Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox уважаемые Ответ те мне Мне нужна помощь в вашей помощи нет этого вопроса верней причины

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1232937. Please follow up there, thanks.] уважаемые Ответ те мне Мне нужна помощь,но в вашей помощи… (διαβάστε περισσότερα)

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1232937. Please follow up there, thanks.]

уважаемые Ответ те мне Мне нужна помощь,но в вашей помощи нет этого вопроса, верней причины

я до регистрации установил в Браузере Расширение MetaMask , Собачка Установилась но при нажатии Лист окна Был Пуст, Белый, далее я Зарегистрировался но Собаку Удалил Думал после регистрации появиться, MetaMask Установилось, но Самой собаки я не Вижу ,ТО ЕСТЬ КАК БЫЛО ПОКАЗАНО В ВИДЕО как работать И установить саму Собаку MetaMask НЕ МОГУ, Кто нибудь Подскажет ,мои Действия?

Ερώτηση από Voronov 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

The Capcha doesn´t load, how can I fix this?

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1234847. Please follow up there, thanks.] If I try to watch a serie on burning series it doesn´t loa… (διαβάστε περισσότερα)

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1234847. Please follow up there, thanks.]

If I try to watch a serie on burning series it doesn´t load because i must solve a captcha. But i can´t see this captcha. Can someone may help me?

Ερώτηση από 02Hoffi02 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

What is up with the new info box above peoples comments telling me their "also likes" and how do I get rid of it?

locking as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1233416 How do I get rid of the new info crown "Also likes" on top of other peoples comments on post… (διαβάστε περισσότερα)

locking as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1233416

How do I get rid of the new info crown "Also likes" on top of other peoples comments on posts? How do I turn it off of my comments? I may not want that information shared and others may not want theirs shared.

Ερώτηση από Ophiucus1 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από WestEnd 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Earthcam stopped working. Just black screen is all I get.

Every earth cam went black several weeks ago. Mind you I still use an old OS. (NO intention of upgrading it either.) So my version of firefox is 48.0.2 And I even tr… (διαβάστε περισσότερα)

Every earth cam went black several weeks ago. Mind you I still use an old OS. (NO intention of upgrading it either.) So my version of firefox is 48.0.2 And I even tried with Safari though that one is so dated now I rarely use it.

I tried on two computers. One got the most recent update of flash just the other day, AND the most recent update of java. The other I rarely use and has not had those last two updates. BOTH stopped being able to view earthcam at about the same time.

I tried starting firefox in safe mode so all the adblockers and what not are off. Same issue. Even tried looking at earthcam on my cell phone and got the same black screen.

So could this be some problem with AT&T? I read that somewhere that once that person drove away from home it worked on their phone. I don't see how that would matter, if their carrier is ATT wouldn't their phone just use the nearest ATT tower? I haven't tried it yet but will soon.

One last thought, earthcam is flash based isn't it? What are they going to do when flash goes away for good by 2020?

Ερώτηση από Artmaker 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

cuechange triggers before time for metadata tracks

If metadata TXXX is injected in HLS stream using streaming server Wowza, cuechange event is triggered in web player (video.js), 4-8 secs before player reaches that point … (διαβάστε περισσότερα)

If metadata TXXX is injected in HLS stream using streaming server Wowza, cuechange event is triggered in web player (video.js), 4-8 secs before player reaches that point where metadata is injected. This issue does not appear always but appears oftenly. I am unable to find source code for textTracks. Where can I find it?

Ερώτηση από sundus 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

No CSD (Linux client side window decorations) under Openbox, Arch Linux

https://imgur.com/bcMUplV http://bayimg.com/GaNmcaaGb I'm using Firefox under the Openbox WM on Arch Linux and I cannot enable CSD. As seen in the picture, the "Title Bar… (διαβάστε περισσότερα)

https://imgur.com/bcMUplV http://bayimg.com/GaNmcaaGb

I'm using Firefox under the Openbox WM on Arch Linux and I cannot enable CSD. As seen in the picture, the "Title Bar" customize option changes actually nothing. The WM's default window decoration remains visible and there's no change at all. This issue applies to all versions of Firefox since CSD was introduced, i.e. since v 60 (as far as I can recollect) till now. Is that a bug or am I simply missing something important? I've tried creating a completely new Firefox profile - same thing then. Other apps (like Evince or Google Chrome) show client side decorations properly in my case. Any kind of help will be highly appreciated, thanks in advance.

Ερώτηση από Doosan_Excavator 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I stop Drudge from autorerfeshing.

