Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't access my hotmail account or book a hotel room since upgrading to 3.6.8. I get the following message: "The proxy server is refusing connections. Firefox is configured to use a proxy server that is refusing connections. Check the proxy settings to

I can't access my hotmail account among some other websites since upgrading to 3.6.8 on my macbook. I get the following message: "The proxy server is refusing connections… (διαβάστε περισσότερα)

I can't access my hotmail account among some other websites since upgrading to 3.6.8 on my macbook. I get the following message: "The proxy server is refusing connections. Firefox is configured to use a proxy server that is refusing connections. Check the proxy settings to make sure that they are correct. Contact your network administrator to make sure the proxy server is working." I can't even find the proxy settings anymore.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After clearing cache and cookies, my same dropdown list keeps returning when I log in to Facebook.

After clearing cache and deleting cookies, my same dropdown list keeps on returning whenever I log in to Facebook. I need to know how to delete login history.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από DaveRo 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

upgraded to 3.6, lost bookmarks, lost bookmarks toolbar, lost bookmarks library, can't go to previous backup, get error message. Don't have Torbutton. Can't save new bookmarks. Autofill remembers. Remember history is on.

upgraded to 3.6, lost bookmarks, lost bookmarks toolbar, lost bookmarks library, can't go to previous backup, get error message. Don't have Torbutton. Can't save new book… (διαβάστε περισσότερα)

upgraded to 3.6, lost bookmarks, lost bookmarks toolbar, lost bookmarks library, can't go to previous backup, get error message. Don't have Torbutton. Can't save new bookmarks. Autofill remembers. Remember history is on.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when I sort bookmarks in "organize bookmarks" they are not sorted under the bookmarks pulldown menu. Latest additions are not integrated into the sort

When I sort bookmarks in "Organize Bookmarks" they are not sorted under the pulldown menu on a regular page. Recently added bookmarks are not inegrated into to sorting. … (διαβάστε περισσότερα)

When I sort bookmarks in "Organize Bookmarks" they are not sorted under the pulldown menu on a regular page. Recently added bookmarks are not inegrated into to sorting.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

SAYS: Close Firefox a copy is already open. Can't find a way to do so; Force Quit not a choice.

Can't close second copy FF app. Can't find why this is true; only have one FF.app; have kept only one profile. There must be some sort of superForceQUIT, BUT FQ ISN'T WOR… (διαβάστε περισσότερα)

Can't close second copy FF app. Can't find why this is true; only have one FF.app; have kept only one profile. There must be some sort of superForceQUIT, BUT FQ ISN'T WORKING I have worked at MacOS level looking for Firefox usage but it isn't there

This happened

Every time Firefox opened

== Since I tried to recover profile data

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I clear incorrect usernames that have accumulated on gmail? Clearing the cache and history do not help.

Over time, due to me hitting wrong keys, my gmail login has accumulated several mistyped usernames. Every time I access gmail, they all pop up. I'd like to start clean, b… (διαβάστε περισσότερα)

Over time, due to me hitting wrong keys, my gmail login has accumulated several mistyped usernames. Every time I access gmail, they all pop up. I'd like to start clean, but I can't get rid of them. I've followed your instructions for clearing my cache and history, but to no avail. I've followed instructions to click inside the username window and then use the arrow and delete keys--also no success. I'm on a Mac, OSX 10.4.11. Thank you!

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox opens a run of tabs when clicking on a link to an e-mail or website

When trying to link to an email address, Firefox begins to open tabs quickly and I have to close down Firefox for it to stop opening the tabs. I also happens when clickin… (διαβάστε περισσότερα)

When trying to link to an email address, Firefox begins to open tabs quickly and I have to close down Firefox for it to stop opening the tabs. I also happens when clicking on a link for some websites.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a plug-in yet that will allow pdf forms to be opened in the browser and submitted?

Is there a plug-in yet for Firefox that will allow pdf forms to be opened in the browser (instead of downloaded), and then submitted to an e-mail address using the submit… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a plug-in yet for Firefox that will allow pdf forms to be opened in the browser (instead of downloaded), and then submitted to an e-mail address using the submit button on the form? I finally installed the plug-in that allows a pdf to open in Firefox and not downloaded, but the Submit button doesn't work.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

predictive typing/ history is not coming up in location bar

I used to type a few letters in the location bar and history and suggestions would appear. Now I have to type in every web address I want to go to -- I don't know why th… (διαβάστε περισσότερα)

I used to type a few letters in the location bar and history and suggestions would appear. Now I have to type in every web address I want to go to -- I don't know why the predictive typing and suggestions suddenly stopped working -- I haven't changed any settings. I've checked on Preferences/Privacy and it is set to Remember History and to suggest History and Bookmarks. I saw a similar question on here that suggested looking at the AVG add-on, but I don't have that. The predictive typing was very helpful -- I wish it hadn't disappeared!!! Can you please help?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how to put imported Toolbar bookmarks into the toolbar instead of a submenu in Bookmarks

I imported my previous Bookmarks but they've all gone into the Bookmarks menu; how do I get the previous Toolbar ones back into the Toolbar instead of just having them in… (διαβάστε περισσότερα)

I imported my previous Bookmarks but they've all gone into the Bookmarks menu; how do I get the previous Toolbar ones back into the Toolbar instead of just having them in a sub-menu in Bookmarks?

Ερώτηση από izzie 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot organize my bookmarks

When attempting to organize my bookmarks, it shows me three random pages which are not actually bookmarks and does not allow me to make any changes (deleting them, showin… (διαβάστε περισσότερα)

When attempting to organize my bookmarks, it shows me three random pages which are not actually bookmarks and does not allow me to make any changes (deleting them, showing my bookmarks and folders and actually allowing me to organize them). The sidebar only shows the 'all bookmarks' tab. All of the options under the tab including 'new bookmark...', 'new folder...', and 'delete' are greyed out and not available. I can still create new bookmarks in the bookmarks menu or toolbar, but cannot change anything I have already done.

I tried starting in safe mode and my bookmarks and theme still remained - is that normal? Also tried deleting all of my bookmarks while starting in safe mode - succeeded in doing that, but the three random non-bookmarks still remain and cannot be deleted.

Ερώτηση από honisjojo 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how to install firefox instead of explorer on a freash win xp install

I am rebuilding my win xp pro pc after a trojan horse killed it (it was ugly!). I want to avoid installing Internet Explorer at all and install Firefox as my only browser… (διαβάστε περισσότερα)

I am rebuilding my win xp pro pc after a trojan horse killed it (it was ugly!). I want to avoid installing Internet Explorer at all and install Firefox as my only browser. How can I get a complete installation file so I can run it from a disc and get on the web without any other browser installed on my computer. I don't know if this is possible or not, but I hope it is. The only other computer that I have is a MAC portable and I can't get to Windows possibilities on the Firefox site. Any one got any help for me? thanks, Michael

Ερώτηση από sospiri1 10 έτη πριν

Απάντηση από Svetlana 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

the live stream broadcast doesn't show up and i think its connected to the "firefox" bug, please help, new mac user!

so far your main problem is flash player, you should include the flashplayer updates with all firefox updates, oh, and acrobe player updates. THAT is your bug i "thin… (διαβάστε περισσότερα)

so far your main problem is flash player, you should include the flashplayer updates with all firefox updates, oh, and acrobe player updates. THAT is your bug i "think". If that isn't part of the firefox territory let me know. regardless, the live broadcast won't stream, i asked them, they had little info. including, did u update your browser recently - with no answer to that question so here i am. i dont know if flashplayer or all that has anything to do with live stream or not, BUT quicktime play or help the live broadcast stream right? have no idea and new mac user. gl

Ερώτηση από insomniac0923 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

up grading to firefox 4 was a bad idea, my sistem wont suport it it is 10.4.11

I was running on 3.6 but i Had tried to upgrade because when I want to open mail in yahoo. it wont go and it says it's a bad request.S0 I tried to upgrade to a newer ver… (διαβάστε περισσότερα)

I was running on 3.6 but i Had tried to upgrade because when I want to open mail in yahoo. it wont go and it says it's a bad request.S0 I tried to upgrade to a newer version of firefox and it won run in my system because My computer version 10.4.11

Ερώτηση από salvador1 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε