Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have a Mac and a request to update to FireFix 7.0. I hit install and it just runs and runs trying to connect to server. How do I get it to update?

Every time I try to install Firefox 7.0 on my MAC desktop it just runs endlessly trying to connect to Firefox server

Ερώτηση από jak51 9 έτη πριν

Απάντηση από finitarry 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After I download the new version of firefox, it flashes that it cannot finish because I do not have privilages to certain things in the new version. Can you explain this?

I get all through the downloading process and move it to my applications. It then ask me if I want to replace the old version with the new one. When I click on replace, a… (διαβάστε περισσότερα)

I get all through the downloading process and move it to my applications. It then ask me if I want to replace the old version with the new one. When I click on replace, a new window comes up with the fact that my computer does have privileges for some of the operations so I cannot complete the process. What really gets me though, is that it still pops up saying I need to download the new version. I do not know what to do.

Ερώτηση από rlsm77 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why can't I connect to the server when I get the notifcation to upgrade Firefox?

Periodically I get a notification that there's an upgrade for Firefox, and when I click on the download button a status bar appears, but my computer can't connect to the … (διαβάστε περισσότερα)

Periodically I get a notification that there's an upgrade for Firefox, and when I click on the download button a status bar appears, but my computer can't connect to the server.

Ερώτηση από shrinkrap305 9 έτη πριν

Απάντηση από Matt_G 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No matter what I try, cannot add bookmarks

I have followed all the troubleshooting tips related to "lost" bookmarks, "unable to add bookmark," reset the toolbar," and no matter what I try (click on star, click on … (διαβάστε περισσότερα)

I have followed all the troubleshooting tips related to "lost" bookmarks, "unable to add bookmark," reset the toolbar," and no matter what I try (click on star, click on "bookmark this page") I cannot get the new download of firefox to add bookmarks. When I click on "Show All Bookmarks" nothing appears. The "Library" frame is totally blank.

Ερώτηση από cla398 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The icons next to my bookmarks have disappeared. Can any one help?

I have a MacBook. All my icons next to my Bookmarks have disappeared since the new version of Firefox 9 was downloaded. Please how do I retrieve them? Thank you. Anita … (διαβάστε περισσότερα)

I have a MacBook. All my icons next to my Bookmarks have disappeared since the new version of Firefox 9 was downloaded. Please how do I retrieve them? Thank you. Anita

Ερώτηση από MammyBlue 9 έτη πριν

Απάντηση από ideato 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since upgrading my Firefox to 9.0.1, my bookmkark icons no longer show up?

Since upgrading to Firefox 9.0.1, all my bookmarks no longer have the icons on the left of them, making it hard to find what I want. How do I go about making the icons ap… (διαβάστε περισσότερα)

Since upgrading to Firefox 9.0.1, all my bookmarks no longer have the icons on the left of them, making it hard to find what I want. How do I go about making the icons appear on all my bookmarks again.

Ερώτηση από jdesign 9 έτη πριν

Απάντηση από ideato 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

All of a sudden, if I go to the Bookmarks Toolbar and click on a site, the sit appears in the Sidebar, not in a tab. How do I fix this?

I was browsing today, and noticed that my Bookmarks Sidebar was missing. I got it to reappear, but now when I try to open a bookmarked site, the site will appear in the n… (διαβάστε περισσότερα)

I was browsing today, and noticed that my Bookmarks Sidebar was missing. I got it to reappear, but now when I try to open a bookmarked site, the site will appear in the narrow space once where the bookmarks were. Any idea as to what happened and what I can do to fix it? I have an iMac, running OSX 10.5.8.

Ερώτηση από sonofrest 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmark icons are not displayed on the dropdown although they are on the bookmarks menu from show all bookmarks.

When I click on bookmarks the icons in the left margin are not displayed, but when I click on show all books in the dropdown and then on bookmarks menu they are displayed… (διαβάστε περισσότερα)

When I click on bookmarks the icons in the left margin are not displayed, but when I click on show all books in the dropdown and then on bookmarks menu they are displayed in the menu box.

Ερώτηση από Dh2180 8 έτη πριν

Απάντηση από Hasan 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Launching Mac FF 3.6.6 by clicking a link in Mail causes FF to start with 2 windows: my normal starting window & the window evoked by the link that was clicked.

Clicked a link in Apple mail launches FF (Mac 3.6.6) with two windows: The window that I normally see when double-clicking FF, and a window evoked by the clicked link. … (διαβάστε περισσότερα)

Clicked a link in Apple mail launches FF (Mac 3.6.6) with two windows: The window that I normally see when double-clicking FF, and a window evoked by the clicked link.

This happened

Every time Firefox opened

== Upgraded to 3.6.6

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

nonsense url takes Firefox to Google

Typing nonsense in the URL field will take Firefox to a Google "can't find" page. This happens even with Google removed from the list of search engines in the Search fiel… (διαβάστε περισσότερα)

Typing nonsense in the URL field will take Firefox to a Google "can't find" page. This happens even with Google removed from the list of search engines in the Search field, and even with the Search field removed from the toolbar. How can I prevent Firefox from connecting to Google (or any other site) automatically, regardless of text entry anywhere?

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I find online a list of the specific changes in the latest version of Firefox?

current mozilla website design has eliminated (or hidden beyond my ability to find) information on what has changed in the latest released Firefox. The only thing I can f… (διαβάστε περισσότερα)

current mozilla website design has eliminated (or hidden beyond my ability to find) information on what has changed in the latest released Firefox. The only thing I can find on "whats new" is a bland, generic "Firefox 3.6 is wonderful" video.

== First noticed last release (3.6.4?)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από DaveRo 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

3.6.3

Can't install 3.6.3 on Powermac 10.5.8 because I "do not have sufficient privileges for some of the items." What is the issue?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since downloading F4, when I type something like Canada Post into the location bar, a google result comes up instead of just going to the Canada Post webiste, which is what it used to do (and is a feature I loved); how can I restore this feature?

Anytime I just try to go to a website by typing in its name (like Canada Post, Craigslist, Douglas & McIntyre) I end up with a google search result instead of just go… (διαβάστε περισσότερα)

Anytime I just try to go to a website by typing in its name (like Canada Post, Craigslist, Douglas & McIntyre) I end up with a google search result instead of just going to the homepage, which is what used to happen. I think this has only started since downloading F4 and really, really want this feature back. How can I fix it?

Ερώτηση από kscallion 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I try to download the upgrade, the little fox logo has a ø sign over it. I have read suggested fixes but am reluctant to trash my existing Firefox folder until I know this one will work.

I have a Mac G5, OS 10.5.8. I am notified of/encouraged to download the Firefox upgrade. I am unable to drag the ø fox into the system folder as instructed. This has h… (διαβάστε περισσότερα)

I have a Mac G5, OS 10.5.8. I am notified of/encouraged to download the Firefox upgrade. I am unable to drag the ø fox into the system folder as instructed. This has happened 3 times over the past week.

Ερώτηση από katloveless 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

updating firefox

I'm currently running firefox 3.6.23. When i check for updates it says none are available. Do I have to update manually to get to version 7?

Ερώτηση από danz 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν