Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Sometimes I need to open a new window and want it to be a duplicate of the window already open. How do I do that?

Sometimes I need to open a new window and want it to be a duplicate of the window already open. How do I do that?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't update. It downloads and says 'unable to verify the integrity of the incremental update', so it downloads the complete update package

Firefox won't update. It downloads and says 'unable to verify the integrity of the incremental update', so it downloads the whole version. But this doesn't work. Even if … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox won't update. It downloads and says 'unable to verify the integrity of the incremental update', so it downloads the whole version. But this doesn't work. Even if I download using Safari it won't install.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Web Pages keep scrolling up and down, even though I stopepd the manual scrolling on the mouse

When I scroll a page down rapidly, and then stop, the page keeps scrolling down even though the mouse wheel is no longer scrolling down. I believe this is a Firefox issu… (διαβάστε περισσότερα)

When I scroll a page down rapidly, and then stop, the page keeps scrolling down even though the mouse wheel is no longer scrolling down. I believe this is a Firefox issue, because in the same exact page in Safari, it doesnt do it.

This happened

Every time Firefox opened

== Ever since I started using the latest Firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Tabbing through fields skips drop-down lists on v3.6.8

Used to be able to tab to a drop-down, and it would be selected. Now it is just skipped. I can't find a preference for this. I AM on a new MacBookPro. At home, on old Pow… (διαβάστε περισσότερα)

Used to be able to tab to a drop-down, and it would be selected. Now it is just skipped. I can't find a preference for this. I AM on a new MacBookPro. At home, on old Power PC iMac, with older version of FF, it works fine.

This happened

Every time Firefox opened

== I installed newest FF on new MacBook Pro

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από asaavedra78 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to always open links in a new tab, so you don't have to hit the back button all the time

I was wondering if there is a way, or maybe even an add on, that allows me to open every single link I click on in a new tab. This would be especially helpful in Google s… (διαβάστε περισσότερα)

I was wondering if there is a way, or maybe even an add on, that allows me to open every single link I click on in a new tab. This would be especially helpful in Google searches because I don't want to be click the back button many times to get to my original search.

Thanks

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can I find internet history if firefox is uninstalled?

Hi, Firefox was uninstalled on my computer, is there anyway to access the internet history when this program was in use? Is it anywhere on my hard drive? If I reinstall… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, Firefox was uninstalled on my computer, is there anyway to access the internet history when this program was in use? Is it anywhere on my hard drive? If I reinstall it, would the history be available? Thanks so much for your help.

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_1; en-us) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I accidentally cleared all my cookies. Now I get the Japanese home page and I want ONLY the English home page

I accidentally cleared all my cookies. Now I get the Japanese home page and I want ONLY the English home page. I was on the home page at the time & I copied the add… (διαβάστε περισσότερα)

I accidentally cleared all my cookies. Now I get the Japanese home page and I want ONLY the English home page. I was on the home page at the time & I copied the address. It is still in my preferences section. but even when I paste it in, I still get the Japanese site. How do I get the English site back, and ensure that I never see the japanese site on my computer ever again?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I added a theme, my "Curriculum Committee" bookmark in the toolbar became "Curriculum Commit." Can I resize the button?

I've edited the bookmark to "Curriculum Comm" and this fits the space provided. Is there anyway to increase the space provided for a bookmark in the toolbar?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot remember secret phrase for iphone mozilla app

Cannot remember secret phrase for iphone app This happened Every time Firefox opened installation User Agent Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-us) Ap… (διαβάστε περισσότερα)

Cannot remember secret phrase for iphone app

This happened

Every time Firefox opened

installation

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Automatic Download Mirror Selection Not Working - Easy Way To Disable?

Hey Guys, There's something wrong with automatically detecting my location when downloading Firefox. I went here: http://www.mozilla.com/en-US/ I clicked the download but… (διαβάστε περισσότερα)

Hey Guys,

There's something wrong with automatically detecting my location when downloading Firefox.

I went here: http://www.mozilla.com/en-US/

I clicked the download button. I am located in Thailand. The first time, I got the download from a website in Belgium. Connections to Europe are dead slow, so this was very slow. Next time I tried, I got Germany! Again, dead slow download.

I eventually found the mirrors page and was able to download at my normal 10 Mbps from the USA.

In general, automatic mirror detection for Thailand should work like this: - If there is a mirror in Thailand, use it! Connections inside Thailand are the fastest. - If there isn't, use a (any) mirror in the USA - Ignore all other countries, even if they're right next to Thailand. Speeds are going to be abysmal.

All other countries are dead slow. That's because nobody ever accesses websites in Belgium, Germany, or even Japan, Malaysia.. etc. 99.9% of all traffic out of Thailand goes to the USA. That's why all ISPs optimize speed to the USA. The rest is an afterthought. Malaysia is right next to Thailand, but it's 10x slower than USA.

So please - either fix the automatic download mirror selection. Or provide an easy way around it. This is apparently for people outside the USA, and it's not working for them.

This happened

Not sure how often

Always

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how do I adjust tab settings to- new pages in new window (Mac sys 10.6 if it matters)

I am a new user of firefox about to use a government site that requires tab settings to be set to (new pages in a new window) Is this the same as setting preferences to o… (διαβάστε περισσότερα)

I am a new user of firefox about to use a government site that requires tab settings to be set to (new pages in a new window) Is this the same as setting preferences to open new windows in a new tab instead?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot import bookmarks from Safari on a Mac because "import" under the file menu is grayed out.

To import bookmarks from Safari on a Mac following the instructions for the import wizard, I am to select "import" under the Firefox file menu, but "import" is grayed out… (διαβάστε περισσότερα)

To import bookmarks from Safari on a Mac following the instructions for the import wizard, I am to select "import" under the Firefox file menu, but "import" is grayed out, so I cannot select it.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

3.6.7 update installed but firefox keeps promtping me to update

I have installed firefox 3.6.7 multiple times and firefox continues to prompt me to update This happened A few times a week == months ago … (διαβάστε περισσότερα)

I have installed firefox 3.6.7 multiple times and firefox continues to prompt me to update

This happened

A few times a week

== months ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I get the following error message when trying tup update: "The operation can’t be completed because you don’t have permission to access some of the items."

I get the following error message when trying tup update: "The operation can’t be completed because you don’t have permission to access some of the items." This happened… (διαβάστε περισσότερα)

I get the following error message when trying tup update: "The operation can’t be completed because you don’t have permission to access some of the items."

This happened

Just once or twice

== Trying to update Firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I have default cursor land in menu bar when opening rather than below in window? It's incovenient to have to move my cursor every single time?

How do I reset so when opening Firefox my cursor automatically lands in the top menu rather than in the FireFox window below? It's extremely inconvenient to have to move… (διαβάστε περισσότερα)

How do I reset so when opening Firefox my cursor automatically lands in the top menu rather than in the FireFox window below? It's extremely inconvenient to have to move my cursor back up to revive/retrieve old sites.

This happened

Every time Firefox opened

== Set up

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My horizontal bar , between the navigation bar and tabs bar is cluttered how do I delete some of these tabs

i want to delete some tabs from the bar between the navigation bar and the tab bar. This happened Not sure how often == recently … (διαβάστε περισσότερα)

i want to delete some tabs from the bar between the navigation bar and the tab bar.

This happened

Not sure how often

== recently

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The profile path /Library/Application Support/Firefox/ does not exist!

Hi, my HDD crashed yesterday, I've reinstalled OS X (10.6) on a new HDD, and I have conneced the old HDD as an external device which I can copy files and folders from. I'… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, my HDD crashed yesterday, I've reinstalled OS X (10.6) on a new HDD, and I have conneced the old HDD as an external device which I can copy files and folders from. I'm trying to copy my old profile to my new HDD, but the folder "user~/Library/Application Support/Firefox/" doesn't exsist! I'm in the correct folder, but there's no folder named Firefox there, and I haven't moved the profile anywhere (it was on default). Where can I find my settings (passwords in particular)?

Best regards Camilla

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Thumbnail preview of my website shows old site - not current

When I search for 'voice coach' I see thumbnail of my website but shows old version picture. New version has been in existence for 2 years. Same on all browsers too. S… (διαβάστε περισσότερα)

When I search for 'voice coach' I see thumbnail of my website but shows old version picture. New version has been in existence for 2 years. Same on all browsers too. Same on new Macbook Pro so it isn't a cache clearing issue.

This happened

Every time Firefox opened

== Always

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I want to control how much top margin of my persona I can see.

I like my persona but I cant see much of it and would like to reduce the browser section from the top so that I can see more of the Persona theme.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν