Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

A website that I use does not support 3.6.8 but does support 3.6.7, can I downgrade?

I cannot view my contract notes on this site and they suggest that I need to downgrade to 3.6.7. How do I do this? URL of affected sites http://www.natweststockbrokers.c… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot view my contract notes on this site and they suggest that I need to downgrade to 3.6.7. How do I do this?

URL of affected sites

http://www.natweststockbrokers.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I,ve been a user for @ 6 + yrs. + have never seen such A f_cked up operation. A !-800 # would be a start.Put all my original headers awesome bars stuff i had 2 weeks ago but have sinced vanished/ PUT THEM BACK WHERE THEY WERE + MAINTAIN THEM PLEASE +THANK

put all my original headers awesome bars stuff i had 2 weeks ago but have sinced vanished/ PUT THEM BACK WHERE THEY WERE + MAINTAIN THEM PLEASE +THANK YOU ETC>… (διαβάστε περισσότερα)

put all my original headers awesome bars stuff i had 2 weeks ago but have sinced vanished/ PUT THEM BACK WHERE THEY WERE + MAINTAIN THEM PLEASE +THANK YOU

     ETC>  a 1-800 # = good start

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I did all the suggestions for clearing a site from the location bar and the only option I have is to turn off the history suggestions in the preferences to not see the sites. If I clear the history and the site is not in my bookmarks, where is this inform

I did all the suggestions for clearing a site from the location bar and the only option I have is to turn off the history suggestions in the preferences to not see the si… (διαβάστε περισσότερα)

I did all the suggestions for clearing a site from the location bar and the only option I have is to turn off the history suggestions in the preferences to not see the sites. If I clear the history and the site is not in my bookmarks, where is this information being stored on my computer and how do I get rid of it? The computer is a desktop Mac.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

as I type in a question in the search bar (ex.Google) I get switched to the Yahoo search bar

As I type in something on the Search Bar ( ex. Google)I get switched in the middle to the Yahoo's search bar. it's driving me nuts! This happened Every time Firefox open… (διαβάστε περισσότερα)

As I type in something on the Search Bar ( ex. Google)I get switched in the middle to the Yahoo's search bar. it's driving me nuts!

This happened

Every time Firefox opened

== a few months ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Some large pages are displayed without scroll bars

I've had a number of cases recently when large pages are displayed without scroll bars. Safari handles these pages properly. URL of affected sites http:////www.sears.co… (διαβάστε περισσότερα)

I've had a number of cases recently when large pages are displayed without scroll bars. Safari handles these pages properly.

URL of affected sites

http:////www.sears.com/shc/s/c_10153_12605_Tools_Tool Sets?adCell=WF

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot download a pdf - instead of downloading, firefox takes me to a map of my computer to select an application - I do not understand!

when I click on a link on a web page, and it is a pdf, I get taken to a list of my own hard drive, and am asked to select an application. I have to use safari to download… (διαβάστε περισσότερα)

when I click on a link on a web page, and it is a pdf, I get taken to a list of my own hard drive, and am asked to select an application. I have to use safari to download anything!

This happened

Every time Firefox opened

== a month a go

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I delete bookmarks? I have a Mac so there is no right click option

I can't figure out how to get rid of individual bookmarks. Someone responded to my question and told me to simply right click the bookmark but I have a Mac, so there is n… (διαβάστε περισσότερα)

I can't figure out how to get rid of individual bookmarks. Someone responded to my question and told me to simply right click the bookmark but I have a Mac, so there is no right click.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how do I reach Firefox Foundation's people

How do I contact Firefox Foundation to make a donation? This happened Not sure how often current User Agent Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; en) Appl… (διαβάστε περισσότερα)

How do I contact Firefox Foundation to make a donation?

This happened

Not sure how often

current

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; en) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Please confirm security status

A month or two ago, there was a big security scare with accessing, e.g., online banking, as there was some sort of new "virus" (I use the term loosely) that was mimicking… (διαβάστε περισσότερα)

A month or two ago, there was a big security scare with accessing, e.g., online banking, as there was some sort of new "virus" (I use the term loosely) that was mimicking sites through Firefox. Can anyone confirm that the issue has been dealt with in the latest release(s), so that I can switch back to Firefox for internet banking?

Ερώτηση από grmanners 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shawn 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I'm on a G3 iMac. On a "new to me" G5 iMac; I moved Firefox 3.5.6 from the G3. When I open Firefox the G5 says "quit Firefox, Firefox is open, can't have >1 copy open". Firefox isn't open, only finder. What to do?

There was a Firefox 3.6 installed on the G5 by a friend, but my profile was not installed. To be sure of compatibility, I trashed the Firefox 3.6 and copiedFirefox 3.5.6… (διαβάστε περισσότερα)

There was a Firefox 3.6 installed on the G5 by a friend, but my profile was not installed. To be sure of compatibility, I trashed the Firefox 3.6 and copiedFirefox 3.5.6 from the G3 (where it runs fine) to the G5. I also copied my profile. On the G5, I had moved the Firefox icon onto the dock. I checked finder and there is only one application of Firefox on the G5 hard drive. Just now I started the G5; when I had finder, I clicked on the Firefox application on the dock. A message opened saying: Close Firefox. A copy of Firefox is already open. Only one copy of Firefox can be open at a time.

Ερώτηση από ReneeMW 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

HOw can I enable the automatcally check for updates option? It is checked but not enabld.

I have a Firefox 3.0 version and cannot get updates. When I go to Preferences -Advanced-Update, Firefox is checked to be automatically updated, but is greyedout. Under He… (διαβάστε περισσότερα)

I have a Firefox 3.0 version and cannot get updates. When I go to Preferences -Advanced-Update, Firefox is checked to be automatically updated, but is greyedout. Under Help the Cjeck for updates option is not available.

Ερώτηση από bjamison 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how do i get this printed from firfox in a bigger font without doing a copy paste?

Maybe this is too simple but how do I change the font when i print from on-line articles? I don't want to always do a copy paste in a word document. Nancy

Ερώτηση από nancyhaas 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Helper7677 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I get my cache to show the time a web site was visited?

When I look at my history, I want to know the date and time a web site was visited. When I look at my cache, it doesn't show either one of these. Is there any way to se… (διαβάστε περισσότερα)

When I look at my history, I want to know the date and time a web site was visited. When I look at my cache, it doesn't show either one of these. Is there any way to set preferences to show the date and time?

Ερώτηση από rjepson 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε