Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

[solved] How can I get a seperate go, reload and stop button in firefox4b2? The idea for 1 button is good, but I think it's just *removed* for my kind of usage.

Issue I have a problem with my bookmarks, cookies, history or settings Description I use firefox 4 beta 2 User Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; en-US; rv:2.0b2pre)… (διαβάστε περισσότερα)

Issue

I have a problem with my bookmarks, cookies, history or settings

Description

I use firefox 4 beta 2

User Agent

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; en-US; rv:2.0b2pre) Gecko/20100711 Minefield/4.0b2pre

Thanks a lot for helping :)

Ερώτηση από rundfunk90 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

a web site would not allow me to shut it or firefox down, so I had to uninstall firefox.

I could not leave a web site advertising Free IQ Test. It would not allow Firefox to close. I shut down and restart my system, and Firefox opened at that web site. I f… (διαβάστε περισσότερα)

I could not leave a web site advertising Free IQ Test. It would not allow Firefox to close. I shut down and restart my system, and Firefox opened at that web site. I finally removed and reinstalled Firefox. It would still open at that web site and not allow closing. I removed and put another browser, Midori, on my computer, so that I can use the internet. I want Firefox back.

URL of affected sites

http://

User Agent

Midori/0.2 (X11; Linux; U; en-us) WebKit/531.2+

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

The firfox won't do the software updates. When I try it say error and to please report it.

I'm trying to do the software updates and when I try to run it, it say error and to please report it. This happened Every time Firefox opened … (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to do the software updates and when I try to run it, it say error and to please report it.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από DaveRo 10 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Why have a single tab?

When I have only one page open why do I need a tab telling me I have that page open? How can I go back to the previous version which didn't have this annoying problem? … (διαβάστε περισσότερα)

When I have only one page open why do I need a tab telling me I have that page open? How can I go back to the previous version which didn't have this annoying problem?

This happened

Every time Firefox opened

== with the update to 3.6.6

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

I'm a new Linux user trying to upgrade to 3.6. It's downloading but not installing. What am I doing wrong?

I want to upgrade to 3.6. Download is showing in the download box. When I open it, it opens in an archive window and shows a list of files. None of this makes sense to me… (διαβάστε περισσότερα)

I want to upgrade to 3.6. Download is showing in the download box. When I open it, it opens in an archive window and shows a list of files. None of this makes sense to me. How do I install the upgrade?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Ubuntu upgrade updated me to FF 3.6.3 and the "File,Edit,etc" line turned black and I don't like it.

Upgraded ubuntu. It upgraded FF to 3.6.3. Top turned black (File,Edit,View, etc). Pulldowns turned black. Readable (lettering is white), but unpleasant. Using default the… (διαβάστε περισσότερα)

Upgraded ubuntu. It upgraded FF to 3.6.3. Top turned black (File,Edit,View, etc). Pulldowns turned black. Readable (lettering is white), but unpleasant. Using default theme, no others installed.

This happened

Every time Firefox opened

== Upgraded Ubuntu (from update manager). It updated FF to 3.6.3.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

with linux 10.04 web pages do not reload automatically

with linux 10.04 web pages do not reload automatically anymore URL of affected sites http://www.livescore.com/ … (διαβάστε περισσότερα)

with linux 10.04 web pages do not reload automatically anymore

URL of affected sites

http://www.livescore.com/

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

ihve LOTS of bkmrks.Ineed bkmrkd links tobe shown in new tab

I have ALOT of bookmarks and I need some way of being reminded which websites ive bookmarked. It would be great if one of my bookmarked website links could be shown at sc… (διαβάστε περισσότερα)

I have ALOT of bookmarks and I need some way of being reminded which websites ive bookmarked. It would be great if one of my bookmarked website links could be shown at screen center whenever i open a new tab.

THANKS

Ερώτηση από farhanshahid2009 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

What plug in or co-dec do I need to play my own DVD movies on Toshiba with Linux?

Can I play a DVD movie on my laptop computer. It has a Linux OS, it is a Toshiba, and Ubuntu stuff loaded into it. Do I need a special plug in, or co-dec?

Ερώτηση από Brendagooble 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Where can I find FF 3.01? My users have 3.01 and my software is not running correctly on the latest FF versions.

My Javascript/HTML code works fine on my Ubuntu box with FF 3.6 but the clients have to use FF 3.01 (compatibility problems with other software preclude them from upgradi… (διαβάστε περισσότερα)

My Javascript/HTML code works fine on my Ubuntu box with FF 3.6 but the clients have to use FF 3.01 (compatibility problems with other software preclude them from upgrading to a new FF version) and the software is not working.

Without having access to FF 3.01, I can't debug the software.

I've been unable to find FF 3.01 for Ubuntu. Where can I find it?

Ερώτηση από JackieSpinelli 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 9 έτη πριν