Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

В about:config browser.showQuitWarning стоит true, но вопросы о сохранении при выходе нет!

Добрый день При выходе нет запроса на сохранение открытых вкладок, как раньше!

Ερώτηση από Zhulyov 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I remove the overlay of the MRU tab switching?

In Firefox 63, when the Most Recently Used tab switching is selected, and when using it by Ctrl-Tab, there is an overlay and I need to press Enter to apply. Is it possibl… (διαβάστε περισσότερα)

In Firefox 63, when the Most Recently Used tab switching is selected, and when using it by Ctrl-Tab, there is an overlay and I need to press Enter to apply.

Is it possible to remove the preview? (There no such thing like browser.ctrlTab.previews in about:config) Or why I need to press Enter?

Ερώτηση από Baptiste Darthenay 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Having problems printing from our business website

Been having problems with it printing properly. It appears that it has tabbed over and there is all the blank space and if there is a 2nd page of information it will only… (διαβάστε περισσότερα)

Been having problems with it printing properly. It appears that it has tabbed over and there is all the blank space and if there is a 2nd page of information it will only print a blank page.

Ερώτηση από foxxholsters 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"Turn On Accessibility Features" doesn't work

The "Turn On Accessibility Features" button on the "Accessibility" tab in the Developer Tools appears to be greyed out and does nothing when you click it. Anyone know how… (διαβάστε περισσότερα)

The "Turn On Accessibility Features" button on the "Accessibility" tab in the Developer Tools appears to be greyed out and does nothing when you click it. Anyone know how to turn these on?

Ερώτηση από shakyjake 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I wach youtube, any video freeze at 23.18!

At first freeze video, then freeze audio too, and all stoped. If I reload the window and check to 23.18, I can watch video next, strictly until 46.36 ie two times more. I… (διαβάστε περισσότερα)

At first freeze video, then freeze audio too, and all stoped. If I reload the window and check to 23.18, I can watch video next, strictly until 46.36 ie two times more. I understand that using WXP and FF ESR 52.7.3, something might not work, but I dont understand, why does up to 23.18 work, and after - no?!

Ερώτηση από bgfdbhdbhen 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Hi.I have not been able to launch firefox for a few days.It started with not being able to open google for a while,may be a few months,so I turned to firefox for searchin… (διαβάστε περισσότερα)

Hi.I have not been able to launch firefox for a few days.It started with not being able to open google for a while,may be a few months,so I turned to firefox for searching the internet,which worked great for me. A few days earlier, when I was searching for youtube converter software,after I clicked on the link "converter.cc" I got infected with this supposedly malware which has prevented me from launching firefox since then .Now I can only get to internet using IE .

I have tried several times to start firefox in safe mode/refresh mode to no avail.Also,chrome won't open even after re-installation .Also, Malwarebytes crashed when it was scanning file system.
Could you please help me with this issue? My computer is an ASUS Eee PC Seashell series and Windows 7 OS.

I have found the crash ID using your guidelines after I started it in safe mode.(By the way,I was able to launch firefox in safe mode.) Crash ID: bp-eba16027-4017-4ee0-8166-e83880181102 I appreciate your time and help in advance.

Ερώτηση από solomon2002 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

default profile setting for each session

Hi i have a public computer for my employees and everyone have his own username to access windows.. firefox is my main app as i save some logins and adjust some security … (διαβάστε περισσότερα)

Hi i have a public computer for my employees and everyone have his own username to access windows.. firefox is my main app as i save some logins and adjust some security in it, and would like to let any new user have a default profile settings that i already adjusted like a clone when a new user created firefox create a new empty profile that i have to adjust settings + security manually is there is any way to clone the adjusted profile with each new user created?

Ερώτηση από vectorya 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox auto crashes on all websites when not in safe mode. Refreshing firefox and erasing all my extensions did not help.

As stated above I refreshed firefox and nothing. Erased all my extensions, nothing. Did a system restore, nothing. Last night everything worked fine and today when I turn… (διαβάστε περισσότερα)

As stated above I refreshed firefox and nothing. Erased all my extensions, nothing. Did a system restore, nothing. Last night everything worked fine and today when I turn on the computer it does this. Chrome works normally but not firefox. I'm running Windows 10. Please help me.

Ερώτηση από Czechmate83 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

cursor not changing from arrow to pointed finger

Hello since recent FF upgrade when i use a betting site , the cursor is meant to change from an arrrow to a pointed finger (similar to hyperlink) to select the bet, it wo… (διαβάστε περισσότερα)

Hello since recent FF upgrade when i use a betting site , the cursor is meant to change from an arrrow to a pointed finger (similar to hyperlink) to select the bet, it wont do this now, any ideas ?

Thanks

Ερώτηση από LexiFire 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Downloads pause automatically and won't resume

Whenever I try and download a file, it pauses straight away, and won't resume no matter what I do. I have updated Firefox but it still does it.

Ερώτηση από Marsbar500 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I accidently double click in the blue browzer bar, firefox puts every single open window away. How do I stop this

I occasionally double click to drag an open window to a new location. When I double click in the top bar of the firefox browser, any open windows are put away, not closed… (διαβάστε περισσότερα)

I occasionally double click to drag an open window to a new location. When I double click in the top bar of the firefox browser, any open windows are put away, not closed...which destroys the link, but put away like clicking on the minus sign in the upper right blue bar that is next to the "fill page" icon and the red X that destroys the link. This may be a property of MS8.1 POS or it might be Firefox. I am sick and tired of having to open all these windows one by one each time my finger "stutters" producing a rapid double click. I have tried changing single click and double click response delays, but that does not help either. The morons that wrote MS8.1 load the keystrokes instantly without checking timing. Also, does anyone know of an operating system that emulates the MS NT system without all the F------ "features" that pervade later OSes??? Many Thanks for your suggestions!!!

Ερώτηση από BIGAL6699 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

if i open a tab then close it the tab page moves to the original page and closing Firefox completely is the only way to fix it

when I don't have any tabs open and I open a tab and close it again without going to a website the Firefox tab page shows up on the original web page I was on and won't c… (διαβάστε περισσότερα)

when I don't have any tabs open and I open a tab and close it again without going to a website the Firefox tab page shows up on the original web page I was on and won't change. I can hit the back button or the refresh button or type in a new website and the tab page stays on the screen. the only way to get rid of it is to close firefox

Ερώτηση από CedarWilly 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

New pages are not allowed to open when I click a link, such as trying to open my financial statements.

When I try to open my financial statements at two different sites, by clicking a link, the new tab pops up and begins to open, but then disappears. I have tried changing … (διαβάστε περισσότερα)

When I try to open my financial statements at two different sites, by clicking a link, the new tab pops up and begins to open, but then disappears. I have tried changing my security settings, without success.

Ερώτηση από RockyWienken 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a similar performing alternative to Google's Widevine on Firefox? If not, would I find one on a different browser?

Since I must add something in this box I'll just explain that Google is the most egregious violator of privacy and I want nothing to do with them

Ερώτηση από Tim 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Every time I use firefox on my PC with Windows 10, it starts out acting all right, but when I try to close out of it, I get a message that Firefox has crashed. I have tr… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I use firefox on my PC with Windows 10, it starts out acting all right, but when I try to close out of it, I get a message that Firefox has crashed. I have tried uninstalling and reinstalling Firefox, and still get this crash message.

Ερώτηση από Food4health 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Graphics of add-on is missing on re-install.

Graphics of add-on as well as of sites are going bad or so. I cannot explain what it is all about. Hope to find a solution.

Ερώτηση από Joe_Jaison_T 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από WestEnd 2 έτη πριν