Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Help with Firefox Screenshot.

Hi. When Firefox added the screenshot functionality, it was very useful to me since i didn't have to open snip & sketch every-time I want to take a screenshot. I did … (διαβάστε περισσότερα)

Hi. When Firefox added the screenshot functionality, it was very useful to me since i didn't have to open snip & sketch every-time I want to take a screenshot. I did notice that the ability to access the screenshot from the address bar was removed and moved to the mouse's right click options instead. I work with Microsoft azure and have to create documents for clients and by default, right clicking doesn't work on azure and some other sites. Because of this, i can't take screenshots using Firefox. Is there a way to put the screenshot option back to the address bar or maybe have it show up in the toolbar options? Thanks.

Ερώτηση από TemmyD1 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

I have no screen capture whatsoever - no menu comes up with a right click, no screen capture icon is present

I have no screen capture whatsoever - no menu comes up with a right click, no screen capture icon is present to add to the menu. I used to have an add on but that disappe… (διαβάστε περισσότερα)

I have no screen capture whatsoever - no menu comes up with a right click, no screen capture icon is present to add to the menu. I used to have an add on but that disappeared and is no longer available. From your latest tips letter I think I'm using a different browser entirely! If you can help I'd appreciate it- as I say I used to have it in my browser but no longer. Now I have to screen capture and edit it in an external program- I'm sure you'll agree this is horrific to have to do.

Ερώτηση από zzzallan 1 έτος πριν

Απάντηση από zzzallan 1 έτος πριν