The about:config trick doesn't work on Drudge. Chrome has an add-on that blocks autorefresh, but it doesn't work on Drudge, either. Apparently Drudge is hell-bent on auto… (διαβάστε περισσότερα)

The about:config trick doesn't work on Drudge. Chrome has an add-on that blocks autorefresh, but it doesn't work on Drudge, either. Apparently Drudge is hell-bent on autorefreshing his page every thirty seconds whether you like it or not. Has anyone figured out how to make Drudge stop autorefreshing? I used to use NoScript, but since Quantum, NoScript has been transformed into a monstrosity I can't make head or tail of.

Ερώτηση από Arlis 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I used to have notes on certain bookmarks in the properties of the bookmarks. After the latest automatic update to 62.0, I have lost all the various notes.

Before the 62.0 update, i used to have various notes kept on different bookmarks in the properties section per whatever bookmarks. Now post update, because the properties… (διαβάστε περισσότερα)

Before the 62.0 update, i used to have various notes kept on different bookmarks in the properties section per whatever bookmarks. Now post update, because the properties window of bookmarks has changed, I have lost all my different notes for every bookmark. How can I recover them.

Thanks.

Ερώτηση από DiscordQ 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to download h264 Cisco codec

Hi I am using the latest firefox version on windows 10. After the installation, I am not able to see h264 cisco codec getting enabled. I searched on the internet and fou… (διαβάστε περισσότερα)

Hi

I am using the latest firefox version on windows 10. After the installation, I am not able to see h264 cisco codec getting enabled. I searched on the internet and found that there were few issues in the earlier releases but later they were fixed.

But on the current release I still see the problem

Can you please help to resolve the issue?

Many thanks in advance Pankaj Hirlekar

Ερώτηση από pankajh1811 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Seburo 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

one add on i have installed, does not show in the top bar with the rest of the add ons, how can I fix this?

I installed the umatrix add-on, but it doesn't show in the top right with the rest of them. It is clearly installed, and it also shows in the sidebar, but I can not use i… (διαβάστε περισσότερα)

I installed the umatrix add-on, but it doesn't show in the top right with the rest of them. It is clearly installed, and it also shows in the sidebar, but I can not use it properly from there. I would like to know how i put the icon back to the top right corner, so I can access it from there. It has been there before, but it suddenly disappeared. I can't remember doing anything thats related with add-ons around the time it disappeared. so I have no clue what caused this.

Kind regards

Ερώτηση από Tribin 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Favicon's Not Loading

Only effects certain websites, and only on my laptop, not my desktop. Most sites are fine. Seems to have occurred when I bookmarked a site on my desktop, and then my lapt… (διαβάστε περισσότερα)

Only effects certain websites, and only on my laptop, not my desktop. Most sites are fine. Seems to have occurred when I bookmarked a site on my desktop, and then my laptop synced and got screwed up. Not quite sure though.

For example, Wolfram Alpha's website does not display the favicon:

  - there is no favicon in the tab
  - when bookmarked there is no favicon

Deleting browsing data doesn't fix it. Deleting places.sqlite doesn't fix it. Refreshing the page doesn't fix it. Restarting my computer doesn't fix it.

I don't want to do a reinstall, if anything, because I shouldn't have to.

I'm only annoyed by this because I use the favicons (without text next to them) as links in the bookmarks bar. I can't do this if I don't know what the favicon is, and thus don't know what the website is.

Ερώτηση από repker 2 έτη πριν

Απάντηση από repker 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does not allow saving the history! Where is this anchored? other tips?

Hello everybody, as already described, my chronicle was suddenly gone (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1231311). Now I'm the cause of the glue gone and have f… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everybody,

as already described, my chronicle was suddenly gone (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1231311). Now I'm the cause of the glue gone and have found that the company computer since the last update prevents. This is a pity, of course, and I have also reported that to IT, they have switched to my computer, etc. and tried to correct this. I quickly realized that they have no real idea about their job. Firefox has been reinstalled several times, other versions and and .. Current status, I have to live with the fact that my chronicle is not there after a reboot, or I have to work with FF 53. This is just installed, but does not accept my 4500 bookmarks created with FF 62. Now I have FF 62 Portable installed on a stick on my home computer, set up with FF sync, etc., then plugged it into the company computer and it happens the same as when I install the browser locally. There is no history saved after quitting or working with FF Sync. Everything is grayed out in the settings. My approach would be that I in the registry or wherever the values change so I get full access back to my FF settings. Can someone tell me what and where to change this? Or. Where this is stored? Or can someone give me other tips on how I could get on?

Greetings and thanks for answering

Ερώτηση από psporting 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Before a recent upgrade, I could upload photos into WikiTree. Now, I can't

There is no response to my attempts to "click" on the button.

Ερώτηση από OldLineAndy 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν