Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I enable Java in Firefox? Ubuntu 9.0.4 - firefox 3.0.19 / I followed Sun's instructions but they dont work

I have a laptop that I upgraded: ubuntu8.10 -> ubuntu9.0.4 java stopped working in yahoo bridge. (firefox = 3.0.19) I followed Sun's instructions putting the link to t… (διαβάστε περισσότερα)

I have a laptop that I upgraded: ubuntu8.10 -> ubuntu9.0.4 java stopped working in yahoo bridge. (firefox = 3.0.19) I followed Sun's instructions putting the link to the correct .so file to java6u20 plugin but that did not help. I tried clearing cache. still nothing. I have another PC with firefox3.0.19 and there is no java plugin but there are two flash plugins (1 free, the other non-free) it is at ubuntu8.10 and java is working just fine in that firefox. I have followed all of firefox's steps for enabling java in the preferences dropdown. I can provide more details if you need them.

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I need a version of firefox that runs on Win 98, first edition.

I have a friend with an old computer on dial up. He only has Win 98, first edition, but wants firefox. I'd like to burn it on a CD for him, along with some extensions,… (διαβάστε περισσότερα)

I have a friend with an old computer on dial up. He only has Win 98, first edition, but wants firefox. I'd like to burn it on a CD for him, along with some extensions, but first I have to find the download. Would somebody please give me a pointer?

Ερώτηση από sideburns 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is There a Terminal Switch to Export/Import JSON FILE?

I need to get and put files from Firefox in an external program, so I need to be able to export/import JSON files programmatically (probably the command line). Is there … (διαβάστε περισσότερα)

I need to get and put files from Firefox in an external program, so I need to be able to export/import JSON files programmatically (probably the command line). Is there a switch I can use, or some other way to do this?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I remove namoroka 3.6.5pre completely

Ubuntu Lucid 10.04 and I have installed F/f 3.5, 3.6, 3.65pre only 3.6.5pre does not appear in the synaptic list. I would like to revert to the recognised/updated versio… (διαβάστε περισσότερα)

Ubuntu Lucid 10.04 and I have installed F/f 3.5, 3.6, 3.65pre only 3.6.5pre does not appear in the synaptic list. I would like to revert to the recognised/updated version of 3.6 and completely remove all redundant packages. Mozilla only suggests removing the profile but I need that when the recognised version is allowed to run. Suggestions would be welcome.

This happened

Every time Firefox opened

User Agent

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.5pre) Gecko/20100513 Ubuntu/10.04 (lucid) Namoroka/3.6.5pre

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What does %U means on /usr/bin/firefox &U

I used GNU/Linux, and when I look the properties of desktop and panel shortcut to firefox the command are /usr/bin/firefox %U. What does %U means? When I typed it manuall… (διαβάστε περισσότερα)

I used GNU/Linux, and when I look the properties of desktop and panel shortcut to firefox the command are /usr/bin/firefox %U. What does %U means? When I typed it manually on my terminal it the firefox start and goes to http://www.%u.com/. But that not occured when I click on the shortcut. What is the reason for this different behaviour? Thanks in advance.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Cheng Wang 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox abort all AJAX request when you press ESC

Why firefox abort all AJAX request when you press the ESC button? I don't see any value in a feature like this. As a matter of facts no other browser do this. This happe… (διαβάστε περισσότερα)

Why firefox abort all AJAX request when you press the ESC button?

I don't see any value in a feature like this. As a matter of facts no other browser do this.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 3.6.3 is not supported by the Google Font API

I have Firefox 3.6.3 on my Macbook, but is only detected as 3.0.1on this form. When I link to the Google font website, it says, "We're sorry, but your browser is not supp… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox 3.6.3 on my Macbook, but is only detected as 3.0.1on this form. When I link to the Google font website, it says, "We're sorry, but your browser is not supported by the Google Font API. To browse the fonts in the Google font directory please switch to a more modern browser." So I have to use Safari to get to the page.

URL of affected sites

http://code.google.com/webfonts

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I change the operating system ID?

I'm running Debian GNU/Linux, where Firefox is called Iceweasel due to licensing restrictions regarding redistribution. How do I ID as "Firefox/Windows XP service pack 2"… (διαβάστε περισσότερα)

I'm running Debian GNU/Linux, where Firefox is called Iceweasel due to licensing restrictions regarding redistribution. How do I ID as "Firefox/Windows XP service pack 2" instead?


URL of affected sites

http://netflix.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

where is the settings for firefox in linux it isnt in the same menu as windows?

I am new to linux and am trying to set up firefox securely and i want to change certain settings so i can achieve this goal. I also want to be able to change the default … (διαβάστε περισσότερα)

I am new to linux and am trying to set up firefox securely and i want to change certain settings so i can achieve this goal. I also want to be able to change the default folder for downloads etc...

This happened

Every time Firefox opened

== i started linux

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How come my contribution for the translation is visible only when I'm connected?

I contribute to the wiki today by translating this page (http://support.mozilla.com/fr/kb/What+is+Firefox+Sync) to french. I see it's not translated and need translation … (διαβάστε περισσότερα)

I contribute to the wiki today by translating this page (http://support.mozilla.com/fr/kb/What+is+Firefox+Sync) to french. I see it's not translated and need translation when I'm not connected, but as soon as I'm connected, I can see the page in french

Ερώτηση από alexis.degrugillier 10 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox doesn't respond to pressing the button to uninstall add-on

When I click in uninstall button, in add-on manager, Firefox does nothing: any message, pop-up,... nothing, the click in that button is totally ignored. This happened Ev… (διαβάστε περισσότερα)

When I click in uninstall button, in add-on manager, Firefox does nothing: any message, pop-up,... nothing, the click in that button is totally ignored.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox doesn't work with flash ubuntu

At first Firefox wouldn't work with flash videos. Now whenever I try to go to YouTube, it crashes. Whenever I try to view a video on break.com, it crashes. I have no idea… (διαβάστε περισσότερα)

At first Firefox wouldn't work with flash videos. Now whenever I try to go to YouTube, it crashes. Whenever I try to view a video on break.com, it crashes. I have no idea how to get flash working in FF. It works in Opera, but not Firefox.

I am currently running the latest version of Ubuntu.

URL of affected sites

http://www.break.com

User Agent

Opera/9.80 (X11; Linux x86_64; U; en) Presto/2.2.15 Version/10.10

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I configure a Java Console for Java Web Start app

I run a Java Web Start app. I need to debug with the Java Console. After upgrading my system, the Java Console no longer comes up with my app, even though "Show Console… (διαβάστε περισσότερα)

I run a Java Web Start app. I need to debug with the Java Console. After upgrading my system, the Java Console no longer comes up with my app, even though "Show Console" is still set in the Java Control Panel.

This happened

Every time Firefox opened

== I upgraded my system, including version of FireFox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Flash plugin check reports the wrong version

I used Firefox 3.6.3 on Kubuntu 9 without problems. Since the update to Kubuntu 10 is encounter problems with Firefox. One is that soms falsh sites will hang Firefox afte… (διαβάστε περισσότερα)

I used Firefox 3.6.3 on Kubuntu 9 without problems. Since the update to Kubuntu 10 is encounter problems with Firefox. One is that soms falsh sites will hang Firefox after showing the video. I discovered that http://www.mozilla.com/en-US/plugincheck/ still reports Adobe flash 9 instead of the installed Debian package of flash 10 (from http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ - Linux) "succesfully"

This happened

Every time Firefox opened

== Update Kubuntu10

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

high cpu load when displaying content plugin menue

when i just open the content plugins dialogue the cpu load increases significantly (around 70 percent). due to this i can hardly make any changes. this happens every time… (διαβάστε περισσότερα)

when i just open the content plugins dialogue the cpu load increases significantly (around 70 percent). due to this i can hardly make any changes. this happens every time.


This happened

Every time Firefox opened

== sorry, i don't exactly know.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I reopen a thread on this forum after i accidentally clicked "this solved my problem"

I accidentally clicked on a "this solved my problem" in this forum, and now I can't re-open it. I don't want to simply post a duplicate thread because:- A) That would be… (διαβάστε περισσότερα)

I accidentally clicked on a "this solved my problem" in this forum, and now I can't re-open it. I don't want to simply post a duplicate thread because:-

A) That would be annoying B) It would give the impression that the problem was solved.

Original thread here:- https://support.mozilla.com/en-US/forum/1/684156#threadId687462

This happened

Just once or twice

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

upgraded to lucid lynx-amd64, firefox will no longer start, even in safe mode, terminal reports segmentation fault.

Upgraded to Ubuntu lucid lynx 64bit platform, Firefox will no longer start, even in terminal safe mode - terminal reports Attempting to load the system libmoon Segmentati… (διαβάστε περισσότερα)

Upgraded to Ubuntu lucid lynx 64bit platform, Firefox will no longer start, even in terminal safe mode - terminal reports Attempting to load the system libmoon Segmentation fault. Thunderbird works fine. Un-installed/re-installed to no success.


User Agent

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.9 Safari/533.2

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

ff v 3.6.3 for Ubuntu doesn't import my bookmarks

I just installed Ubuntu 10.4 on a new partition on my hard drive and booted into Linux. File/Import (Bookmarks) almost started but the next screen reported "no programs t… (διαβάστε περισσότερα)

I just installed Ubuntu 10.4 on a new partition on my hard drive and booted into Linux. File/Import (Bookmarks) almost started but the next screen reported "no programs that contain bookmarks, history (etc) can be found". That worked back in Version 1.x as could browse to location. Aagh!

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Youtube videos loads but after 2-4 sec the player area gets blank with ivory white colour... Help

Youtube videos loads but after 2-4 sec the player area gets blank with ivory white colour.. This happened Every time Firefox opened … (διαβάστε περισσότερα)

Youtube videos loads but after 2-4 sec the player area gets blank with ivory white colour..

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν