Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I clicked on x Amazon debit carda www. website I got an announcement that I had won a Firefox Amazon 1000 $ gift card A SCAM !

Now my cell won't stop ringing !!

Ερώτηση από Cynthiaroselady 2 έτη πριν

Απάντηση από FFus3r 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Page download halted when mouse/curser stops moving

I need to continuously move the mouse/curser for the pages to download. As soon as I stop, the download stops. Please help as this is frustrating. I have Windows Vista… (διαβάστε περισσότερα)

I need to continuously move the mouse/curser for the pages to download. As soon as I stop, the download stops. Please help as this is frustrating. I have Windows Vista.

Ερώτηση από clverba 5 έτη πριν

Απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Rec'd pop-up that my computer was being watched and to disable. Clicked disable, but did not install mozilla patch. Am I okay?

Just want to know if, by clicking on disable, the malware was able to perform any function on my computer that I need to fix. Did NOT download the "urgent Mozilla patch.… (διαβάστε περισσότερα)

Just want to know if, by clicking on disable, the malware was able to perform any function on my computer that I need to fix. Did NOT download the "urgent Mozilla patch."

Ερώτηση από Linda4 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox updated itself today, but it threatened my passwords and so on because I can't remember these things after having changed them so frequently, so I would

I try to get my passwords to fit into a cryptic system. Silly me. Firefox updated itself today and wanted me to enter my google password before doing anything. Since m… (διαβάστε περισσότερα)

I try to get my passwords to fit into a cryptic system. Silly me. Firefox updated itself today and wanted me to enter my google password before doing anything. Since my Google password is a cookie, and Firefox is yet another cookie it became a labyrinthine task. Sorry!. Beyond that, Firefox would not accept a security question (the answer to which is precyberhistoristorical). That is my history, which is not much documented. I wish that we didn't need to lose everything as we go about the task of changing passwords all the time. I am about to turn 60, and I love firefox!

Ερώτηση από fleurdelys 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to eliminate Daily File Converter?

Daily File Converter just showed up in Firefox. Cannot find a way to eliminate it. It wants to be the browser default page even though I've chosen a different one. I t… (διαβάστε περισσότερα)

Daily File Converter just showed up in Firefox. Cannot find a way to eliminate it. It wants to be the browser default page even though I've chosen a different one. I think this installation happened with a firefox update. Anyone else have this issue and how do you get rid of it? Thanks

Ερώτηση από spalmer 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Regularly Relosoun.com loads without permission and even starts Firefox - How to erase it?

Without my intention Relosoun.com starts Firefox browser. When using the Firefox regularly (every 10-15 minutes) relosoun.com tryies to open the new tab being blocked by … (διαβάστε περισσότερα)

Without my intention Relosoun.com starts Firefox browser. When using the Firefox regularly (every 10-15 minutes) relosoun.com tryies to open the new tab being blocked by antivirus Avast. All efforts including reinstalling Firefox, using CC cleaner, Malwarebytes etc do not help. On other gadgets Relosoun.com doesn't appear in Firefox in the same account.

Ερώτηση από sergestrd 1 έτος πριν

Απάντηση από user1262953 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I recieved an email that purported to be from firefox asking me to change sign in; I made it spam !

Am I paranoid ? Has anyone else received something like it? I did not attach it or forward it to anyone else, just in case it is a real scam ... I did not look at detail… (διαβάστε περισσότερα)

Am I paranoid ? Has anyone else received something like it? I did not attach it or forward it to anyone else, just in case it is a real scam ... I did not look at details either, because I just paid $89.00 to fix a virus purported to be from Micro-soft."

There was a big "Firefox" logo at the bottom of the page.

Ερώτηση από AZGMa 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Malware?

I was browsing as normal when I navigated to a site I have been to many times and that I consider reputable (Etsy) and the browser immediately went to a screen that said … (διαβάστε περισσότερα)

I was browsing as normal when I navigated to a site I have been to many times and that I consider reputable (Etsy) and the browser immediately went to a screen that said something about how Firefox had done updates in the background and I needed to click a button to "Restart Firefox." Obviously this looked fishy to me and I didn't click; instead I killed Firefox via the command line and then restarted it. When I did, one of my windows didn't look right (I had two windows open, each with several tabs)-- the tab bar at the top just cut off halfway through one of the tabs instead of me being able to scroll over. In addition, right after I was playing a game on my computer and part of the game board froze. Now everything seems normal. Is it possible I managed to end up with some malware even though I didn't click on the link? Has anyone seen this particular scam before?

Thank you!

Ερώτηση από K12144 1 έτος πριν

Απάντηση από caleyz 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Trojan Detection

I've realised that once in a while my anti-virus (BullGuard) detects Trojan and I didn't think much of it because I thought my anti-virus would just get rid of it but jus… (διαβάστε περισσότερα)

I've realised that once in a while my anti-virus (BullGuard) detects Trojan and I didn't think much of it because I thought my anti-virus would just get rid of it but just about 10 minutes ago (BullGuard detected it at 20:53) and when I open it and realise it's detected a Trojan about 5-6 times and it's automatically put it to quarantine which I have now deleted and forgot to screenshot beforehand, but it seems Trojan is attached to firefox somehow? I got Firefox about 2-3 weeks ago-ish so I am not sure why this is happening and I am concerned, is there anything I can do? I am currently running two full scans with BullGuard and Malwarebytes. Any suggestions would be highly appreciated.

