easy to read as they are displayed not apparently as previous FF versions, such as FF28. In stead, the Mozilla website offered hundreds of colorful skins, weird buttons for us !!! Sorry, I really do not get it. I REALLY DO NO KNOW why you developers offer those useless skins for us !

2. The most favourite function of the status bar is lost, and could not appear again !!! My habit is using upper tool bar for the management of tabs, the status bar for the management of webpages. In stead, the Mozilla website only told us, based on the safety consideration, it is not safe to use status bar, it is for our users safe concern.

Let me tell you the REAL REASON I chose FIREFOX: Concise, Fast, Designable. Not because it can change skin color !!!

I have read some other users complain about the stupid and disgusting FF 30 version. And one of your developer claimed that you developers have discussed and changed those features of FF seriously. And in the name of safety, you developers did those. OK, let me tell you what I think : 1. The customer's feeling is always the MOST IMPORTANT THING for a product !!! You developer did not give us a choice, and just "think for us" and removed those feactures in the latest version, and offered us a bunch of rubbish skins for us to make fun and hope us would enjoy your new product.

2. If you developers think you CAN CHANGE our customers using habits and TEACH us what is good and what is right, I would tell you I prefer to change to some other kinds of browser.

3. Do you guys really think it is necessary to update so FAST ?! The main success for the FF is because it is designable as the add-on feature. Countless add-on were released for various users to meet their needs, that is REAL REAL big advantages than the IE. At that time, I started to use FF. But your developers should aware: We are playing browser and add-on to enjoy internet, NOT browser playing us !!! We have fun by using FF + addon, NOT like fix compatible problems everyday about the FF + addon for fun !!! So, I really really hope you developers would think about this problem seriously !!!

At present, in order to prevent from I was confused by the your new releasing version of FF which is quite different from the old version. I have uninstallled the FF, and downloaded the old version (FF 28) which I was used to. Your developers may say that is not good, that is not safe, and that is ... Stop, I just DO NOT CARE !!! If one day I really find a problem with FF browser, I just uninstall it and try some other browsers, I WILL NOT CHANGE MY HABIT TO MEET YOUR EXPECTATION !!!

THANKS & GOOD LUCK

Ερώτηση από Steven2s 6 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 6 έτη πριν