Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not show edits made to my website but Safari does

I own and manage the administration of a Magento 2 website and there is an option within some specific products for customers to select an emblem to have engraved on the … (διαβάστε περισσότερα)

I own and manage the administration of a Magento 2 website and there is an option within some specific products for customers to select an emblem to have engraved on the product. The customer is able to select their choice of emblem and the selected emblem is added to their Basket so we know what engraving is required. However, whilst Firefox shows the emblem choice in a drop-down menu the customer is unable to select it. However, this selection process works fine on Safari. Why can't customers using Firefox make that selection?

Ερώτηση από ann29holland 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Chamodie Pubudini 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can't access Toonboom.com on my computer

I'm trying to activate a license for StoryBoard Pro, but I have to access to the website ToonBoom.com to do that, and every time I try to access the site it says there wa… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to activate a license for StoryBoard Pro, but I have to access to the website ToonBoom.com to do that, and every time I try to access the site it says there was a problem loading the page. People on other computers don't seem to have this problem, so I don't think its their site that has the issue.

Ερώτηση από jnatelowe 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Jeff Grossman 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

New Tab content is missing

I have a problem with Firefox New Tab content. As far as I am concerned there should be Firefox logo, search bar and my most popular sites. But only search bar is visible… (διαβάστε περισσότερα)

I have a problem with Firefox New Tab content. As far as I am concerned there should be Firefox logo, search bar and my most popular sites. But only search bar is visible. I have checked the Popular checkbox under settings, but nothing seems to be working. Attached is a screenshot how it looks like. I tried restoring settings to default ones, but to no avail. Any tips here?

Ερώτηση από Dioxis 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Chamodie Pubudini 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Login to Udemy website, as I open the website in Mozilla, it opens up without asking for ID or pwd. Under Saved Logins it is not showing. How to get my password

Normally in Mozilla we have Logins n password, where we can find all the passwords saved under it. In case, we forgot the password we can click on show passwords for that… (διαβάστε περισσότερα)

Normally in Mozilla we have Logins n password, where we can find all the passwords saved under it. In case, we forgot the password we can click on show passwords for that particular n get it. But my case, Udemy website is auto login and no data stored in regarding username n password. Bad part is the outlook.com email id also i have lost it. If i give forgot password from Udemy website, it will land into outlook.com email but i forgot that password. Any way to retrieve it since, Mozilla will be storing it somewhere. Can any one help me regarding this.

Ερώτηση από KT Suraj 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is using a website that supports only Chrome and IE but does not support firefox safe?

I'm trying to use website (https://www.icorrectproof.com/) in Firefox (75.0), but it says that only Chrome and IE are supported. This also happens in safe mode and privat… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to use website (https://www.icorrectproof.com/) in Firefox (75.0), but it says that only Chrome and IE are supported. This also happens in safe mode and private windows (see attached image).

This seems somewhat questionale to me. What kind of featues are needed that are not supported by Firefox? While I do not think that Chrome or IE are inherently unsafe, is it in any way unsafe to use such a website? Or is it just bad design?

Ερώτηση από JD 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox ESR 68.9.0 does not work correctly with Windows 7 Start Menu Search the Internet Feature

I recently noticed that the Windows 7 feature of searching the internet directly from the start menu (via policy and explained here does not work any longer. The search s… (διαβάστε περισσότερα)

I recently noticed that the Windows 7 feature of searching the internet directly from the start menu (via policy and explained here does not work any longer. The search string is not pasted into the seach box. The feature still works with Chrome 83, so it is safe to assume it's not an OS issue.

Ερώτηση από tinmanjk 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Shashank Shekhar 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I start firefox there is always a second page that opens (to install google translate)

and I have already changed the starting page and indicated that for an extra page I want an empty page, but it keeps giving that page. This is since the last uodate. I do… (διαβάστε περισσότερα)

and I have already changed the starting page and indicated that for an extra page I want an empty page, but it keeps giving that page. This is since the last uodate. I don't want that because it is very enervating !

Ερώτηση από freddy.vermeiren 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Chrome and Firefox cannot load site on HTTPS, Firefox throws PR_CONNECT_RESET_ERROR, but Internet Explorer and Edge can

I read related posts on this "PR_CONNECT_RESET_ERROR" error such as https://support.mozilla.org/en-US/questions/1281840 and followed their suggestions without luck. -Not … (διαβάστε περισσότερα)

I read related posts on this "PR_CONNECT_RESET_ERROR" error such as https://support.mozilla.org/en-US/questions/1281840 and followed their suggestions without luck.

-Not using DoH -Tried new profile, new FF installation, load site over HTTPS from multiple locations -No AV on workstation

I have a web app hosted on Azure Government which was recently patched on 03/02/2020 with FEB 2020 Windows OS patches and all of a sudden FF (and Chrome, Safari and Opera) cannot load the site over HTTPS, but they can over HTTP. Interestingly, IE and Edge can load the site on HTTP and HTTPS without issues.

Curl and OpenSSL can "load" the site over HTTPS with no issues.

Azure support mentioned the issue is on FF (and Chrome, Safari and Opera), so I'm here looking for assistance.

I used Browserling to test FF (and Chrome, Safari and Opera) with different versions including the latest version and get the same result, cannot load the HTTPS site.

When loading the site over HTTPS, but using the IP address instead of the hostname, FF throws a warning "SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN" as expected. After accepting risk and continue, FF throws PR_CONNECT_RESET_ERROR.

I do believe the issue is on the Azure web app, so I run Qualys SSL Server Test against the web app, see links below for the report images (cannot upload the PDF file), can you review and point out if there is any encryption ciphers supported by the server, but not supported by FF, so I can follow up with Azure on this?

Your assistance is greatly appreciated.

https://pasteboard.co/IYUtIt1.png https://pasteboard.co/IYUtVqS.png https://pasteboard.co/IYUDhvt.png https://pasteboard.co/IYUDrGw.png https://pasteboard.co/IYUDAH3.png

Ερώτηση από neualex 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

malware called jackyhillty.net

Since last week been getting constant warnings about virus (from basic version of Avast) https://jackyhillty.net Ran scans with Malwarebytes, Spybot, but nothing showed u… (διαβάστε περισσότερα)

Since last week been getting constant warnings about virus (from basic version of Avast) https://jackyhillty.net Ran scans with Malwarebytes, Spybot, but nothing showed up re this virus. Tried searching on Net but again, nothing. I am baffled. Anyone know about this and how to get rid? screenshot included

Ερώτηση από tp3813 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Wesley Branton 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 64-I get a diagnostic saying that it is not default browser-in settings,Firefox(32) is my default & there are 3 Firefoxs listed-which is 64?

I primarily use Firefox 64. I have Firefox 32 on my computer to use when a website can't handle Firefox 64, e.g. San Diego Gas & Electric. Both versions are current… (διαβάστε περισσότερα)

I primarily use Firefox 64. I have Firefox 32 on my computer to use when a website can't handle Firefox 64, e.g. San Diego Gas & Electric. Both versions are current, version 75.0. When I open Firefox 64 each day I get a diagnostic saying that it is not my default browser (Firefox 32 is). So, I've tried to change my default to Firefox 64 but nothing works - there are 3 "Firefox"s listed when I click on the default settings page and I've tried every option I can think of but I can't seem to change my default from Firefox 32, even going to IE, Edge, Chrome as default then back to Firefox 1, 2 or 3.

How do I make Firefox 64 my default? Should i try to uninstall Firefox 32 and then see if I can ger Firefox 64 as my default before re-installing Firefox 32?

Ερώτηση από KKwocknet 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Deleting ALL Firefox data and traces as suggested doesn't work.

Firefox won't fully launch. It goes into process, but never comes to the foreground. I've tried everything that can be done without using Firefox (it won't open). I can s… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox won't fully launch. It goes into process, but never comes to the foreground. I've tried everything that can be done without using Firefox (it won't open). I can see two instances of Firefox flickering in Process Explorer, and they're eating system resources without really DOING anything. I've tried: 1. Restart Windows 10, uninstall, restart, reinstall. 2. Deleting Firefox Maintenance folder in Programs (x86). Uninstall, restart, reinstall. 3. Deleting the profile folders in AppData. Uninstall, restart, reinstall. 4. Uninstall, scour registry of all traces. Restart, reinstall. 5. It works on my OTHER admin account, but not on this one.

While Firefox is doing this nothing business, I can't uninstall it with my uninstaller on THIS account, so I have to go to my other account to uninstall, and when I get back to this one, an error message is on the screen.

Firefox is currently uninstalled, so no luck at its inner workings.

Ερώτηση από gremlinkurst 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jbevan418 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I'm using FreeConferenceCall.com and was told there's a Firefox Addon which provides scheduling capabilities.

At this URL: https://support.mozilla.org/en-US/kb/permission-request-messages-firefox-extensions?as=u&utm_source=inproduct There is no mention of "Access your data fo… (διαβάστε περισσότερα)

At this URL: https://support.mozilla.org/en-US/kb/permission-request-messages-firefox-extensions?as=u&utm_source=inproduct

There is no mention of "Access your data for calendar.google.com" on the page listed above, so I'd like more explanation of how the Addon uses my Google calendar data.

Ερώτηση από Don Rose 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Browser keeps reverting to older version

I use firefox browser for work, and sometimes when I open it it has changed back to some previous version - not the actual browser, it always says it's up to date, but my… (διαβάστε περισσότερα)

I use firefox browser for work, and sometimes when I open it it has changed back to some previous version - not the actual browser, it always says it's up to date, but my bookmarks and everything are old. And all of a sudden it won't remember any of my passwords. And then I'll open it another day and it will be back to normal with all the correct bookmarks and my passwords saved. Any ideas?

Ερώτηση από ShortforAdrienne 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Aashish Kumar 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

HYPERLINKS BROKEN

I normally use your Firefox browser. The US Small Business Assn "Paycheck Protection Program" (PPP) requires that the necessary documentation from the Employer be submi… (διαβάστε περισσότερα)

I normally use your Firefox browser. The US Small Business Assn "Paycheck Protection Program" (PPP) requires that the necessary documentation from the Employer be submitted using the Google Chrome browser which I installed and had no problems submitting the PDF documents. (It actually may have been my Bank that had this requirement) Upon completion I uninstalled Google Chrome from my PC. Later I opened an Excel spreadsheet and found that the hyperlinks were not functional and I received the window shown below.

Any suggestions would be appreciated.

Ερώτηση από Joes PC 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I alphabetize my folders in Bookmarks Menu seperately from non foldered addresses

My bookmarks menu has folders and individual websites. I want to alphabetize the folders separately from the individual sites. When I followed "sort" it sorted the indivi… (διαβάστε περισσότερα)

My bookmarks menu has folders and individual websites. I want to alphabetize the folders separately from the individual sites. When I followed "sort" it sorted the individual sites with the folders. It also did not save to my sidebar. Thank you

Ερώτηση από EDDIE 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από trickrun1 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My Firefox Browser Is Being Accessed Remotely and cetain formerly secure websites are changed to insecure. I need help in securing my MAC IOS

A group of experienced hackers have made my devices their target. They continue to remove any security I try to place on my computer, i.e., downloading developer apps wh… (διαβάστε περισσότερα)

A group of experienced hackers have made my devices their target. They continue to remove any security I try to place on my computer, i.e., downloading developer apps which allow them to administer the computer and devices.

They have maliciously targeted my business and sabotaged a lot of my apps so that they will not work. Going to the "Authorities" is a waste of time. so I will not discuss this.

I need help in tracing the street trash thugs who continue to access my computer, place malicious malware and worms on my computer so that it will not function at his required level, and replacing bonafide adds with fake apps so that they can control and conduct surveillance on all of my Apple Devices.

I have reported this problem to Apple and they are worthless. Not enough training, and the service is inferior.

I need upper level technical support to identify how they are manipulating my browsers so that they provide absolutely no security.

Malwarebytes is manipulated, Avast as well, and they have downloaded an app that allow them to share my screen and collect all of my passwords as they are individually entered.

Ερώτηση από expertsbk 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how to get a downloaded file in cache but not saved like when you download from mega.nz and accidentaly you didn't save how to get it back

i downloaded a file from mega.nz and accidentally i clicked cancel instead of save , how do i get it back i hope i wont have to download it again … (διαβάστε περισσότερα)

i downloaded a file from mega.nz and accidentally i clicked cancel instead of save , how do i get it back i hope i wont have to download it again

Ερώτηση από Watzehek 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Secure Website Certificate

I am running a 2008 Imac on OS 10.11.6, and using Firefox 77.0.1 (64 bit). Much of my work is online with one website, which I log onto daily. Today, I was unable to logi… (διαβάστε περισσότερα)

I am running a 2008 Imac on OS 10.11.6, and using Firefox 77.0.1 (64 bit).

Much of my work is online with one website, which I log onto daily. Today, I was unable to login because I received a "Did Not Connect. Potential Security Issue." I restarted, made sure Firefox was up to date, etc. The problem repeated.

Then I tried the website in Chrome. I got the same thing. I tried it in Safari. I got the same thing.

I called the company and spoke with tech support. He was unable to recreate my problem on his PC or his Mac. He confirmed that there was no certificate issue at the company and that they were not getting any other similar complaints or problems.

I then tried it on a Mac running 10.15, and was able to access the website easily, with no error messages.

My question is: is the problem my computer, and not the browsers or connections? Is there anything I can do short of buying a new computer?

Thanks for the help. Greg

Ερώτηση από gberlowitz 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από ARMAN KHAN 1 έτος πριν