Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hopw to open a new window of the same page (duplicate window)?

When I open a new window I want Firefox to open a duplicate of the page I'm on. If I open a new window it always opens my homepage window. This happened Every time Fire… (διαβάστε περισσότερα)

When I open a new window I want Firefox to open a duplicate of the page I'm on. If I open a new window it always opens my homepage window.

This happened

Every time Firefox opened

== this is not a bug. it is a feature needed if it's not already available.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot create new folders or other items in same drop-down menu in "Organize Bookmarks."

Cannot create new bookmark folders. "Create new folder" and all other items in relevant drop-down menu in Organize Bookmarks are grayed out.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My toolbar has completely disappeared. I still have the back arrows on the far left, but everything else is just ... gone. I've tried stopping Firefox and restarting several times, but nothing is changing. All the toolbars are checked in the view menu.

July 13th, 2010: My Firefox tool bar has suddenly completely disappeared, except for the back arrows on the left hand side. I've tried stopping and starting Firefox sever… (διαβάστε περισσότερα)

July 13th, 2010: My Firefox tool bar has suddenly completely disappeared, except for the back arrows on the left hand side. I've tried stopping and starting Firefox several times, but nothing's changed. All the toolbars are selected in the View menu ... but nothing's visible!

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Moses 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Instsllation rights on an iMac

How can I upgrade from 3.6 on an iMac when Firefox refuses to proceed with an installation on the basis that I do not have the necessary user rights (even though I am log… (διαβάστε περισσότερα)

How can I upgrade from 3.6 on an iMac when Firefox refuses to proceed with an installation on the basis that I do not have the necessary user rights (even though I am logged in as an administrator)?

This happened

Not sure how often

== I tried to install an upgrade from v. 3.6 on an iMac

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I want to forward an e-mail from my MAC or even just retrive one from "drafts" very often (but not always) ony the heading will appear and the body of the e-mail is blank both to me and to the receipient.

When trying to forward and e-mail or retrieve it from "drafts" more often than not only the heading will appear and the space where the body of the e-mail belongs is empt… (διαβάστε περισσότερα)

When trying to forward and e-mail or retrieve it from "drafts" more often than not only the heading will appear and the space where the body of the e-mail belongs is empty. If I try repeatedly - going out and then back in to the e-mail - I can eventually get it and successfully send it on. If I send it while the field is blank the person receiving it will just get a blank e-mail except for the address and subject line.

This happened

A few times a week

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Clear Recent History..." wipes cookies and! the cookies exceptions list although the cookies box is not ticked

Clicking "Clear Recent History..." wipes all cookies and even worse the cookies exceptions list although the cookies box is not ticked. Problem persist across restarts of… (διαβάστε περισσότερα)

Clicking "Clear Recent History..." wipes all cookies and even worse the cookies exceptions list although the cookies box is not ticked.

Problem persist across restarts of Firefox and reboots of the OS.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I choose download preferences (where to send 'em, etc)?

When I download a photo from gmail, the download list is blank and the photo winds up buried. I want it on my desktop as a first stop. == Ongoing issue (mine, I assume - … (διαβάστε περισσότερα)

When I download a photo from gmail, the download list is blank and the photo winds up buried. I want it on my desktop as a first stop.

== Ongoing issue (mine, I assume - not firefox)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από JYOuyang 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I open a new window without the current tabs being replicated?

I have a window open with numerous tabs. I open a new window, and the current tabs are replicated - I would expect the new window to be blank - what am I doing wrong? W… (διαβάστε περισσότερα)

I have a window open with numerous tabs. I open a new window, and the current tabs are replicated - I would expect the new window to be blank - what am I doing wrong? What settings do I need to change. I run Firefox on a MacBook Pro with Snow Leopard OS.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I set up automatic redirecting in Firefox 3.6.3 (i'm running OSX 10.6.3) so i don't have to click "Allow" each time i want to load a page?

i had a new hard drive installed recently, and i loaded the newest version of Firefox. older answers to this question said to look at Tools>Options, but there is no Op… (διαβάστε περισσότερα)

i had a new hard drive installed recently, and i loaded the newest version of Firefox. older answers to this question said to look at Tools>Options, but there is no Options option on the Tools menu in Firefox 3.6.3. In the latest version of Firefox, how do i set up automatic redirecting?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have bookmarks in a folder from a PC that crashed & I want to import them to my new Mac

I had a PC that crashed but my program settings/ preferences were saved in folders. I want to import my old Firefox (PC) bookmarks to my new Mac (OSX10.6).

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do I get my bookmarks to be always visible at the side of the main Firefox page

How do I get my bookmarks to be visible all the time at the side of the main Firefox page? That used to be the case and then I must have done something to remove it. … (διαβάστε περισσότερα)

How do I get my bookmarks to be visible all the time at the side of the main Firefox page? That used to be the case and then I must have done something to remove it.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My history will not clear with the "Clear recent history" tool.

I click "Clear Recent History," check all the boxes, select "Everything" from the drop down menu, and click "Clear Now" and my Firefox will delete my cookies, but it will… (διαβάστε περισσότερα)

I click "Clear Recent History," check all the boxes, select "Everything" from the drop down menu, and click "Clear Now" and my Firefox will delete my cookies, but it will not delete my browsing history. My browsing history stays. I click the history drop down menu on the top and it still has things I browsed just moments ago.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to update passwords

Firefox 3.6.3 on my Mac (OS 10.6.3) enters my password to a website automatically (as set in Preferences) I had to change a Username & Password for a site. Firefox co… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 3.6.3 on my Mac (OS 10.6.3) enters my password to a website automatically (as set in Preferences)

I had to change a Username & Password for a site.

Firefox continues to enter the old UN & PW  despite a number of my attempts to change to the new ones.

How can I make this happen?

Thanks!

...John

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why am I constantly be prohibited from automatic redirecting

Almost without without exception every time I click on a link I have a window pop up to tell me that Firefox has prevent this page from automatically redirecting to anoth… (διαβάστε περισσότερα)

Almost without without exception every time I click on a link I have a window pop up to tell me that Firefox has prevent this page from automatically redirecting to another. I have tried everything I know in the preferences but obviously not found the answer so here I am. This is very annoying and frustrating.

Ερώτηση από RayJ 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to get websites to save username/account names on iMac

I switched from a PC to an iMac almost a year ago, and continued to use Firefox as my browser. Initially, it all seemed to work as expected. After awhile, though, I fou… (διαβάστε περισσότερα)

I switched from a PC to an iMac almost a year ago, and continued to use Firefox as my browser. Initially, it all seemed to work as expected. After awhile, though, I found that website usernames/account names were no longer being saved. For example, my wife and I do online banking. Our bank's login page allows us to ask it to remember our account number, and an associated name. In the past, we could toggle between the two accounts, provide the appropriate password, and be logged in to the appropriate account. I've tried just about everything I can think of. Most of the support topics related to this focus on having Firefox save passwords. I don't want this, just for usernames and accounts to be remembered. Any help would be great!

Ερώτηση από kcamkram 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

URLs still displaying as "visited" in search results after clearing History?

Web sites are still appearing as "visited" (i.e. purple rather than blue) links in my Google search results even after I've cleared the browser history. Why is this? I … (διαβάστε περισσότερα)

Web sites are still appearing as "visited" (i.e. purple rather than blue) links in my Google search results even after I've cleared the browser history. Why is this? I have Firefox 4.0 for Mac.

Ερώτηση από Mr Calvus 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν