Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

I've tried recovering bookmarks unsuccessfully. Any other ideas?

Tried various solutions without success. My library (bookmarks) is empty and I cannot find the files you mention under my finder/ librarly / application support / Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

Tried various solutions without success. My library (bookmarks) is empty and I cannot find the files you mention under my finder/ librarly / application support / Firefox (missing, but Mozilla exists, but it doesn't have the files you mention).

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Updated to FF 3, now it is gone. Back to 2.0. Bookmarks etc. are gone.

Update to recent version of FF. Went to open today...wouldn't open. Went through the apps tab and opened there and its the 2.0 version!! where is the updated version with… (διαβάστε περισσότερα)

Update to recent version of FF. Went to open today...wouldn't open. Went through the apps tab and opened there and its the 2.0 version!! where is the updated version with all the bookmarks, etc.??? This is on a Mac.

today

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shawn 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Whenever i opened Add-ons it is not shownig FIND UPDATES for THEMES,What Should i do?

Whenever i opened Add-ons it is not showing FIND UPDATES for THEMES,What Should i do? This happened Every time Firefox opened … (διαβάστε περισσότερα)

Whenever i opened Add-ons it is not showing FIND UPDATES for THEMES,What Should i do?

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Lost all bookmarks on upgrade from 3.5 to 3.6. no helpful responses in forum

I have lost years of bookmarks upon upgrading from 3.5 to 3.6. None of the suggested solutions on forum have helped and in fact I don't see any responses from Mozilla ju… (διαβάστε περισσότερα)

I have lost years of bookmarks upon upgrading from 3.5 to 3.6. None of the suggested solutions on forum have helped and in fact I don't see any responses from Mozilla just other users. I've reinstalled 3.5 as some other users said that reinstated their bookmarks but it did no good with mine. What's up Mozilla? Are you going to leave us all hanging out to dry without a fix to your really bad mistake. Help your users or you are going to lose many.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

when i search on the search bar it also creats a search on my g mail

when i search in search bar i also get the same search on my gmail acct This happened Every time Firefox opened == last week … (διαβάστε περισσότερα)

when i search in search bar i also get the same search on my gmail acct

This happened

Every time Firefox opened

== last week

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

release 3.6.6. for Mac OS X will not download and does not follow the images presented on Mozilla site

I have tried (unsuccessfully) to download the 3.6.6 version for a Mac OS X. My prompts do not match what is provided on the site, and whichever selection (open/save) doe… (διαβάστε περισσότερα)

I have tried (unsuccessfully) to download the 3.6.6 version for a Mac OS X. My prompts do not match what is provided on the site, and whichever selection (open/save) does not work. It is downloading as a .dmg file, but when downloaded it is not recognised. At present I am on version 3.0. I would really appreciate any help.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

zzxc: mail is acting weird get error message

Mail is acting weird. can delete message without opening them gettin large amount of spam/junk Troubleshooting information Took very long time for the person to respond … (διαβάστε περισσότερα)

Mail is acting weird. can delete message without opening them gettin large amount of spam/junk

Troubleshooting information

Took very long time for the person to respond to my problems 1st operator hung up after I told them my problem

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

No pages will load after installing 3.6.4 and 3.6.6

I have a MacBookPro. When the probelm first started to happen after downloading 3.6.4, the browser would try to check the compatibility of add-on, but it would never fini… (διαβάστε περισσότερα)

I have a MacBookPro. When the probelm first started to happen after downloading 3.6.4, the browser would try to check the compatibility of add-on, but it would never finish. After reviewing the info in support, I disabled add-ons, opened in safe-mode and re-downloaded .... nothing has worked. Now using Safari in the interim. Any advice? Thanks.

This happened

Every time Firefox opened

Since the upgrade

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox opens tabs but does not recognize the caret

firefox opens tabs but once open, it does not recognize the caret This happened Every time Firefox opened last few days User Agent Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac … (διαβάστε περισσότερα)

firefox opens tabs but once open, it does not recognize the caret

This happened

Every time Firefox opened

last few days

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_7; en-us) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

3.6 and 3.5.10 are terrible. How do I return to 3.5.9?

No matter what I try, I have no option to return to 3.5.9. 3.5.10 doesn't open websites and 3.6 was a mess too. HELP! This happened Every time Firefox opened == I upgrad… (διαβάστε περισσότερα)

No matter what I try, I have no option to return to 3.5.9. 3.5.10 doesn't open websites and 3.6 was a mess too. HELP!

This happened

Every time Firefox opened

== I upgraded to 3.5.10. Had previously tried 3.6 and found a way to return to 3.5.9 which I want to return to again.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από JYOuyang 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox 3.6 will not get me on the internet

after 3.6 automatically upgraded my firefox it has never worked This happened Every time Firefox opened 3.6 upgraded atomatically User Agent Mozilla/5.0 (Macintosh; U; … (διαβάστε περισσότερα)

after 3.6 automatically upgraded my firefox it has never worked

This happened

Every time Firefox opened

3.6 upgraded atomatically

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My bookmarks are gone and i have a job that is due... please help

The bookmarks and history system will not be functional because one of Firefox's files is in use by another application. Some security software can cause this problem Op… (διαβάστε περισσότερα)

The bookmarks and history system will not be functional because one of Firefox's files is in use by another application. Some security software can cause this problem

Operating system

mac

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

After I set my home page (comcast.net) I keep getting the window that tells me how to set it every time i open. Then when I click on "go there now" it takes me to Comcast, but I would like to eliminate that unnecessary step (Mac)

Every time I open Firefox, I get the page that tells me how to choose my home page even though I already set that up. When I click on "go there now" it works, but I don'… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I open Firefox, I get the page that tells me how to choose my home page even though I already set that up. When I click on "go there now" it works, but I don't think I should have to do that each time.

This happened

Every time Firefox opened

== right away

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FireFox does go to the links on this one web page

When I go to http://theparlorbandb.com/, I can't go to one of the links on the left hand side of the page. I am using FF ver 3.6.3 on Mac OS X 10.5 Now, on my linux box… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to http://theparlorbandb.com/, I can't go to one of the links on the left hand side of the page. I am using FF ver 3.6.3 on Mac OS X 10.5 Now, on my linux box at work where I also use FF (ver3.5.5) I can navigate to the links

URL of affected sites

http://theparlorbandb.com/

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Does Firefox 2 run on MacOS Leopard?

After downloading Firefox 2.0.0.20, I moved the icon to the Applications folder. Firefox does not start. I wonder if it is not compatible with Mac OS X.5.8. User Agent M… (διαβάστε περισσότερα)

After downloading Firefox 2.0.0.20, I moved the icon to the Applications folder. Firefox does not start. I wonder if it is not compatible with Mac OS X.5.8.

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; es-es) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από lfulford 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I choose New Window, these are not visible (maybe painted off-screen?) but I can see them under "Window" Menu bar.

I have the latest release (3.6.3) of Firefox for Mac. When I select File >> New Window nothing seems to happen. However, I can verify that the windows are being cr… (διαβάστε περισσότερα)

I have the latest release (3.6.3) of Firefox for Mac. When I select File >> New Window nothing seems to happen. However, I can verify that the windows are being created by looking under the Window menu bar. They may be painting off screen but even looking in all my spaces (I currently only run 2 of them) doesn't show anything. Is there a way to set the screen coordinates for new windows in the preferences? Also, sometimes after completely quiting FF & restarting I will get random ad popups but I have not installed anything that might do this. In these cases I only have ONE page open (just happened and only page open is the Mozilla Support site) so I'm wondering where these are coming from. Is it possible that my New Window function was hijacked by a website to open ads? Would be useful if under the Windows menu bar there was an icon to close each window enumerated there.

This happened

Every time Firefox opened

== I don't remember but it's been a moth or so now

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

unchecked firefox as main browser in advanced. still comes up? Want safari back as main browser?

firefox is coming up as main browser. Unchecked it in preference/advanced/then restarted computer. My husband needs safari. please help me get safari back as main brow… (διαβάστε περισσότερα)

firefox is coming up as main browser. Unchecked it in preference/advanced/then restarted computer. My husband needs safari. please help me get safari back as main browser. thanx

== may 20th

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

3.6.3 Browser Load Times Unbearable

I am using FF 3.6.3 on MAC OS X V10.5.6, and I'm almost ready to uninstall FF and go back to Safari after many years of being a evangelist of FF. This happened Every tim… (διαβάστε περισσότερα)

I am using FF 3.6.3 on MAC OS X V10.5.6, and I'm almost ready to uninstall FF and go back to Safari after many years of being a evangelist of FF.

This happened

Every time Firefox opened

== Upgraded to 3.6.3

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why won't documents downoad?

Documents will not download. NEVER had this before. They download in Safari & all other programs- but FF - which I've gone through with a fine-tooth comb- doesn't pul… (διαβάστε περισσότερα)

Documents will not download. NEVER had this before. They download in Safari & all other programs- but FF - which I've gone through with a fine-tooth comb- doesn't pull them down to my computer anymore. I've never had this problem before. I need to revert to an earlier version of FF.

This happened

Every time Firefox opened

== Upgraded to new version

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν