Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't let siriusxm play on computer Dec 2018

Firefox won't let siriusxm music player open on the computer. This only started happening on Dec. 15, worked fine on Dec. 10, 2018. I'm running Firefox Quantum 64.0, sa… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox won't let siriusxm music player open on the computer. This only started happening on Dec. 15, worked fine on Dec. 10, 2018. I'm running Firefox Quantum 64.0, says it's up to date. I've tried turning off ad blocker and allowing pop-ups, neither changed anything. In my address bar I have the grey lock with the yellow triangle icon.

any ideas? Thanks.

Ερώτηση από kchcih 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

some websites like sololearn and duck duck go search engine are not open in mozilla

When I am searching in duck duck go search engine, it will show error: the connetion has timed out, Problem loading page. Some websites are not open in a browser, like, s… (διαβάστε περισσότερα)

When I am searching in duck duck go search engine, it will show error: the connetion has timed out, Problem loading page. Some websites are not open in a browser, like, sololearn.com, screenshots.firefox.com etc. Please solve this problem.

Ερώτηση από Rohitash 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

clear data box not working

When I try to clear cookies from websites, the clear data box is grayed out and not working. I did not change any settings. As mentioned in another thread, I have tried u… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to clear cookies from websites, the clear data box is grayed out and not working. I did not change any settings. As mentioned in another thread, I have tried uninstalling FF and installing it again and it did not work.

I also found the solution below in your forums:
" look at about:support, specifically Important Modified Preferences. I found that browser.cache.offline.enable was set to false for reasons unknown. I set it to true, restarted FF, and now have access to Clear Data and Manage Data."

However, I do not know where to find the "about:support, browser.cache.offline.enable" to set it to "true." Can someone help, please? Thanks!

Ερώτηση από rmduenas 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από rmduenas 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I display Google Adsense in my website when a user is on Firefox browser?

The Google adsense ads in my website (https://www.plexpert.ca/glossary/ejector/) can be displayed on Chrome, Internet Explorer, Safary and Opera. Nevertheless, they do n… (διαβάστε περισσότερα)

The Google adsense ads in my website (https://www.plexpert.ca/glossary/ejector/) can be displayed on Chrome, Internet Explorer, Safary and Opera. Nevertheless, they do not appear on Firefox. Moreover, the only solutions that I find are just about how to make it displayed only to myself, on my sole browser...Therefore, I wonder if there is something else I can do in order to show Google adsense ads on every Firefox browser of any user around the world.

Ερώτηση από s.rebolledo 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Get current URL from firefox programatically

Hello all, I am trying to build an application which retrieves url of active tab from Firefox browser (I am testing Firefox version 64). I have been reading and investig… (διαβάστε περισσότερα)

Hello all, I am trying to build an application which retrieves url of active tab from Firefox browser (I am testing Firefox version 64). I have been reading and investigating how to do it but I cannot find any reliable way. Could someone help and tell me how to achieve this please? Currently I want my application to work in MacOS platform, however if I can find cross-platform way, that would be awesome! Thank you very much in advance

Ερώτηση από rulovic 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Possible to move the "Find on Page" bar to the top?

Can I move the "Find on Page" bar to the top of the browser? I'm used to it being at the top (from other browsers)...maybe I just need to get used to it. Thanks!

Ερώτηση από schzac 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Where did all the colour go? Icons all grey.

All icons, everywhere, are now grey. They didn't use to be, although I'm unsure how recent the change is. Besides looking very sad, that's bad usability: I have to check … (διαβάστε περισσότερα)

All icons, everywhere, are now grey. They didn't use to be, although I'm unsure how recent the change is.

Besides looking very sad, that's bad usability: I have to check twice whether something is disabled or not, instead of it being intuitive. And when clicking on an icon, finding the right icon just takes longer: Without the colour to assist in recognising the icon almost instinctively out of the corner of my eye, it costs an extra second of staring straight at the icon panel before every click.

So how do I get proper icons back?

Ερώτηση από ajm_flonidan 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can't play farmville. ready to delete it again only want to play farmville

say i need plugins for this site. tried to download several time ready to delete foxfire again

Ερώτηση από wsdoremus 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Sophos antivirus result

Hi everybody, could someone help me with this, please? I have not idea how to interpret it. I run Sophos antivirus in Linux Mint and there is no viruses but an error was … (διαβάστε περισσότερα)

Hi everybody, could someone help me with this, please? I have not idea how to interpret it.

I run Sophos antivirus in Linux Mint and there is no viruses but an error was found. I suspect that it has to do with the previous line displaying "Could not open .mozilla/firefox/4km92cyp.default/lock".

Does anybody know what that 4km92cyp.default/lock refer to?

Thank you for your help.

Ερώτηση από firefoxfantasy 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Pinned tab position is inconsistent

Greetings, I've noticed that at times there's blank space on the left side of the pinned tabs but other times not. Is this a bug or by design? This seems to occur at rand… (διαβάστε περισσότερα)

Greetings,

I've noticed that at times there's blank space on the left side of the pinned tabs but other times not. Is this a bug or by design?

This seems to occur at random with regular browsing but I haven't found what consistently causes it. I can repro by checking the Menu Bar on and off. When the Menu Bar is on, the blank space goes away.

I'm attempting to upload screenshots but the tool is timing out on me.

Thanks!

Ερώτηση από donyatsu 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

You say that I am in Edmond, OK and that is not where I am at, how do I change this incorrectness

After my signin your page told me I was estimated to be in Edmond, OK which is about 50 miles from where I live. I would like it changed to Morrison, OK

Ερώτηση από thomaslabron-sbcglobal.net 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Copy & paste problem keeps on occuring.

With that I mean, everytime I fix it, the next day i have to fix it again. Is there an addon to help me with this or can someone tell me what to do so it wont occur again… (διαβάστε περισσότερα)

With that I mean, everytime I fix it, the next day i have to fix it again. Is there an addon to help me with this or can someone tell me what to do so it wont occur again? Or do i have to keep restarting firefox once a day?

Ερώτηση από NotRelevant 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από NotRelevant 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The form fields are not filling in on a popular website.

I try to login on a Workday website. I right click on a textbox, select Fill Login and it says (No Login Suggestions). https://i.imgur.com/8UibrIm.png However, if I t… (διαβάστε περισσότερα)

I try to login on a Workday website. I right click on a textbox, select Fill Login and it says (No Login Suggestions). https://i.imgur.com/8UibrIm.png

However, if I then click on View Saved Logins, it does show a saved login. https://i.imgur.com/Nd5DTaq.png

Why doesn't Firefox fill in the credentials?

Ερώτηση από rgelb 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από rgelb 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Captcha impossible to solve on Firefox

Hi, I have an ongoing problem with reCaptcha, across multiple websites. Every time I get a Captcha challenge, I have to do it about 15-20 times. Usually on the last one i… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have an ongoing problem with reCaptcha, across multiple websites. Every time I get a Captcha challenge, I have to do it about 15-20 times. Usually on the last one it's successful and goes through. Recently though, even this does not work and every reCaptcha is failed and websites think I'm a robot. I'm definitely not getting all these captchas wrong! It is making it impossible to log in to certain websites.

This is only a problem on Firefox. Captchas work fine on Chrome and I only have to do them once. I've tried using incognito mode, refreshing Firefox and using Safe Mode, and if anything, they've made the problem worse.

I'm using windows 10 and FF 64.0 (64-bit).

Ερώτηση από rainboweucalyptus 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can't get my bookmarks to restore after the update.

I tried all the suggestions to get my bookmarks back and they did not restore. I restored an older version saved on my computer but I wish i had the latest version. The… (διαβάστε περισσότερα)

I tried all the suggestions to get my bookmarks back and they did not restore. I restored an older version saved on my computer but I wish i had the latest version. The old menu shows when i click the star and them select other bookmarks, but i want it to show on my sidebar. how can I get my current bookmarks back and have them show on my sidebar? I wish they would have left the bookmarks alone. this update messed me up.

Ερώτηση από Foxhelp22 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox refuse acces to https zimbra.aliceadsl.fr

Message : La connexion n’est pas sécurisée Les propriétaires de zimbra.aliceadsl.fr ont mal configuré leur site web. Pour éviter que vos données ne soient dérobées, Firef… (διαβάστε περισσότερα)

Message : La connexion n’est pas sécurisée Les propriétaires de zimbra.aliceadsl.fr ont mal configuré leur site web. Pour éviter que vos données ne soient dérobées, Firefox ne s’est pas connecté à ce site web. Les sites web justifient leur identité avec des certificats émis par des autorités de certification. La plupart des navigateurs ne font plus confiance aux certificats émis par GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, et VeriSign. zimbra.aliceadsl.fr utilise un certificat émis par l’une de ces autorités ; par conséquent, l’identité du site ne peut être validée. Vous pouvez informer l’administrateur du site web de ce problème. Ce site a recours à HTTP Strict Transport Security (HSTS) pour indiquer à Firefox de n’établir qu’une connexion sécurisée. Ainsi il n’est pas possible d’ajouter d’exception pour ce certificat.

E

Ερώτηση από DEMAZOIN 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

open website direct to china

i open website payonner, i want it to be in usa, meaning it should open www.payonner.com, but firefox will open www.payonner.com.cn instead. how to solve tis??? … (διαβάστε περισσότερα)

i open website payonner, i want it to be in usa, meaning it should open www.payonner.com, but firefox will open www.payonner.com.cn instead. how to solve tis???

Ερώτηση από johnnychung74 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν