Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not print coupons

I can no longer print coupons from Firefox. No problem printing from Safari. Firefox keeps telling me to install the "coupon printer" even though it's been installed. Usi… (διαβάστε περισσότερα)

I can no longer print coupons from Firefox. No problem printing from Safari. Firefox keeps telling me to install the "coupon printer" even though it's been installed. Using latest Firefox on a Mac G4 running OS 10.4

URL of affected sites

www.coupons.com, www.wendys.com, www.redplum.com, www.afullcup.com

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get "offline work" permanently unchecked so it doesn't interfere with my getting mail etc.?

I have a Mac and AOL and cannot get my mail or online when "work offline" is checked. I have to keep unchecking it. How do I get rid of "work offline" once and for all? … (διαβάστε περισσότερα)

I have a Mac and AOL and cannot get my mail or online when "work offline" is checked. I have to keep unchecking it. How do I get rid of "work offline" once and for all?

This happened

Every time Firefox opened

== I installed Mozilla-firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wikiwide 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes when I play a game on Zynga.com on Facebook

Firefox freezes when I play a Zynga.com game on Facebook URL of affected sites http://www.facebook.com … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox freezes when I play a Zynga.com game on Facebook

URL of affected sites

http://www.facebook.com

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how do I reach Firefox Foundation's people

How do I contact Firefox Foundation to make a donation? This happened Not sure how often current User Agent Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; en) Appl… (διαβάστε περισσότερα)

How do I contact Firefox Foundation to make a donation?

This happened

Not sure how often

current

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; en) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 3.6.3 hangs when I use Bookmarks Menu

Nearly every time takes forever or hangs when I use Menu -- "Organize Bookmarks." Other times, may hang during other ordinary operations. Often find "Firefox is not respo… (διαβάστε περισσότερα)

Nearly every time takes forever or hangs when I use Menu -- "Organize Bookmarks."

Other times, may hang during other ordinary operations. Often find "Firefox is not responding," and have to Forcequit.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I search for a Folder (name) inside a folder?

I am using FF 3.6.3, I an attempting to use FF Search to locate a specific Folder, which I placed inside another Folder. In this case, I have a Folder entitled 'Health' (… (διαβάστε περισσότερα)

I am using FF 3.6.3, I an attempting to use FF Search to locate a specific Folder, which I placed inside another Folder. In this case, I have a Folder entitled 'Health' (no quotes), I research, and have various health-issues placed inside this folder. I am attempting to place new bookmarks within the aforementioned folder, however I only receive the various prior bookmarks, and it seems that 'FF Search' is incapable at this time to inform me as to which folder my previous bookmarks with this particular (specific) Health Issue are located within. I would also like to take it out of that folder, and perhaps place it in General Bookmarks so that I will not lose track of it again. Any assistance would be appreciated.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My StartCom certification allows software makers, but AdBlock Plus will not install on OSX 10.4.11. 'Signing could not be verified -260'

Every attempt fails to install AdBlock Plus on OSX 10.4.11, producing only the "Signing could not be verified -260" message. Following instructions in a previous post ab… (διαβάστε περισσότερα)

Every attempt fails to install AdBlock Plus on OSX 10.4.11, producing only the "Signing could not be verified -260" message. Following instructions in a previous post about this, I looked at the “StartCom Certification Authority” and found it already checked to identify software makers. I have no idea how to either find or update the "nss" package. [Network Services Suite?] Can you tell me specifically where to look and how to do that? What else may help to solve the problem? If AdBlock Plus still will not install, what's the next-best product that includes turning off the intrusive google connection requests? How soon will you update Firefox itself with a simple toggle switch to turn that on and off?

== Every installation attempt fails.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i want to remove the header and footer when printing from my mac, i can do this in the Page Setup on my PC but not on the Mac. I can do it each time I print but then it resets. How do I make a universal change?

I want to remove the header and footer when printing from my mac, I can do this in the Page Setup on my PC but not on the Mac. I can do it each time I print but then it r… (διαβάστε περισσότερα)

I want to remove the header and footer when printing from my mac, I can do this in the Page Setup on my PC but not on the Mac. I can do it each time I print but then it resets. How do I make a universal change?

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why does Shift-Cmd-P activate "Private Browsing" instead of "Page Setup"?

Why does Shift-Cmd-P activate "Private Browsing" instead of "Page Setup" on Firefox 3.6.3 on Mac OS X? Next to the "Page Setup" item in the File menu are the standard sho… (διαβάστε περισσότερα)

Why does Shift-Cmd-P activate "Private Browsing" instead of "Page Setup" on Firefox 3.6.3 on Mac OS X? Next to the "Page Setup" item in the File menu are the standard shortcut symbols for "Shift-Cmd-P", and next to the "Start Private Browsing" item in the Tools menu there are no keyboard shortcut symbols, so why does pressing Shift-Cmd-P do "Private Browsing" instead of "Page Setup"?

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

videos (on all sites) are so choppy i can't watch them

i run a mac G4 dual 500 MHZ with os 10.4.11 and 1 GB SDRAM. i have dsl that passes all the speed tests just fine. This happened Every time Firefox opened == always … (διαβάστε περισσότερα)

i run a mac G4 dual 500 MHZ with os 10.4.11 and 1 GB SDRAM. i have dsl that passes all the speed tests just fine.

This happened

Every time Firefox opened

== always

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

CONSTANTLY getting this very specific message: "A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, or you can continue to see if the script will complete. Script: chrome://ytoolbar/content/utils.js:60"

CONSTANTLY getting this prompt: "A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, or you can continue to see if the scr… (διαβάστε περισσότερα)

CONSTANTLY getting this prompt: "A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, or you can continue to see if the script will complete.

Script: chrome://ytoolbar/content/utils.js:60"

This happened

Every time Firefox opened

== going from site to site

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από rjohnson19 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I get an email with an HTML it does not show up and I get the following message: There are no parts that can be displayed inline.

When I receive an email with and HTML included I get the following message: "There are no parts that can be displayed inline", but no document to open. This happened Ev… (διαβάστε περισσότερα)

When I receive an email with and HTML included I get the following message: "There are no parts that can be displayed inline", but no document to open.

This happened

Every time Firefox opened

== a month ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Proliferating MIME-type application/octet-stream for PDFs Necessitates mimeTypes.rdf Change

Greetings - We use a webmail (Squirrelmail) client that a user's webbrowser can connect to to view email. On Fedora Core 7 and Firefox 2.0.0.14 when a mis-MIME-typed (a… (διαβάστε περισσότερα)

Greetings -

We use a webmail (Squirrelmail) client that a user's webbrowser can connect to to view email. On Fedora Core 7 and Firefox 2.0.0.14 when a mis-MIME-typed (application/octet-stream) PDF file was selected a pop-up box appeared that had options to cancel, save or open the file. With Fedora 11 and Firefox 3.5.3 when I select the same PDF I only get the option to cancel or save.

I attempted to make a change to my mimeTypes.rdf file to give me the option of viewing the file. I used the following webpage (http://www.mozilla.org/docs/end-user/helper-applications.html) along with some targeted websearches to come up with the following:


...





I do get the notice that the application/octet-stream-typed PDF is a 'TonyTest PDF document'. But I still only get the option to cancel or save.

I did find two different extensions that may help: 'Open in Browser' and 'OpenDownload'. But the person I am attempting to help, a man with the first name of 'tenured professor', may still find them a little difficult/confusing/annoying.

I will attempt to train my constituent in using one of the two Firefox extensions. But if possible a cleaner method would be to change a local configuration file (like mimeTypes.rdf) to react to the extension and not the MIME-type.

Tony -

This happened

Every time Firefox opened

== We upgraded from FC7 (Firefox 2.0.0.14) to F11 (Firefox 3.5.3)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

French accents display as question marks as do spaces?

I run a website listing French châteaux and all the accents show up as ? all the time. Spaces also show up as question marks. I'm on mac 10.4 and using Firefox 3.6.3 Thi… (διαβάστε περισσότερα)

I run a website listing French châteaux and all the accents show up as ? all the time. Spaces also show up as question marks. I'm on mac 10.4 and using Firefox 3.6.3

This happened

Every time Firefox opened

== i'm not sure but it happens all the time and not in safari

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν