Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I go back to hotmail display without icons to the left of messages and more messages per screen?

The icons and the spacing showed up with the latest update of Firefox. I don't like the new format. How can I go back to the old format

Ερώτηση από christineowre 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

When opening a new tab, open a url file

Why can't the open a new tab also include the option, like when opening Firefox itself, point to a URL to open? This seems to be something that a ton of people want. To… (διαβάστε περισσότερα)

Why can't the open a new tab also include the option, like when opening Firefox itself, point to a URL to open? This seems to be something that a ton of people want. To me, open a new tab should have the same set of options that opening FF has. I am on the new version 63.0.1 . Thanks!

Ερώτηση από AndyDS 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

a mess

locking this thread as duplicate, please continue at https://support.mozilla.org/questions/1238485 what a mess firefox made of all my computers in my place this new sync … (διαβάστε περισσότερα)

locking this thread as duplicate, please continue at https://support.mozilla.org/questions/1238485

what a mess firefox made of all my computers in my place this new sync thing has totally messed up all my computers, now I have all my bookmarks on every computer!!!! Fu%$. It has taken me hours to get each of my computers back to where I had them setup in bookmarks!!!! I only want certain bookmarks on certain computers, so this has been a horror to fix, how do I keep getting ALL bookmarks on ALL computers? I have each computer customized. Guess I'll have to delete my sync account, only way I know! Thanks alot!!!!!!!!!!

Ερώτηση από customer2-HP 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από customer2-HP 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot disable snippets

I've tried Firefox with add-ons disabled. I've tried disabling Snippets through the UI as well as through about:config. Regardless of my settings, Snippets appear on new … (διαβάστε περισσότερα)

I've tried Firefox with add-ons disabled.

I've tried disabling Snippets through the UI as well as through about:config.

Regardless of my settings, Snippets appear on new tabs.

Ερώτηση από mozilla-jcbeck 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Time Zone problem

Experiencing Time Zone problem, Firefox 63.0.1 (32-bit), Windows 7. I'm in Moscow, Russia (UTC+3). In Windows time is correct, in some chats and other sites using time st… (διαβάστε περισσότερα)

Experiencing Time Zone problem, Firefox 63.0.1 (32-bit), Windows 7.

I'm in Moscow, Russia (UTC+3). In Windows time is correct, in some chats and other sites using time stamps the time is -1 hour (UTC+2).

Tried toggling privacy.resistFingerprinting preference in about:config and restarting - did not work.

Ερώτηση από navaroid 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

how to open a firefox browser through selenium 3.6.0 with another profile using Javascript

I would like to open firefox through selenium and upon file download, the file to be stored on another path other than the default, the downloads folder, automatically, w… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to open firefox through selenium and upon file download, the file to be stored on another path other than the default, the downloads folder, automatically, without getting the prompt dialog.

This is can be done through configuring a new profile but I can't find any implementation example on the web.

Thank you in advance

Ερώτηση από tzifosPali 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I sell watercolors by two artist both dead

With out saying RICBILT. I CAN NOT get to art work. Under Calif artist Artist name john l Perkins. Calif landscapes . Pin and ink art. Prison art. what's wrong … (διαβάστε περισσότερα)

With out saying RICBILT. I CAN NOT get to art work. Under Calif artist Artist name john l Perkins. Calif landscapes . Pin and ink art. Prison art. what's wrong

Ερώτηση από ricbilt 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

my website's custom scrollbar doesn't work

In my web app I had a customized scrollbar. In the most recent update of fire fox it duplicates my scrollbar so I have my own customized scrollbar and next to that there… (διαβάστε περισσότερα)

In my web app I had a customized scrollbar. In the most recent update of fire fox it duplicates my scrollbar so I have my own customized scrollbar and next to that there is fire fox's default one. They are entirely synced and scroll together. And I do not wish to hide m own scrollbars for certain reasons. Can anyone help?

