Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

How to delete an unwanted tool bar?

I downloaded a free tool bar called Free TV Bar Customized Web service and now want to remove it but can't figure out how This happened Not sure how often == I downloade… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded a free tool bar called Free TV Bar Customized Web service and now want to remove it but can't figure out how

This happened

Not sure how often

== I downloaded it yesterday

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I want to print something on my HP Pro 8500 Premier Printer, Firefox does not let me change the paper from Photo Paper to Plain or Inkjet, but Safari does...?

When I want to print something on my HP Pro 8500 Premier Printer, Firefox does not let me change the paper type/quality from Photo Paper to either Plain or Inkjet. But I… (διαβάστε περισσότερα)

When I want to print something on my HP Pro 8500 Premier Printer, Firefox does not let me change the paper type/quality from Photo Paper to either Plain or Inkjet. But I have no problem with Safari or Internet Explorer. Does anyone have a solution?

This happened

Every time Firefox opened

== 2 days ago after using my new printer for the first time. I called HP Customer Support but they claim this is a software issue with Firefox.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Some sites display very narrow results, strung out down the page about 4 inches wide

On MSN Money, when I navigate to various articles, they don't display normally. The page I click on is displayed about three pages down the screen and shown strung out on… (διαβάστε περισσότερα)

On MSN Money, when I navigate to various articles, they don't display normally. The page I click on is displayed about three pages down the screen and shown strung out on the left border about 4 inches wide, instead of displaying as a normal letter-sized page.

This happened

Every time Firefox opened

== I accessed MSN Money last night and again today -- every time I opened it.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox will not start

i click on the icon on my dock for firefox and it bounces up like other apps do when they start up, but then it just stops. it doesnt even show up on the activity monitor… (διαβάστε περισσότερα)

i click on the icon on my dock for firefox and it bounces up like other apps do when they start up, but then it just stops. it doesnt even show up on the activity monitor under active processes.

This happened

Every time Firefox opened

when i downloaded the program

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.30 Safari/532.5

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wikiwide 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

why is my firefox crashing?

Add-ons:  :1.1.1,{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6.3 BuildID: 20100401064631 CrashTime: 1273062219 EMCheckCompatibility: true FramePoisonBase: 00000000f0dea000 F… (διαβάστε περισσότερα)

Add-ons:  :1.1.1,{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6.3 BuildID: 20100401064631 CrashTime: 1273062219 EMCheckCompatibility: true FramePoisonBase: 00000000f0dea000 FramePoisonSize: 4096 InstallTime: 1273062159 ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SecondsSinceLastCrash: 10 StartupTime: 1273062214 Theme: classic/1.0 Throttleable: 1 URL: about:sessionrestore Vendor: Mozilla Version: 3.6.3

Den här rapporten innehåller också teknisk information om programförhållandena vid kraschen.

My firefox crashed a long time ago, and everytime i try to open it tells me that is has crashed. Now i tried to install the latest version of firefox and it still doesnt work. What should i do?

Operating system

Mac os X

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user66338 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

All options under File, Edit, Viw, etc. are grayed out. I'm on a Mac. AnyIdea what is causing this or what I can do about it?

I can not access anything under File Edit, View, etc. Everything is grayed out. The items under Help are black, but nothing happens when I click on Firefox Help. This… (διαβάστε περισσότερα)

I can not access anything under File Edit, View, etc. Everything is grayed out. The items under Help are black, but nothing happens when I click on Firefox Help.

This happened

Not sure how often

== out of the blue.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

e mail messages embedded in web sites to to Eudora instead of Firefox.

Web sites with "contact us" e-mail addresses or e-mail messages that request replying to a different address: When I click on them they open in Eudora, my old e-mail ser… (διαβάστε περισσότερα)

Web sites with "contact us" e-mail addresses or e-mail messages that request replying to a different address: When I click on them they open in Eudora, my old e-mail server, instead of g-mail. How can I set it up so that the addresses open in g-mail?

This happened

Not sure how often

== I stared using Firefox after using Eudora

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I want to disable Firefox, so that it doesn't launch when I click a site in other applications. How do I do this.

I want to disable Firefox, so that it doesn't launch when I click a site in other applications. How do I do this? This happened Every time Firefox opened == Since I inst… (διαβάστε περισσότερα)

I want to disable Firefox, so that it doesn't launch when I click a site in other applications. How do I do this?

This happened

Every time Firefox opened

== Since I installed Firefox.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wikiwide 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I stupidly downloaded Vuze on my Mac and have since uninstalled it, however now when I use Google Search in the upper right corner of Firefox, it automatically uses a "Vuze Search powered by Google", I've uninstalled the Vuze add-on but that didn't fix th

I stupidly downloaded Vuze to my Mac and have since uninstalled it. Whenever I use the search feature at the top right corner of Firefox, the search engine is "Vuze searc… (διαβάστε περισσότερα)

I stupidly downloaded Vuze to my Mac and have since uninstalled it. Whenever I use the search feature at the top right corner of Firefox, the search engine is "Vuze search powered by google" however when I open up the "installed search engines" window it doesn't show anything regarding vuze. Also, I've uninstalled the vuze add-on from Firefox but that has not solved the problem.

This happened

Every time Firefox opened

== I downloaded Vuze

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από iav 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

my firefox has two things on it and I can't force quit it I have no idea whats going on I need help to solving this problem. I just can't get back to its original starting point.

I have listed the problem below. The fire fox will not "force quit" I am on a mac. It says "error has occurred go back to mac store", plus there is an untitled window … (διαβάστε περισσότερα)

I have listed the problem below. The fire fox will not "force quit" I am on a mac. It says "error has occurred go back to mac store", plus there is an untitled window open as well that won't shut either. I've tried all your help pages and have gotten nowhere. Please help me.

This happened

Just once or twice

Friday may the 7th 2010

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

lorsque je me connecte sur ma mesagerie yahoo, mon compte et mon mot de passe s'inscrivent automatiquement !!!

lorsque je me connecte sur ma messagerie yahoo, mon compte et mon mot de passe s'affichent automatiquement !!!

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από fwenzel 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What does it mean when I log into Facebook and a pop-up comes out saying "[JavaScript Application] Error: jQuery("#fb_menu_account a", document).attr("href") is undefined"?

What does it mean when I log into Facebook and a pop-up comes out saying "[JavaScript Application] Error: jQuery("#fb_menu_account a", document).attr("href") is undefined… (διαβάστε περισσότερα)

What does it mean when I log into Facebook and a pop-up comes out saying "[JavaScript Application] Error: jQuery("#fb_menu_account a", document).attr("href") is undefined"? I would like to know what I can do to fix this. The site ends-up running slow. I have tried clearing the cookies and cache, but that doesn't work.

URL of affected sites

http://www.facebook.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When installing add ons i get error 228 the fixes in help do not work, still getting the error. firefox 3.6.3 OS X 10.5, any other fixes?

I was trying to install the DOM inspector and Firebug. Firefox 3.6.3 in OSX 10.5 Leopard. Just to make sure I tried a couple of other plug ins. Each time error 228 comes … (διαβάστε περισσότερα)

I was trying to install the DOM inspector and Firebug. Firefox 3.6.3 in OSX 10.5 Leopard. Just to make sure I tried a couple of other plug ins. Each time error 228 comes up. I already tried the fixes in the help with no success.

== Tried to install Firebug

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I turn background music off

I have background music playing which has started recently. I cannot watch news video for example because the background music makes it impossible to hear dialogue. I ha… (διαβάστε περισσότερα)

I have background music playing which has started recently. I cannot watch news video for example because the background music makes it impossible to hear dialogue. I have tried safe mode and disabling extensions, etc., as per the suggestions.

This happened

Every time Firefox opened

== not sure...I just realized it last week when looking at a video on another site. I usually have sound off unless I'm watching a clip of something

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox always crash when I browse through artbeats.com site. I have firefox 3.6.3

Firefox 3.6.3 always crash when browsing through artbeats.com, mainly when previewing video clips. Any ideas ? URL of affected sites http://artbeats.com … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 3.6.3 always crash when browsing through artbeats.com, mainly when previewing video clips. Any ideas ?

URL of affected sites

http://artbeats.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I fix my main browser so that when I type in certain keywords, they take me directly to a website?

On my Mac, I use Firefox as my main Internet browser. When I open Firefox and type in certain keywords in the browser bar, they used to take me directly to the website. F… (διαβάστε περισσότερα)

On my Mac, I use Firefox as my main Internet browser. When I open Firefox and type in certain keywords in the browser bar, they used to take me directly to the website. For example if I just typed in "apples wiki" it would take me right to the Apples Wikipedia page. Or if I typed in the words "best buy" it would take me right to Best Buy's main website instead of having to type out the entire URL. Now when I do that, it just takes me right to Google's homepage.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wikiwide 10 έτη πριν