Ερώτηση από David Morais 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

scam extensiom

Hello I sent a report of theft in the plugins section of your site some time ago, but I did not receive a response A robbery that robbed me of $ 42,600 I will explain it … (διαβάστε περισσότερα)

Hello I sent a report of theft in the plugins section of your site some time ago, but I did not receive a response A robbery that robbed me of $ 42,600 I will explain it to you again and please take care so that more people do not fall victim This theft happened by Ledger live fake plugin eves in this theft, with small changes in the logo and the name of the Baba plugin, put it in the plugins section of your site and steal from the users' accounts. With a simple comparison between the fake plugins on your site and the original plugin, you can find out if the plugins in the plugins section of your site are fake or stolen. The name of the main plugin is Ledger live , and on your site, they are stealing with the same names and with a little change All plugins in this section of your site plugins are fake and thieves except SpeedLedger Which has a different topic and you can check https://addons.mozilla.org/fa/firefox/search/?platform=windows&q=ledger%20live I look forward to hearing from you to prevent further theft Thankful

Ερώτηση από chanchoa 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

what is this polloscatto firefox patch and why was it on my comp?

This file came up on my Firefox screen as a patch that should be installed so I said go ahead. Apparently this is not a Mozilla product and I want to remove it. How do I … (διαβάστε περισσότερα)

This file came up on my Firefox screen as a patch that should be installed so I said go ahead. Apparently this is not a Mozilla product and I want to remove it. How do I do that?

Ερώτηση από Fredx 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I've just had a notification from https://firefoxsecurity.online/# to update security. Is this a scam or safe?

Evening All ... can anyone shed some light if the above is a scam or genuine? it came as a pop up when I refreshed the page. Any help would be greatly appreciated. Cheer… (διαβάστε περισσότερα)

Evening All ... can anyone shed some light if the above is a scam or genuine? it came as a pop up when I refreshed the page.

Any help would be greatly appreciated.

Cheers

Ερώτηση από clumsysmurfett 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I don't want foxydeal on my system, how do I remove it?

duplicate of /questions/1038370 The latest update of Firefox installed Foxydeal without my permission!!! Please inform me immediately how to remove this program. It is un… (διαβάστε περισσότερα)

duplicate of /questions/1038370

The latest update of Firefox installed Foxydeal without my permission!!! Please inform me immediately how to remove this program. It is unwanted, intrusive, bothersome and slows down my computer! Up until now, I have loved using Firefox, if this is the way they are going to operate, I will use some other program.

Ερώτηση από mosodak 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Passive hijacking still taking place (v48)

I try to open a page, but the cursor does not change from pointer to hand when mousing over a link, which makes me suspicious... the suspicion is confirmed if I just clic… (διαβάστε περισσότερα)

I try to open a page, but the cursor does not change from pointer to hand when mousing over a link, which makes me suspicious... the suspicion is confirmed if I just click it anyway, as it opens a new window, usually with some phony ad saying I NEED to download some alleged security fix.

I don't have a lot of different security screening products here, but I do have the latest Malwarebytes, and have run it through at least three times in the last two days, the most recent coming through cleanly. The HKCU\Software key in the registry shows a bunch of suspicious keys (all literal strings) I'm not sure should be there:

TM with value "0106" U_DT, "20160615" U_SDT, null string U_TM, "0106" and U_VER, "3.21"

There's nothing out-of-the-ordinary in either the Run or RunOnce keys under ...\Windows\CurrentVersion.

I'll delete the above values and see if it solves anything.

dL

Ερώτηση από Bob Jersey 4 έτη πριν

Απάντηση από Bob Jersey 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I keep receiving this message for a fix - is it legit? https://aepoocitybase.org/9111180348417/1498858577548934/firefox-patch.js

Pops up at least every couple weeks - feeling it's probably fake since I log on to Mozilla Firefox and it tells me I am up to date.

Ερώτηση από 06nautique 3 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Saved the urgent firefox pop up to desktop, do I need to worry

I would click a link while in eBay and this urgent firefox pop up would come up. After weeks of this, I got worried that maybe it is legit because eBay is buggy as all ge… (διαβάστε περισσότερα)

I would click a link while in eBay and this urgent firefox pop up would come up. After weeks of this, I got worried that maybe it is legit because eBay is buggy as all get out! So I saved the file to my desktop. I did NOT open it. Then I thought, um may be see if this is a scam. Wish my brain had thought of that FIRST. Anyway, I immediately deleted that icon on my desktop and then deleted my trashcan. I do have Webroot Spysweeper on my computer but they never popped anything warning me about this. They MIGHT have done so had I tried to open that saved icon. Do I need to be worried that I foolishly saved it to my desktop to begin with?

Thanks,

dashopaholic

Ερώτηση από TXDashopaholic 4 έτη πριν

Απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

App indésirable named update for firefox 57.0 appears and blocks computer no way to escape but shutdown, are you aware ?

On the site Extreme Download, an undesirable app appears and blocks computer asking to click in. Only way to get out is to shutdown. Same on this site and others as faked… (διαβάστε περισσότερα)

On the site Extreme Download, an undesirable app appears and blocks computer asking to click in. Only way to get out is to shutdown. Same on this site and others as faked alert Microsoft blocking the screen and asking to call a number...

Ερώτηση από Gipet 3 έτη πριν

Απάντηση από James 3 έτη πριν