Ερώτηση από kimalavi97 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I do not have any other devices-- so how will this update work for me

I do not own a mobile phone or i pad or any devices.. so there is not a back up for me.. how can I now go online and get my google questions answered..etc

Ερώτηση από Jwri 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

how can i use two different version firefox on my centos7. I have latest version and i need firefox 10. If it possible, step by step

i need two good works version on my system. Please help me with this problem. How can i run old version and create desctop icon. thanks

Ερώτηση από Sbdron1986 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Website has a bottom divider that slides up. is there a way to stop this?

The news website https://www.news.com.au/, if you go to any story, if you scroll more than a certain way down, then an irritating divider opens up at the bottom, and slid… (διαβάστε περισσότερα)

The news website https://www.news.com.au/, if you go to any story, if you scroll more than a certain way down, then an irritating divider opens up at the bottom, and slides up.

It's always titled "More In ...."

You can click for it to go down again, but if you open 10 webpages you end up doing this 10 times, which after a while is more than a little irritating.

We have popup blockers, blockers that stop videos from auto-starting, but I'm not even clear what this 'feature' is called, let alone how to disable it short of giving up on this website.

Any suggestions?

Ερώτηση από Chuckles71 2 έτη πριν

Απάντηση από Chuckles71 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

halt tab execution/high cpu load if not in foreground

This problem has been bothering me and friends for a long time. We keep hundreds of tabs open and this causes - depending on the viewed pages - very quickly high processo… (διαβάστε περισσότερα)

This problem has been bothering me and friends for a long time. We keep hundreds of tabs open and this causes - depending on the viewed pages - very quickly high processor load with fans ramping up to max.

A temporary fix is to restart the browser with all tabs frequently - which also dramatically reduces RAM use. Because only the viewed tabs in each browser window are loaded initially, that quiets things down immediately - until more pages are opened in different tabs that use tremendous resources. Like Amazon, other shopping sites, probably some hidden miners (otherwise I often cannot fathom why it would use so much cpu).

I suggest an option for Firefox to halt/stop/suspend all tabs that are not currently selected for viewing. That is one tab per window. We have absolutely not the slightest need for any tab to do anything if it's not viewed.

In a pinch we sometimes suspend the whole firefox process via ProcessExplorer - but sometimes it doesn't resume and of course it also halts the foreground tabs. Restarting is not always possible due to pages with logins and other customizations that disappear on reload.

Ερώτηση από qwertz66 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Webpage rendering problem, cannot see video thumbnails for youtube

I am facing a issue recently in firefox that I cannot see the page contents correctly. Couple of examples : - when I open youtube.com, dont see the video thumbnail images… (διαβάστε περισσότερα)

I am facing a issue recently in firefox that I cannot see the page contents correctly. Couple of examples : - when I open youtube.com, dont see the video thumbnail images. I see blank there. I can see the video description though. But when I click on a video link, it plays okay. - Some webpages are not rendering correctly even when there is no video.

I tried following, without success - - uninstalled and re-installed firefox - opened firefox in safe mode.

I dont have any extension. I have shockwave plugin installed. And the OS is Windows 10

Ερώτηση από anirban_b 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Control T half opens tab

Sometimes, when I press ctrl+t, I get the tab in my tab bar, but it is not functional(clicking it does nothing, and ctrl+pgup/dwn will show the previous tab for a few pre… (διαβάστε περισσότερα)

Sometimes, when I press ctrl+t, I get the tab in my tab bar, but it is not functional(clicking it does nothing, and ctrl+pgup/dwn will show the previous tab for a few presses until it gets passed the broken tab), and the only way to close Firefox afterwards is through the menu, pressing the 'x' in the corner will do nothing. I would say this happens about 50% of the time. If I use the plus(+) at the top to open a new tab it always works. I have been having this problem for atleast the past 5 versions, or more. I have tried with a new profile, and no addons loaded, and it still happens. Is this just my computer?

Ερώτηση από piercedfreak 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot access passwords; cannot remake passwords

Problem: Cannot access passwords protected by master password. Normal mode symptoms: - No master password is ever asked -- Trying to set one is futile (see screen… (διαβάστε περισσότερα)

Problem:
Cannot access passwords protected by master password.

Normal mode symptoms:
- No master password is ever asked
-- Trying to set one is futile (see screenshot)
- Certificate is at status "Ready" instead of "Logged In" or "not Logged In" (see screenshot)
- No fields are filled with usernames and passwords when needed.
-- No prompt for it is shown either

Background:
I transitioned from windows to linux
I made a full copy of all my profile when transitioning.
I controlled firefox's version to make sure I would transition using the same version number.
I have backups.
Nothing appears in the browser's console when I start or when I try to change master password.
If I try to view the passwords I have, however... ~120 messages appear telling it cannot decrypt (see screenshot)

Tried:
1-Safe-mode:
-- The master password system works as it is supposed to. I get a master password prompt at browser's first password use.
2- Deleting prefs.js
-- Still not working
3- Disabling all extensions manually
-- Still not working
4- Deleting storage directory
-- Still not working

-Trying 2 + 3, 3 + 4, 2 + 3 + 4 or 2 + 4....
-- Still not working.

What am I missing?
Thanks in advance

Ερώτηση από brunoais 2 έτη πριν

Απάντηση από brunoais 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What if webmasters choose to block mozilla users?

Hi everybody, As website owner my convern comes after mozilla is blocking tracking by default meaning that google ads cannot be served by default, only if users will choo… (διαβάστε περισσότερα)

Hi everybody, As website owner my convern comes after mozilla is blocking tracking by default meaning that google ads cannot be served by default, only if users will choose so. Most of the mozilla users don't even know what tracking means, so the chances of choosing to allow tracking and serve ads are very low. Many websites owners use adsense ads to pay for their servers/hosting, their hard work, etc. and as you know every visitors is comsuming resources and bandwidth, so my questions is: Why webmasters shouldn't block mozilla users since the chances to generate revenue thru ads is very low, to none? I get that it's a great feature to the user, but should be an option rather than a default setting? If webmasters choose to block mozilla users, there will be a lot of users who can't access a specific information and they don't even know the cause.

Ερώτηση από raduxxl 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Access to video blocked because of "privacy and security settings." Have read all available articles. WHICH settings isn't clear.

A video at a Web site where I have often accessed videos now tells me the video is inaccessible because of "privacy and security settings." I don't think I have changed … (διαβάστε περισσότερα)

A video at a Web site where I have often accessed videos now tells me the video is inaccessible because of "privacy and security settings." I don't think I have changed the settings since the last time I watched a video. In any case I have not been able to find the problem. I have tried the options for cookie settings without fixing the problem. What should the settings be?

Ερώτηση από NotAGeek 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What syntax does the search feature in Developer tools use?

The search boxes in the inspector window window returns no results whenever I try to search for specific key-value pairs like: role="main". I can only get results for ma… (διαβάστε περισσότερα)

The search boxes in the inspector window window returns no results whenever I try to search for specific key-value pairs like: role="main".

I can only get results for main or role. Is there a search string parameter/syntax reference anywhere? I've searched high and low, but articles/references found in the documentation is VERY basic.

Thanks

Ερώτηση από PatientZRow 2 έτη πριν

Απάντηση από user1929 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

A screen popped up asking me to download Quantum. I'm already using 59.0.3. Am I on the newest version or do I need to download this?

My Firefox is set to automatically update. I just received a promotional about the new Quantum and it asks me to download it. I've been using version 59.0.3 since April. … (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox is set to automatically update. I just received a promotional about the new Quantum and it asks me to download it. I've been using version 59.0.3 since April. Is that the most current version or do I need to download something new?

Ερώτηση από phillyphil 2 έτη πριν

Απάντηση από James 2 έτη πριν