Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

No Text (dialogue, fill-in) Boxes Show on Sites+ Gmail Text Boxes Blank + Color on websites Will Not show Correct

VERY FRUSTRATED! THIS PROBLEM WILL NOT GO AWAY!! FORCED TO USE CHROME AND I HATE IT. I WANT MY FIREFOX BACK...PLEASE!!!! I have checked online for answers. I have used… (διαβάστε περισσότερα)

VERY FRUSTRATED! THIS PROBLEM WILL NOT GO AWAY!! FORCED TO USE CHROME AND I HATE IT. I WANT MY FIREFOX BACK...PLEASE!!!! I have checked online for answers. I have used your Help Topics. I have Downloaded the New Version of Firefox and Updates Today. I have tried all of the suggestions and checked all the settings. I have checked the "let websites choose the color" in content settings. The colors on my favorite site - Rense.com - shows up with White Background/Black Text. Supposed to be opposite. Should have Black Background/Reverse Text This problem has happened ever since I switched to New Version last year. I still can not get this issue resolved. I have Windows Vista. I used to love Firefox. Now I simply can not use it.. Must use Chrome because it works. Firefox will not. I would LOVE to have Firefox Back in my life but don't know how.

Ερώτηση από OkieCatfish 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

crash firefox esr 38.1.1

Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: firefox.exe Версия приложения: 38.1.0.5653 Отметка времени приложения: 558b3891 Имя модуля с ошибк… (διαβάστε περισσότερα)

Сигнатура проблемы:

 Имя события проблемы:	APPCRASH
 Имя приложения:	firefox.exe
 Версия приложения:	38.1.0.5653
 Отметка времени приложения:	558b3891
 Имя модуля с ошибкой:	StackHash_f4ba
 Версия модуля с ошибкой:	0.0.0.0
 Отметка времени модуля с ошибкой:	00000000
 Код исключения:	c000041d
 Смещение исключения:	77611221
 Версия ОС:	6.1.7601.2.1.0.256.48
 Код языка:	1049
 Дополнительные сведения 1:	f4ba
 Дополнительные сведения 2:	f4ba18b761bfbbfc3338d179b6503e08
 Дополнительные сведения 3:	c12c
 Дополнительные сведения 4:	c12c7c050931930aeba4b34ac3da7a36

Ερώτηση από admin131 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to overwrite the files in temp folder. It was possible in the older version of firefox 32.

The files in the temp folder (C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp) are not being overwritten . Below are my system details. OS: Windows 7 Firefox version: 45.0b4… (διαβάστε περισσότερα)

The files in the temp folder (C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp) are not being overwritten . Below are my system details.

OS: Windows 7 Firefox version: 45.0b4

Ερώτηση από vijaykrishnakonda 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I installed a new PC & now Firefox keeps telling me sites aren't secure. This includes the FA & RAC - hardly dodgy sites!

Since I have installed a new PC & downloaded Firefox it won't allow me to log into secure sites such as the FA and RAC. As these are reputable sites I don't understa… (διαβάστε περισσότερα)

Since I have installed a new PC & downloaded Firefox it won't allow me to log into secure sites such as the FA and RAC. As these are reputable sites I don't understand why I can't access them. This problem has only started since the new download. What has happened to Firefox? I am having to resort to Internet Explorer or using my laptop!

Ερώτηση από Jacquimac2 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

It Crashes Constantly-While Other Brows. WORK & No One Cares.

O.K. So I want to like Fire-Fox,.. like way back when,.. But Mozilla is only interested in helping the planet & not me. Scenario: I open it & I get the 1st tab… (διαβάστε περισσότερα)

O.K. So I want to like Fire-Fox,.. like way back when,.. But Mozilla is only interested in helping the planet & not me. Scenario: I open it & I get the 1st tab,.. & can interact with it - 2nd,.. Yea Right! - 3rd Forget-It & 4th - No way (Within this universe.)

Crash,.. Crash,.. Crash,..

Tried - EVERYTHING. - disabling - Everything.

& it will remain crashed,.. no matter how many hours you wait,.. or the number small animals that you sacrifice on your alter - forget it! - Send notices & info to Mozilla,.. ? I think there has to be a stupid meter measuring user intelligence on that function.

Other browsers work,.. - (Which pretty much describes Mozilla.)

ie. - Leave it to the community to fix it.

