Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have a bogus website tab opening on only one of my computers with Firefox. I want to stop this.

On only one of my computers a "tab" is opening on its own that presents itself as being from ROGERS my ISP. I took a screen shot and captured the URL. Contacted Rogers - … (διαβάστε περισσότερα)

On only one of my computers a "tab" is opening on its own that presents itself as being from ROGERS my ISP. I took a screen shot and captured the URL. Contacted Rogers - It is not them - They recommeded I REMOVE FIREFOX and INSTALL CHROME. I have some computer knowledge but not an expert. I tried to get rid of this by running Norton antivirus, and FIX ME STICK antivirus and I removed and then re-installed Firefox - the bogus page keep coming back. this is the page https://ivisitorapp.top/43fee1ba2ffc1ec8587395fc843ce6c5/index.html?ip=2607%3Afea8%3A9920%3Ad8e6%3A8467%3Acf0b%3Acca0%3A8171&trackid=2020011401450327 It is NOT ROGERS

Ερώτηση από scottgary 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

How do I remove FreeTestNow from my PC without buying a phony antivirus program?

Tell me how to remove FreeTestNow from my PC. Mozilla Firefox: Click the Menu button (three bars) on the right upper corner of the screen Select "Options" and clic… (διαβάστε περισσότερα)

Tell me how to remove FreeTestNow from my PC.

Mozilla Firefox:

  Click the Menu button (three bars) on the right upper corner of the screen
  Select "Options" and click on "Privacy & Security" in the toolbar on the left hand side of the screen
  Scroll down to the "Permissions" section and click the "Settings" button next to "Notifications"
  In the opened window, locate all suspicious URLs, click the drop-down menu and select "Block"

I see no """Options""" when I click the Menu button so I can't remove FreeTestNow from my PC (Catch - 22?)

So how do I get to """Options""", then scroll down to the "Permissions" section?

Thank you for your help.

David Sicks

Ερώτηση από franklin_6 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I remove "get-a-clip" from my Win 7 computer

As I recall, I picked up this when downloading Firefox. It's very annoying and I want it gone. When I attempt to remove it using add/remove programs, it persists. How do… (διαβάστε περισσότερα)

As I recall, I picked up this when downloading Firefox. It's very annoying and I want it gone. When I attempt to remove it using add/remove programs, it persists.

How do I banish it?

Thanks

John

Ερώτηση από bigbear0203 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

why on second usage, got slammed by hackers for money

the second time i tried to use firefox, i got slammed by a red screen advising i need call a Microsoft number. and i was supposed to sign in again and of course password.… (διαβάστε περισσότερα)

the second time i tried to use firefox, i got slammed by a red screen advising i need call a Microsoft number. and i was supposed to sign in again and of course password. this of course would have resulted in getting them into my account(s) or worse.

Ερώτηση από teflonbear 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Hi, I am using Firefox and can reach my default site OK but if I try any other site I just go to amazon every time

Hi, using Firefox I can connect to my saved home site OK, but if I try to connect to any other site I only go to amazon. This happens every time. For example if I delete … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, using Firefox I can connect to my saved home site OK, but if I try to connect to any other site I only go to amazon. This happens every time. For example if I delete my home site address or open a tab and type in google earth I get onto the amazon site which then lists any products they sell which contain the words google earth. No idea how to stop it. Any ideas how to stop this please.

Ερώτηση από Trev00 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

after ridding firefox it still contains highjacker-how do I get rid ?

At least 3 different times I have tried to completely remove firefox because it has a highjacker porn site attached. EAch time it is put back in when I down load firefox… (διαβάστε περισσότερα)

At least 3 different times I have tried to completely remove firefox because it has a highjacker porn site attached. EAch time it is put back in when I down load firefox from your site at mozilla. Can you help me get rid of it. thanks...

Ερώτηση από forgivness 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

Last year my laptop was hacked,so I changed my email address still using the same provider.How do I delete the old email from Firefox account before adding new email ??

Please see my problem description in Subject.How do I delete the old email from Firefox account before adding new email ?? My current email address is toaka_2@triarm.com.… (διαβάστε περισσότερα)

Please see my problem description in Subject.How do I delete the old email from Firefox account before adding new email ?? My current email address is toaka_2@triarm.com.au it is not what firefox have in my account

Ερώτηση από ken132 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 μήνα πριν

poshukach

good day. two days ago I was infected by poshukach probably when downloading Opera browser or a torrente file. So, whenever I initiate firefox I am redirected to poshukac… (διαβάστε περισσότερα)

good day. two days ago I was infected by poshukach probably when downloading Opera browser or a torrente file. So, whenever I initiate firefox I am redirected to poshukach browser instead. Question is: how can I get rid of poshukach? Thanks a lot

Ερώτηση από mail1133 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από JP 4 ημέρες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't get online, R click of FireFox icon lists catagories in Spanish, friend emailing me from Mexico last few days, does this sound like a virus

For last couple of days I have not been able to get online. I have Viasat satellite and it checks out, the folks there have confirmed their connection to my computer. R… (διαβάστε περισσότερα)

For last couple of days I have not been able to get online. I have Viasat satellite and it checks out, the folks there have confirmed their connection to my computer. Rebooting the modem and restarting my old dell (running Windows 7) reconnects through Firefox to the net. This is a recent change and may coincide with a friend vacationing in Mexico and sending me emails through my email account. Right clicking the Firefox icon reveals four categories in Spanish that say email, one says Firefox.rar. Is this a virus or other program that has messed up this computer's connection to the net. If not any ideas Thanks JT

Ερώτηση από jat3 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how to get rid of weird default website "http://navigation.iwatchavi.com/"

I inadvertently downloaded some kind of virus and ended up sweeping my computer several times with two reputable programs. But no matter what I do, IE keeps opening on a… (διαβάστε περισσότερα)

I inadvertently downloaded some kind of virus and ended up sweeping my computer several times with two reputable programs. But no matter what I do, IE keeps opening on a page called "http://navigation.iwatchavi.com/" and I was weirded out enough to stop using IE and install Firefox anew.

THEN the website shows now on my Firefox.

It no longer seems to be a real virus according to Anti-Malware and Avast, but how can I stop showing the site and just get Firefox to go to my default browser Google?

I changed my browser settings online as well as locally, but no matter how many times I erase it, the Target in Startup ends up including the command for this site.

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" http://navigation.iwatchavi.com/

I obviously erase the website, clean it with the two antivirus programs, restart it, and it comes right back. It no longer happens on Chrome.

IT IS LIKE A GHOST! HELP!

Ερώτηση από Bobmich 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how to disable lexity from blanking screens?

When I access the bandconditions.com main page it updates the screen every ten minutes or so. But there is a thing called "lexity" which blanks the screen after what it t… (διαβάστε περισσότερα)

When I access the bandconditions.com main page it updates the screen every ten minutes or so. But there is a thing called "lexity" which blanks the screen after what it thinks is some number of minutes of non-use. Actually the screen is used but only to read what it says, not with any input from me. Not only does this malware have this unwanted effect but it bloats the 2kbytes transmission with an additional 4kbytes of very much unwanted javascript.

I realize I probably prevent the (Yahoo owned) server from sending this malware but I should at least be able to spot that it is unwanted javascript and throw it away thus not blanking the screen and wasting my time waiting for a screen refresh when I do need it.

So it there an addon that specifically targets lexity (and preferably other nuisanceware)?

Ερώτηση από holly1948 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν