Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

went to a site and now can not get the home page up on Fire Fox help please

Went to a page to check on a up coming package and then that was the only thing that came up no FF home page tryed to reinstall the ffox and still that page showed , then… (διαβάστε περισσότερα)

Went to a page to check on a up coming package and then that was the only thing that came up no FF home page tryed to reinstall the ffox and still that page showed , then it stated that no page can come up now no home page and am unable to use Fire fox at all can we get this fixed thank you for your help

Ερώτηση από dmacgill301 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No distinction between settings for HOME and FIRST PAGE

Both settings for the first page and the HOME page are the same. When I start Firefox, I need an EMPTY page/tab. When I click on HOME, I want a certain page (for example.… (διαβάστε περισσότερα)

Both settings for the first page and the HOME page are the same. When I start Firefox, I need an EMPTY page/tab. When I click on HOME, I want a certain page (for example. https://www.google.com/webhp?complete=0&hl=en). Please fix this by separating the two settings. Thanks.

Ερώτηση από btouburg 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox it has decide that firefox.com will be my home page. How do I change that to what I have listed in the control Panel?

Firefox has decided that firefox.com will be my home page. How do I change that to what I have listed in the control Panel? I was updating firefox when the change of hom… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox has decided that firefox.com will be my home page. How do I change that to what I have listed in the control Panel? I was updating firefox when the change of home pages occurred even though the internet section of the control panel still list a different home page. I want firefox to use that home page, not firefox.com

Ερώτηση από finalshot 5 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Starting Firefox brings up blank page instead of homepage

After Firefox updated today, it no longer brings up my homepage when I launch the browser. Instead, it's just a blank page (not even a default page). Clicking on the home… (διαβάστε περισσότερα)

After Firefox updated today, it no longer brings up my homepage when I launch the browser. Instead, it's just a blank page (not even a default page). Clicking on the homepage takes me to the correct address.

>Properties show "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" with no extension.

>I've tried resetting homepage defaults in the options, to no change.

Is there anyway I can get my homepage to show up when I launch the browser?

Ερώτηση από a.mackaman 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

redirect when I open mozilla

When I open Mozilla, an advert pops up, instead of my home page. I have installed ad bloc, so no other adverts pop up, but when I open Mozilla, the random adverts that lo… (διαβάστε περισσότερα)

When I open Mozilla, an advert pops up, instead of my home page. I have installed ad bloc, so no other adverts pop up, but when I open Mozilla, the random adverts that look like a virus (about winning i-phones etc) are always there. I have scanned my PC for viruses, and it says it has no viruses. I've also checked my control panel, and I have no programmes that seem unfamiliar or that I have there for a specific purpose. I have also refreshed my Firefox, and the problem is still there. I have checked add-ons as well, and there is only Ad Bloc.

Ερώτηση από Helen3012 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have google.com set as my home page but whenever click my home page icon or type google.com in the address field, facebook.com comes on, not google.

I can't get to google.com, facebook.com comes up instead. What's wrong? … (διαβάστε περισσότερα)

I can't get to google.com, facebook.com comes up instead. What's wrong?

Ερώτηση από dpeters4968 5 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

have downloaded firefox and gone through account setup and now when I try to open it directs me to fire.com

as in the question it takes me to www.fire.com

Ερώτηση από steplois46 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why doesn't Firefox automatically allow my home page to open?

Recently Firefox stopped automatically allowing me to access my home page, requiring me to hit the allow button each time I try to log in. Why is this happening, and can… (διαβάστε περισσότερα)

Recently Firefox stopped automatically allowing me to access my home page, requiring me to hit the allow button each time I try to log in. Why is this happening, and can I go back to the way it used to work?

Ερώτηση από andrerosowsky 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Opening one Firefox browser gives me 20 open Firefox browser windows

Windows 7, HP Pavilion (originally Vista) PC, I have been using Firefox for a long time. Suddenly is produces 20 windows when i open the first one. Happened immediately… (διαβάστε περισσότερα)

Windows 7, HP Pavilion (originally Vista) PC, I have been using Firefox for a long time. Suddenly is produces 20 windows when i open the first one. Happened immediately after I upgraded my Maxthon Browser version. Coincidence ?

Ερώτηση από Nodirectionhome 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

homepage I set doesn't open

I set google.com as my homepage and haven't had problems until today. When I opened Firefox, The Microsoft homepage opened. I tried refreshing Firefox, checked the URL i… (διαβάστε περισσότερα)

I set google.com as my homepage and haven't had problems until today. When I opened Firefox, The Microsoft homepage opened. I tried refreshing Firefox, checked the URL in Properties, and looked for add-ons--no fixes. The refresh had no effect, there was no URL added to the firefox.exe in properties, and I have no add-ons that would cause this. I thought it could be a virus but the page seems to be a legitimate Microsoft site. If I click the home icon on the tool bar, I get to the correct page. I'd appreciate any suggestions you might have. Thanks

Ερώτηση από nhouse49 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

problem accessing my internet provider web site.

For several weeks (since an update to Firefox was installed) I have not been able to get FIrefox to connect to my internet service provider home page. I keep getting: Una… (διαβάστε περισσότερα)

For several weeks (since an update to Firefox was installed) I have not been able to get FIrefox to connect to my internet service provider home page. I keep getting:

Unable to connect Firefox can’t establish a connection to the server at www.iserv.net.


I can connect to many other web sites, and it isn't a firewall issue either.

Ερώτηση από Graushadow95 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Only opens one tab when launching? not six cascade favorite websites?

I am using the current May 2016 Firefox, but I have lost my cascade favorite websites page, when I open Firefox I only get my home page and not the second tab page which … (διαβάστε περισσότερα)

I am using the current May 2016 Firefox, but I have lost my cascade favorite websites page, when I open Firefox I only get my home page and not the second tab page which had my six favorite websites, also click on any link and it does not open in a new tab as it always has done and I have used Firefox from the start.

Ερώτηση από jaybs 5 έτη πριν

Απάντηση από jaybs 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox wont set to mozilla firefoxhomepage when set in preferences

I have updated to the latest version of firefox browser. Problem is that it shows the New Tab page with Top Sites instead of the default homepage which i much prefer. T… (διαβάστε περισσότερα)

I have updated to the latest version of firefox browser. Problem is that it shows the New Tab page with Top Sites instead of the default homepage which i much prefer. The default mozilla firefox homepage is set correctly in preferences but still i get the New Tab page with Top Sites when I open firefox or select the Home button. As an addtional item - can I get rid of the New Tab page with Top Sites option because I simply don't want it. I want the homepage on any new tab I open.

Thanks in advance for your help.

Ερώτηση από CozzieBoy 3 έτη πριν

Απάντηση από Mkll 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am running Firefox 42.

With multiple tabs already open and ending a browsing session from my home page tab, I then click the "home" icon on the address bar and while I am redirected to my home … (διαβάστε περισσότερα)

With multiple tabs already open and ending a browsing session from my home page tab, I then click the "home" icon on the address bar and while I am redirected to my home page, the tabs, including my home page are opened 4 more times resulting with at least 4 sets of open duplicate tabs.

How can I stop this?

Bruce removed phone number

Ερώτηση από c13563 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Mozilla Firefox startup webpage.

Hello, I'm one of proud users of Mozilla Firefox. My problem is when I start Mozilla Firefox, it loads to a page which is www.duba.com . This page is really unpleasant f… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I'm one of proud users of Mozilla Firefox.

 My problem is when I start Mozilla Firefox, it loads to a page which is www.duba.com . This page is really unpleasant for me so I had gone through the settings in Firefox itself and also through Control panel on my PC. 
 
 Despite doing all of those things mentioned, this pesky website still appear upon startup and there is only one thing on my mind which is uninstalling Mozilla Firefox. Of course I will not uninstall it unless you can guide to remove this rather freaking website.
    Best regards from me,
        ZED.

Ερώτηση από zaidized6259 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

With Flash player always activated or ask to activate setting homepage will not load. With never activate homepage loads. Any ideas why this is happening? Thanx

This just started yesterday. I have flash player plugin version 20.0.0.306 installed. When I set it to "Never Activate" in Tool\addons my homepage loads fine when I open … (διαβάστε περισσότερα)

This just started yesterday. I have flash player plugin version 20.0.0.306 installed. When I set it to "Never Activate" in Tool\addons my homepage loads fine when I open Firefox. When i have it set to "Ask to activate" or "Always activate" my homepage will not load and i get a blank New Page. I reloaded firefox from scratch and reinstalled the flash player from the adobe update website. Kinda weird but I am wondering if this has been addressed or if anyone else it seeing this. i am running 64 bit version of FF on Windows 7 Pro. FF version is 44.0. Thank you !

Ερώτηση από yessongs1 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i don't want firefox to be my home page and yet every time I sign on I am asked to confirm choice

Set Firefox to check if it is your default browser at startup and make Firefox the default is not checked and so annoying that I am asked to confirm my choice of homepage… (διαβάστε περισσότερα)

Set Firefox to check if it is your default browser at startup and make Firefox the default is not checked and so annoying that I am asked to confirm my choice of homepage every time I sign on

Ερώτηση από Jameskp 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

On starting Firefox I get 2 homepages instead of one

I am using Firefox version 68.0.1 on my laptop with Ubuntu 18.04LTS. Browser is Google.uk Every time I start Firefox it gives two homepages instead of one. This means if … (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox version 68.0.1 on my laptop with Ubuntu 18.04LTS. Browser is Google.uk Every time I start Firefox it gives two homepages instead of one. This means if I start typing something too quickly - some of the type goes on the first homepage and some on the second ! I find this very annoying.

Ερώτηση από mgs1 1 έτος πριν

Απάντηση από mgs1 1 έτος πριν