Ερώτηση από VERY-Disappointed 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't allow me to right click any where

This morning firefox is suddenly not allowing me to right click anywhere in the window. I have tried opening it in safe mode with all the plugins disabled and it still wo… (διαβάστε περισσότερα)

This morning firefox is suddenly not allowing me to right click anywhere in the window. I have tried opening it in safe mode with all the plugins disabled and it still would not work. I have updated everything, including the browser itself. I also tried restarting the computer, and still nothing.

Ερώτηση από chb1987 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wesley Branton 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I DO NOT understand. "connection is not Secure"

Windows 10 just installed an upgrade. My yahoo email said that there was a problem and that I should down load "Firefox". I did. Firefox says that my "connection is… (διαβάστε περισσότερα)

Windows 10 just installed an upgrade. My yahoo email said that there was a problem and that I should down load "Firefox". I did. Firefox says that my "connection is not Secure" SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER . I have looked at your help screens. They might as well be written in a foreign language. I do not have any idea what to do next. Can you help?

Ερώτηση από ChristineRegina 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't find correct bookmarks in Mozilla/Profile/5ccmq06e.default

Hello. I found some of my bookmarks in Appdata/Roaming/Mozilla/Profile/5ccmq06e.default/bookmarkbackups etc just like firefox help tells me. But some of the bookmarks t… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I found some of my bookmarks in Appdata/Roaming/Mozilla/Profile/5ccmq06e.default/bookmarkbackups etc just like firefox help tells me. But some of the bookmarks that I can access when I use firefox browser are not contained in "bookmarkbackups". Thus obviously begs the question(s) 1) where else are my bookmarks for firefox stored, & 2), if this is the only place they are stored, then why are some of my saved bookmarks visable/accessable when using the firefox browser not included in this bookmarkbackups folder? Thank you.

Ερώτηση από Dr.Strange 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

I was just using Fire fox, it just crashed. I tried to open and re-open but wont start,. I received the crush report and I filled in enough info and send it. The next day… (διαβάστε περισσότερα)

I was just using Fire fox, it just crashed. I tried to open and re-open but wont start,. I received the crush report and I filled in enough info and send it. The next day I tried to re-open the firefox but it wont start. I have bookmarks saved with passwords in it and i dont want to loose them. please help me with my trouble.

Ερώτηση από mwombeki 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Since latest update Fotoflexer w/site now is unstable/unusable

Fotoflexer (on line photo editing site) no longer usable since the last Firefox update, Tried it with explorer browser & it works fine, Have tried a FF refresh & … (διαβάστε περισσότερα)

Fotoflexer (on line photo editing site) no longer usable since the last Firefox update, Tried it with explorer browser & it works fine, Have tried a FF refresh & still no good, Fotoflexer normally works with Adobe flash but ran OK without it before (not sure what it was running with on FF though).

Ερώτηση από omegaman 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από omegaman 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF 54.01 x64 issues playing streaming video

I have issues playing steaming videos from various sites. The video will sit there and churn but does not play. No issues with YouTube videos. Sometimes I can refresh the… (διαβάστε περισσότερα)

I have issues playing steaming videos from various sites. The video will sit there and churn but does not play. No issues with YouTube videos. Sometimes I can refresh the page or start/stop the video and it will eventually play. This does not always work.

Same events occur with FF in safe mode or will all extensions disabled.

These events do not occur using IE.

Ερώτηση από Geegecko 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Stopped working - very unstable

I had a previous Q that arose out of slowness. Opening this Q as it is specific. Windows PC W10 running FF 55.0.3 32 bit FF this past week has become unstable - init… (διαβάστε περισσότερα)

I had a previous Q that arose out of slowness. Opening this Q as it is specific.

Windows PC W10 running FF 55.0.3 32 bit

FF this past week has become unstable - initial instruction to deinstall and reinstall ended up with 2 instances .... and kept having 'Tab crash error' Did full remove of both, and deleted Mozzila folder.

Clean reinstall .... only add on is spellchecker & UK dictionary.

Sometimes it works for 30 min, others it crashes every few minutes ... with the pop-up window advising this .... it often restarts with restore to same page - but not always. Now so unreliable have had to switch to other Browser for video conf and screen sharing. Other browser and all other Apps are totally fine. Several times yesterday it even crashed on startup ... so not a particular url related.

It also sent 2 crash reports to you .......can I get some feedback using those reports ? ..... keen to get this fixed.

Does it need an even deeper 'remove' with for example registry clean.

Ερώτηση από sargan 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 3 έτη πριν