Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox stopped working with netflix and yahoo. I haven't changed anything.

I haven't changed anything in Firefox as I'm not too computer savvy but now Netflix no longer works nor does yahoo. For yahoo it says something about a date in the future… (διαβάστε περισσότερα)

I haven't changed anything in Firefox as I'm not too computer savvy but now Netflix no longer works nor does yahoo. For yahoo it says something about a date in the future. No idea what has happened. Have a Mac and haven't made any software updates, my computer is 5-6 years old and isn't even capable of being updated, or so it tells me every time I try and do updates.

Ερώτηση από Oneuser 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

private browsing is connected to gmail

Hi, I have the latest version of Firefox 67.0 installed on my computer. I open a new tab and connect to my gmail account. Then I open a private browsing tab. A new tab … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have the latest version of Firefox 67.0 installed on my computer. I open a new tab and connect to my gmail account. Then I open a private browsing tab. A new tab is showing like any other regular normal tab. I type google.com in the address bar. I see that the supposedly private browsing tab is connected to my gmail account. This should not be the case. Is there any option or setting I should switch on or off in order to retrieve a private browsing that does not behave like a normal tab?

Thank you for your help!

Ερώτηση από yoannfromparis 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

autoopen when click to mouse3

Hello guys! when I click the mouse wheel on a bookmark, it immediately moves to the active window, how to make it open not in the active window, but next to the tab? (exa… (διαβάστε περισσότερα)

Hello guys! when I click the mouse wheel on a bookmark, it immediately moves to the active window, how to make it open not in the active window, but next to the tab? (example chrome)

Ερώτηση από dime4 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can't sign in. Phone was wiped along with 2FA codes

My phone was wiped while it had the 10-Digit recovery codes and the Authenticator app which had the other 2FA codes. How do I get my account back? I've tried resetting th… (διαβάστε περισσότερα)

My phone was wiped while it had the 10-Digit recovery codes and the Authenticator app which had the other 2FA codes. How do I get my account back? I've tried resetting the password but it still wants 2FA codes.

Any help would be appreciated even if it is to let me know it is a lost cause. I would make a new account, but the one that's locked uses my main email account.

Ερώτηση από needshelp0 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

will not allow me to log in to my e-mail tried to log on here sent password to my e-mail

tried to lo log into my e-mail and received this message [Your connection is not secure The owner of xfinityconnect.email.comcast.net has configured their website imprope… (διαβάστε περισσότερα)

tried to lo log into my e-mail and received this message [Your connection is not secure

The owner of xfinityconnect.email.comcast.net has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website.

This site uses HTTP Strict Transport Security (HSTS) to specify that Firefox may only connect to it securely. As a result, it is not possible to add an exception for this certificate.]

Ερώτηση από Darhith 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

-profile seems to imply -no-remote un FF67

For some time I have been using Firefox with two instances (each with its respective profile) in parallel, one of which being the default target for opening links from eg… (διαβάστε περισσότερα)

For some time I have been using Firefox with two instances (each with its respective profile) in parallel, one of which being the default target for opening links from eg. e-mails, Steam, etc.

So I run firefox -profile /path/to/profile1 & firefox -no-remote -profile /path/to/profile2 &

Until recently (upgrade to FF 67 ?) it worked fine. Now, when I click on a link from a third app, effectively running firefox -url https://soandso, I get the "Firefox is already running" error message.

I investigated a little and found that if I just run a firefox this instance can accept remote commands and open tabs when needed, but if I run firefox -profile $(mktemp -d) then this instance does not respond to remote commands.

How can I get again the behaviour I want ?

Ερώτηση από ysalmon 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ysalmon 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

It is normal that even with the updated core firefox consumes 2 times more power than chrome?

As an experiment, I opened both browsers (firefox 67.0 and chrome 74.0.3729.169) in incognito mode. All add-ons were disabled. Went to the same page with the video and st… (διαβάστε περισσότερα)

As an experiment, I opened both browsers (firefox 67.0 and chrome 74.0.3729.169) in incognito mode. All add-ons were disabled. Went to the same page with the video and started playback at the same time. Both Windows were of equal size and worked the same period of time (about 8 hours). Based on the results, firefox consumed almost 2 times more energy, and therefore consumed significantly more resources. Is this normal, or is there some way to fix it?

Ερώτηση από lalaciwawi 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από lalaciwawi 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

No comments appear following articles from Washington Post on Macbook, why not?

Clearing cookies and cache made no difference.

Ερώτηση από mbsledge 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox opens, goes to site searched for, and crashes.

Firefox opens, goes to site searched for, and crashes. doesn't matter where the site is, FB, Amazon, Ebay, whatever, as soon as I get to the new site, it crashes. I have … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox opens, goes to site searched for, and crashes. doesn't matter where the site is, FB, Amazon, Ebay, whatever, as soon as I get to the new site, it crashes. I have completed a virus scan, malware scan, defrag, reboot, and driver check without finding a problem.

Ερώτηση από Lrogers51 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

After latest Win 10 update, Firefox will not work, despite several reinstalls.

Windows reports DNS issues (but only with Firefox open). Even after closing Firefox, I usually need to restart the computer to regain internet functionality.

Ερώτηση από rwbeckham 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

spell check does not work for both English and Hungarian on updated computer

My Mozilla Firefox was updated and now my English and Hungarian spellchecks do not work. I have tried deleting and then reinstalling the dictionaries and followed all r… (διαβάστε περισσότερα)

My Mozilla Firefox was updated and now my English and Hungarian spellchecks do not work. I have tried deleting and then reinstalling the dictionaries and followed all recommended solutions to no avail. I went to Mozilla tools and options and languages to check if the two languages were installed. I removed them and reinstalled them. Auto correct is checked. This is most disheartening since everything worked perfectly until a few days ago. What is the point of having spell check if it will not work? The improper spelled word in English is underlined in red, but clicking on the word does not do anything. Before I would get a list of possible words to fit what I was trying to write. In Hungarian ALL the words are underlined and clicking on them does not reveal options either. Spell check should not be this difficult! People can send people up to the moon and back but I can't get spell check to work on an updated computer! Please help!!! I really rely on spell check in BOTH languages. Thank you!

Ερώτηση από KJEV 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why when importing bookmarks from Google Chrome i can't see each bookmark's icon with its full graphics and color?

Its still in the old way it was. Gray color icons with the look of an earth like icon. Come on...you can do better then that. I used to be a Firefox user in the past unti… (διαβάστε περισσότερα)

Its still in the old way it was. Gray color icons with the look of an earth like icon. Come on...you can do better then that.

I used to be a Firefox user in the past until i moved to Chrome but its one of the things that deters me from coming back to Firefox.

Ερώτηση από pooggy 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to Delete weatherforecasttracker1.com

Please help this 84 year old. I truly want to be rid of this stubborn nuisance toolbar. Is there a simple - understandable way to delete ?

Ερώτηση από Virginiafarmer 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is default browser for Outlook Mail. Gmail no longer works.

Worked fine until last week. suddenly, trying to force me to enter Gmail through Chrome. Has anyone found the bypass for setting up gmail in MSOutlook? Even entering t… (διαβάστε περισσότερα)

Worked fine until last week. suddenly, trying to force me to enter Gmail through Chrome. Has anyone found the bypass for setting up gmail in MSOutlook? Even entering the password, won't get past that stupid log in screen. Yes, cleared cache. Yes, put https://mail.google.com on the whitelist for firefox.

Can't find any help on gmail support, of course... trying to force Chrome.

Ερώτηση από PrincessLeah 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

'continue' screen

Everytime I open Mozilla Firefox it shows a lightbox on the screen just saying CONTINUE. I just want know what is that because it wasn't there before and doesn't start to… (διαβάστε περισσότερα)

Everytime I open Mozilla Firefox it shows a lightbox on the screen just saying CONTINUE. I just want know what is that because it wasn't there before and doesn't start to appear after a upgrade, just star all of the sudden. Is that normal, is that a virus, is the OS doing that...? Do I have to worry? What is it? Thanks.

Ερώτηση από flvia.fausto 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

If I update Firefox(67.0), will I be blocked on my second computer that is too old to be updated?

I have a new macPro - no problem. I have an older macpro that I my grandkids use for games, and I use occasionally to check email, weather, etc. The new update says F… (διαβάστε περισσότερα)

I have a new macPro - no problem. I have an older macpro that I my grandkids use for games, and I use occasionally to check email, weather, etc. The new update says Firefox will "protect" me from using the outdated browser... Since I don't really see any advantage to me and this last bit is a serious disadvantage to me, I am leaning towards skipping the update. Problem?

Ερώτηση από pwdrsgr2019 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν