Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox stopped working with netflix and yahoo. I haven't changed anything.

I haven't changed anything in Firefox as I'm not too computer savvy but now Netflix no longer works nor does yahoo. For yahoo it says something about a date in the future… (διαβάστε περισσότερα)

I haven't changed anything in Firefox as I'm not too computer savvy but now Netflix no longer works nor does yahoo. For yahoo it says something about a date in the future. No idea what has happened. Have a Mac and haven't made any software updates, my computer is 5-6 years old and isn't even capable of being updated, or so it tells me every time I try and do updates.

Ερώτηση από Oneuser 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

private browsing is connected to gmail

Hi, I have the latest version of Firefox 67.0 installed on my computer. I open a new tab and connect to my gmail account. Then I open a private browsing tab. A new tab … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have the latest version of Firefox 67.0 installed on my computer. I open a new tab and connect to my gmail account. Then I open a private browsing tab. A new tab is showing like any other regular normal tab. I type google.com in the address bar. I see that the supposedly private browsing tab is connected to my gmail account. This should not be the case. Is there any option or setting I should switch on or off in order to retrieve a private browsing that does not behave like a normal tab?

Thank you for your help!

Ερώτηση από yoannfromparis 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

autoopen when click to mouse3

Hello guys! when I click the mouse wheel on a bookmark, it immediately moves to the active window, how to make it open not in the active window, but next to the tab? (exa… (διαβάστε περισσότερα)

Hello guys! when I click the mouse wheel on a bookmark, it immediately moves to the active window, how to make it open not in the active window, but next to the tab? (example chrome)

Ερώτηση από dime4 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can't sign in. Phone was wiped along with 2FA codes

My phone was wiped while it had the 10-Digit recovery codes and the Authenticator app which had the other 2FA codes. How do I get my account back? I've tried resetting th… (διαβάστε περισσότερα)

My phone was wiped while it had the 10-Digit recovery codes and the Authenticator app which had the other 2FA codes. How do I get my account back? I've tried resetting the password but it still wants 2FA codes.

Any help would be appreciated even if it is to let me know it is a lost cause. I would make a new account, but the one that's locked uses my main email account.

Ερώτηση από needshelp0 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

will not allow me to log in to my e-mail tried to log on here sent password to my e-mail

tried to lo log into my e-mail and received this message [Your connection is not secure The owner of xfinityconnect.email.comcast.net has configured their website imprope… (διαβάστε περισσότερα)

tried to lo log into my e-mail and received this message [Your connection is not secure

The owner of xfinityconnect.email.comcast.net has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website.

This site uses HTTP Strict Transport Security (HSTS) to specify that Firefox may only connect to it securely. As a result, it is not possible to add an exception for this certificate.]

Ερώτηση από Darhith 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

No comments appear following articles from Washington Post on Macbook, why not?

Clearing cookies and cache made no difference.

Ερώτηση από mbsledge 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox opens, goes to site searched for, and crashes.

Firefox opens, goes to site searched for, and crashes. doesn't matter where the site is, FB, Amazon, Ebay, whatever, as soon as I get to the new site, it crashes. I have … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox opens, goes to site searched for, and crashes. doesn't matter where the site is, FB, Amazon, Ebay, whatever, as soon as I get to the new site, it crashes. I have completed a virus scan, malware scan, defrag, reboot, and driver check without finding a problem.

Ερώτηση από Lrogers51 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

After latest Win 10 update, Firefox will not work, despite several reinstalls.

Windows reports DNS issues (but only with Firefox open). Even after closing Firefox, I usually need to restart the computer to regain internet functionality.

Ερώτηση από rwbeckham 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

spell check does not work for both English and Hungarian on updated computer

My Mozilla Firefox was updated and now my English and Hungarian spellchecks do not work. I have tried deleting and then reinstalling the dictionaries and followed all r… (διαβάστε περισσότερα)

My Mozilla Firefox was updated and now my English and Hungarian spellchecks do not work. I have tried deleting and then reinstalling the dictionaries and followed all recommended solutions to no avail. I went to Mozilla tools and options and languages to check if the two languages were installed. I removed them and reinstalled them. Auto correct is checked. This is most disheartening since everything worked perfectly until a few days ago. What is the point of having spell check if it will not work? The improper spelled word in English is underlined in red, but clicking on the word does not do anything. Before I would get a list of possible words to fit what I was trying to write. In Hungarian ALL the words are underlined and clicking on them does not reveal options either. Spell check should not be this difficult! People can send people up to the moon and back but I can't get spell check to work on an updated computer! Please help!!! I really rely on spell check in BOTH languages. Thank you!

Ερώτηση από KJEV 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why when importing bookmarks from Google Chrome i can't see each bookmark's icon with its full graphics and color?

Its still in the old way it was. Gray color icons with the look of an earth like icon. Come on...you can do better then that. I used to be a Firefox user in the past unti… (διαβάστε περισσότερα)

Its still in the old way it was. Gray color icons with the look of an earth like icon. Come on...you can do better then that.

I used to be a Firefox user in the past until i moved to Chrome but its one of the things that deters me from coming back to Firefox.

Ερώτηση από pooggy 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to Delete weatherforecasttracker1.com

Please help this 84 year old. I truly want to be rid of this stubborn nuisance toolbar. Is there a simple - understandable way to delete ?

Ερώτηση από Virginiafarmer 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is default browser for Outlook Mail. Gmail no longer works.

Worked fine until last week. suddenly, trying to force me to enter Gmail through Chrome. Has anyone found the bypass for setting up gmail in MSOutlook? Even entering t… (διαβάστε περισσότερα)

Worked fine until last week. suddenly, trying to force me to enter Gmail through Chrome. Has anyone found the bypass for setting up gmail in MSOutlook? Even entering the password, won't get past that stupid log in screen. Yes, cleared cache. Yes, put https://mail.google.com on the whitelist for firefox.

Can't find any help on gmail support, of course... trying to force Chrome.

Ερώτηση από PrincessLeah 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I registered a sync account and synced on Macbook perfectly. But when I tried to syn on my iphone 8plus, the same account was told not existing.

I registered a sync account on firefox for Macbook and synced on Macbook perfectly. But when I tried to syn on my iphone 8plus, the same account was told not existing and… (διαβάστε περισσότερα)

I registered a sync account on firefox for Macbook and synced on Macbook perfectly. But when I tried to syn on my iphone 8plus, the same account was told not existing and I was told to create a new account. Then I deleted the sync account from Macbook firefow and registered a new one (with the same email address) on my iPhone. Then the syncing on iphone was perfect. But when I tried to sync on my macbook, the same account was told not existing either.

It seems to me that the sync account on Macbook firefox and the sync account(with same email address) on iPhone firefox are in 2 isolated zones. The 2 devices can not see each other with the same sync account of email.

Ερώτηση από ethaninwa 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF superb with multi-tabs often open until Win10+other May updates; HDD now soon constantly active + tab hover summaries all show the same- until system restart

The above repeatedly now brings up the yellow bar message that a web page is slowing loading (wait vs close) or various apps open show 'not responding' (e.g. LibreOffice … (διαβάστε περισσότερα)

The above repeatedly now brings up the yellow bar message that a web page is slowing loading (wait vs close) or various apps open show 'not responding' (e.g. LibreOffice Writer mostly used) though do so after ponderous wait. Problem then persists if other apps are closed, leaving only FF running. The problem seems to build relatively soon after each restart when the HDD starts persistent activity even when nothing much being actively used. Previously would leave system running for weeks before any signs of restart being preferable. Thorough scans, check on drive capacity, file integrity and fragmentation levels, clearing cookies and site data, etc don't reveal anything amiss. It could of course be unrelated to FF such as if any conflict between Bitdefender and Win10 inbuilt security though none reported. Open tabs are typically held over a restart. restarts can be quite slow as though some temp cache being cleared.

Ερώτηση από PellMell 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My browser tabs are showing as browser windowns

Hello, From a month or so, my mozilla Browser tabs are showing as browser windows. For better understanding please check the attached image. As you can see in the image, … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

From a month or so, my mozilla Browser tabs are showing as browser windows. For better understanding please check the attached image.

As you can see in the image, when I hover over the Mozilla icon on the taskbar the browser is showing as there are 4 windows are open but they are just tabs.

The same mozila is sycn in 2 of my computers which is showing the issue. I have another computer with different email and the browser is working fine there. Is there any setting that I missed here?

Looking forward for a positive response.

Thank you.

Ερώτηση από soumendra 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wesley Branton 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have tried numerous times so why won't firefox clear my browsing history?

I am totally at a loss as I cannot seem to get the browser history to clear. I have been using firefox for years and have never encountered this issue. I have scanned wit… (διαβάστε περισσότερα)

I am totally at a loss as I cannot seem to get the browser history to clear. I have been using firefox for years and have never encountered this issue. I have scanned with my virus program and malwarebytes and nothing seems to help.

Thanks for any help offered.

Ερώτηση από imonthedrums 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν