Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

I keep getting multiple messages every time a web page is accessed or refreshed, that says "Font xxx is not installed. Do you want to allow Firefox to use it?". This happened after my last Firefox security update, and wasn't happening before that.

Keeps asking if I want allow the use of an "uninstalled" font for every page. This happened Every time Firefox opened after last security update User Agent Mozilla/5.0 … (διαβάστε περισσότερα)

Keeps asking if I want allow the use of an "uninstalled" font for every page.

This happened

Every time Firefox opened

after last security update

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

BBC links are underlined. How do I get rid of them? MacOS

Links on the BBC website have become underlined; how do I get rid of them? Mac OS This happened Every time Firefox opened == 4 days ago … (διαβάστε περισσότερα)

Links on the BBC website have become underlined; how do I get rid of them? Mac OS

This happened

Every time Firefox opened

== 4 days ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Having problems installing Firefox icon.

Trying to install firefox, unable to install icon in applications or desk. Firefox installation, trouble installing icon User Agent Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac … (διαβάστε περισσότερα)

Trying to install firefox, unable to install icon in applications or desk.

Firefox installation, trouble installing icon

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I stop Welcome to Firefox 3.6.3 page from opening every time I start Firefox.

How do I stop Welcome to Firefox 3.6.3 page from opening every time I start Firefox. This happened Every time Firefox opened == When Firefox 3.6.3 was installed … (διαβάστε περισσότερα)

How do I stop Welcome to Firefox 3.6.3 page from opening every time I start Firefox.

This happened

Every time Firefox opened

== When Firefox 3.6.3 was installed

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

UPS website only recognizes Firefox 2.x to allow shipping calculator to function. Is it possible to go back to 2.x in order to utilize the shipping calculator for my business?

I often receive requests for shipping quotes from overseas. I generally provide a quote from Fed Ex, USPS and UPS. The UPS shipping calculator does not function properl… (διαβάστε περισσότερα)

I often receive requests for shipping quotes from overseas. I generally provide a quote from Fed Ex, USPS and UPS. The UPS shipping calculator does not function properly anymore and a representative from tech support provided the reason. Only Firefox 2.x is a supported browser. Can I get around this or is it possible to "downgrade" to 2.x version of Firefox?

URL of affected sites

http://UPS.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Opens two Windows when clicking external links

When clicking external links (from Emails, Twitter Client, Messenger/Skype windows), if Firefox is closed it will open two windows; One with my homepage and a second with… (διαβάστε περισσότερα)

When clicking external links (from Emails, Twitter Client, Messenger/Skype windows), if Firefox is closed it will open two windows; One with my homepage and a second with the actual link. However, if firefox is open, the external link will just open in a new tab as instructed.

It was reported a while back (https://support.mozilla.com/en-US/forum/1/560561?s=clicking%20external%20link%20opens%20up%20two%20windows&as=q) however, the questions seems to be 'solved' with someone saying they have the same problem.

This happened

Every time Firefox opened

== I upgraded to 3.6

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

On login to my bank, Firefox has a popup asking me to open or download a file called ibank.dll. This happens only on this browser, not on Explorer, Opera, or Safari.

When logging in on my bank, Firefox also loads a box with "You have chosen to open ibank.dll which is a document from https://[bank name site]. I can still log into my a… (διαβάστε περισσότερα)

When logging in on my bank, Firefox also loads a box with "You have chosen to open ibank.dll which is a document from https://[bank name site]. I can still log into my account, but the extra window is annoying. This happens only on Firefox. It does not occur if I log in from Explorer, Opera, or Safari. I use an iMac.

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από zzxc 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to update passwords

Firefox 3.6.3 on my Mac (OS 10.6.3) enters my password to a website automatically (as set in Preferences) I had to change a Username & Password for a site. Firefox co… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 3.6.3 on my Mac (OS 10.6.3) enters my password to a website automatically (as set in Preferences)

I had to change a Username & Password for a site.

Firefox continues to enter the old UN & PW  despite a number of my attempts to change to the new ones.

How can I make this happen?

Thanks!

...John

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Newest version of Firefox 3.6.4 build 3 won't allow Norton Confidential toolbar for anti-plishing to work as before. It cannot load. Help plese.

Every time Firefox 4.6.4 build 3 open, Norton Confidential (part of Norton Internet Security 4( cannot load it;s toolbar as before (last version of 3.6.4 work fine). So N… (διαβάστε περισσότερα)

Every time Firefox 4.6.4 build 3 open, Norton Confidential (part of Norton Internet Security 4( cannot load it;s toolbar as before (last version of 3.6.4 work fine). So Norton Confidential ask to load. If click yes, Norton Confidential fail to load and ask me to get a newest version of Firefox. So Norton Confidential cannot do anti-plishing protection now

This happened

Every time Firefox opened

I use version 3.6.4 pre 3

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I'm not having trouble - am just wondering how to make a website address I visit into a link so I can share the website address with friends?

I am a new user and do not know how to make a website address which I visit into a link. I'd like to share sites I find with friends, but the only way I know how to do t… (διαβάστε περισσότερα)

I am a new user and do not know how to make a website address which I visit into a link. I'd like to share sites I find with friends, but the only way I know how to do that is to retype the address into an email and I usually screw that up! Can you help?

This happened

Not sure how often

== since I got my computer

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

comment retirer des marques pages/ how do i erase some bookmark

je veux retirer des pages de mon marques pages. Je ne sais pas comment faire. i want to erase some book mark that i put on some web page, how do i do Merci/thank you … (διαβάστε περισσότερα)

je veux retirer des pages de mon marques pages. Je ne sais pas comment faire. i want to erase some book mark that i put on some web page, how do i do Merci/thank you

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do you do a speed test using hughes sateliet

how do you do speesd test using satelite connection This happened Just once or twice == do speed test for mac using hughe … (διαβάστε περισσότερα)

how do you do speesd test using satelite connection


This happened

Just once or twice

== do speed test for mac using hughe

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Right-click in NYTimes website, "Search Google", doesn't lead to google.com

On most pages, I can highlight text xxx, right-click, and select "Search Google for xxx", and I will get a Google search on the term xxx. From the nytimes.com site, howe… (διαβάστε περισσότερα)

On most pages, I can highlight text xxx, right-click, and select "Search Google for xxx", and I will get a Google search on the term xxx. From the nytimes.com site, however, I often get taken not to google.com but to google.com/firefox, with an empty search box. This happens maybe 90% of the time, almost always when I've left the NYT home page and I'm reading an individual story. I have no idea why (no idea why google.com/firefox even exists, actually), but it's aggravating that this simple and very useful feature is not working reliably. If I select search engine YYY in the toolbar, "Search YYY for xxx" works just fine. It's only Firefox that does this, only on the NYTimes site, and only with Google as the search engine.

URL of affected sites

http://www.nytimes.com

Ερώτηση από jpdemers 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The NYT home page displays correctly in Safari. It has been like this in the last 3 weeks. Some of the other pages are screwed up too. The center frame is blank for about a half-page length, then starts to display the information. I have the latest Fire

The NYT home page displays correctly in Safari. It has been like this in the last two weeks. The center frame is blank for about a half-page length, then starts to displa… (διαβάστε περισσότερα)

The NYT home page displays correctly in Safari. It has been like this in the last two weeks.

The center frame is blank for about a half-page length, then starts to display the information.

I have the latest Firefox updates and I have been using it for a long time without any problem. It's running on Mac OS X 10.6.3.

Thanks, Ed

URL of affected sites

http://www.nytimes.com/

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Accidentally quiting Firefox by typing Q (when I meanst to type W) gets Firefox stuck in safe mode; only cure: enter time machine and replace my Profile with an earlier version! Then restart the computer.

Accidentally quitting Firefox [by typing Q when I only meant to close its open window with W] always puts Firefox into 'permanent' safe mode -- and restarting the Mac do… (διαβάστε περισσότερα)

Accidentally quitting Firefox [by typing Q when I only meant to close its open window with W] always puts Firefox into 'permanent' safe mode -- and restarting the Mac doesn't get it out of safe mode. Nothing works but opening Time Machine and replacing my user profile with an older one! Most annoying.

This happened

A few times a week

== With Firefox 3.6.3

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do i stop two windows from openning when i clicon an email link, the home page and the link both open. i just want the link to open

how do i stop two windows from openning when i click on an email link, the home page and the link both open. i just want the link to open

Ερώτηση από jdub 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox refuses to open when extensions are present

Using 3.6.3 on Mac OSX 10.6.3. Have been running extensions without any problem until lately. I have found that randomly, when an extension is installed, the next time I … (διαβάστε περισσότερα)

Using 3.6.3 on Mac OSX 10.6.3. Have been running extensions without any problem until lately. I have found that randomly, when an extension is installed, the next time I start firefox it will refuse to start and will only start in safe mode with all extensions disabled. Removing and reinstalling extensions does not seem to resolve this issue. Even after completely removing Firefox and reinstalling it the same thing will happen, the moment I install an extension. Example extensions are video downloadhelper. I can install URL Shrink Easy and Personas and they work, but as soon as I install downloadhelper, evernote clipper or downloadthemall it refuses to start. These all worked just a couple of days ago. What the hell is going on?

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.29 Safari/533.4

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από catspjs01 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF icon will not stay where I put it, migrates to right end of dock

A couple of nights ago, my FF icon moved by itself to the right end of the dock. If I moe it to where it had always been, it slides over on its own to just to the left o… (διαβάστε περισσότερα)

A couple of nights ago, my FF icon moved by itself to the right end of the dock. If I moe it to where it had always been, it slides over on its own to just to the left of the dock divider line! Subject is not covered anywhere that I have looked.

This happened

Every time Firefox opened

== recently

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από catspjs01 10 έτη πριν