Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Toolbars remain VERY small in fresh and new install W10

Fresh, clean install of W10 and Firefox. Entire installation appeared small but W10 responded to changes in Display tools to normalize. Firefox did not. Though web conten… (διαβάστε περισσότερα)

Fresh, clean install of W10 and Firefox. Entire installation appeared small but W10 responded to changes in Display tools to normalize. Firefox did not. Though web content appears same as Windows 10 windows, the Firefox toolbar and menus are extremely small. Fix?

Ερώτηση από Bob338 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

About:config line keeps changing after Sync?

There is a line in about:config that is suspected of causing issues with preferences sync (no firefox preferences are synced). "services.sync.engine.prefs.modified" It is… (διαβάστε περισσότερα)

There is a line in about:config that is suspected of causing issues with preferences sync (no firefox preferences are synced).

"services.sync.engine.prefs.modified"

It is set to false by default, and when i change it to True it will change back to false after a Sync.

Also when i try to change that line a new one appears called "services.sync.engineStatusChanged.prefs.modified" and it is set to True?

I have tried changing "services.sync.engine.prefs.modified" setting to True on both of my PCs (windows 7) that are used for sync, but it always resets to false.

It looks like the firefox sync server is enforcing the "false" setting for some reason?! Is there any way to force "services.sync.engine.prefs.modified" to stay on True?

Ερώτηση από Bogdanov89 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Are crashes when linking with Firefox 12 to NBCnews a compatibility problem?

I use Firefox 12 because new versions won't work with my operating system. Over time, I find more and more sites are either unavailable or cause the computer to crash. I … (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox 12 because new versions won't work with my operating system. Over time, I find more and more sites are either unavailable or cause the computer to crash. I have assumed that it's a compatibility problem and not a problem with my computer, so nothing can be done except to avoid those sites. Am I correct?

Ερώτηση από LeeKolb 5 έτη πριν

Απάντηση από James 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

A work program is trying to install a plug-in so I can scan; Mozilla won't allow it. How do I override?

When I click the scan button in the program I am using (WebPT) this error pops up in the program "Make sure you have selected "Install Missing Plugins..." from the yellow… (διαβάστε περισσότερα)

When I click the scan button in the program I am using (WebPT) this error pops up in the program "Make sure you have selected "Install Missing Plugins..." from the yellow bar on the top of your screen in order to enable scanning if it is available. To manually install the plugin, click here. After the installation, please restart your browser." So I click "here" and Mozilla pops up a box in the corner stating "Firefox has prevented this site from asking you to install software on your computer". I click "allow" and it says "Firefox has prevented this site from installing an unverified add-on". I desperately need this add-on to do my job. PLEASE HELP!!

Ερώτηση από SitkaPT 5 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

After updating the firefox to 41.0, when I select "Remember passwords for sites", the username/password appear in different input box in different page.

before update to version 41.0, username/password saving mechanism works good. but after update to firefox 41.0, when I select "Remember passwords for sites", the usernam… (διαβάστε περισσότερα)

before update to version 41.0, username/password saving mechanism works good. but after update to firefox 41.0, when I select "Remember passwords for sites", the username/password appear in different input box in different page. e.g. in below input, I added attribute "input autocomplete="off" ", but the username also appear which should not here for saved username in other page :(

saved page user_name: <input id="j_username" name="j_username" class="text required" placeholder="Username" autocomplete="off" type="text">

but saved username appear in another page of input box: <input autocomplete="off" class="input-text username1" type="text">


when using version 40.00.xx, no this problem

Ερώτηση από james_zhou 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Every sense updates 43-44.0.2 firefox lags, freezes, crashing,

When i try playing facebook games are the worst can't even play a game on firefox or IE. so i thought i would give opera a try no lag, all games but 1 work fine. opera i… (διαβάστε περισσότερα)

When i try playing facebook games are the worst can't even play a game on firefox or IE. so i thought i would give opera a try no lag, all games but 1 work fine. opera is ok but i rather use firefox i have clean firefox, uninstalled firefox, neither helped the problem after installing it again. so i uninstalled it 2nd eime deleted all mozilla firefox folders under program files x86, users. i reinstalled firefox it did not help still have same problem. I even tried creating a new profile that failed, win + r or start search, typed firefox -P or -ProfileManager neither did nothing

For the longest time firefox has been the best browser untill now

anybody help with the problem i am having?

thank you

Ερώτηση από madmaxxc 5 έτη πριν

Απάντηση από madmaxxc 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I stop firefox from asking what I want to share, everytime I run it ?

Have unchecked everything, which is my choice but it continues to popup everytime I start. Am running firefox v.39.0.

Ερώτηση από Jeremy975 6 έτη πριν

Απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to complete Firefox 38.0.1? It always re-installs automatically.

Hi, After I un-install Firefox 38.0.1, it will automatically re-install again. I've remove Firefox folder in Program Files and AppData. OS: Windows 7, 64bit Thank you. … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

After I un-install Firefox 38.0.1, it will automatically re-install again. I've remove Firefox folder in Program Files and AppData. OS: Windows 7, 64bit

Thank you.

Ερώτηση από nijawang 5 έτη πριν

Απάντηση από nijawang 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Save Password dialog on wrong web page

Hi I am getting unnecessarily save password dialogn on account page rather than a signIN.aspx web page. In the account page, I have tabs. One of the tab, contains a Chan… (διαβάστε περισσότερα)

Hi I am getting unnecessarily save password dialogn on account page rather than a signIN.aspx web page. In the account page, I have tabs. One of the tab, contains a Change Password user control. Other tab contains a links of orders history.

Once I click the Order history no#, automatically change password dialog is appearing from nowhere. I have gone through source code and found out, the webpage contains OldPassword and NewPassword fields in divChangePassword.

Please let us know, how to solve this bug. It is not appearing on any other browsers.

Regards, Sriram

Ερώτηση από Silverplate 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

resetting fixed the problem, restoring my backed up profile brought it back... what now?

On any site where there was an editing screen, the sprites disappeared (see screenshot). I checked Safari, and the sprites were all in place. So I made sure my FF install… (διαβάστε περισσότερα)

On any site where there was an editing screen, the sprites disappeared (see screenshot). I checked Safari, and the sprites were all in place. So I made sure my FF installation was backed up, and I reset. When FF finally rebooted, the problem was gone, but of course all my add-ons and customizations were gone.

I found the 'old Firefox data' folder on my desktop, quit Firefox and replaced the new profile with the old one. When I opened Firefox, all the customizations were in place, but the sprites had disappeared again.

The idea of turning all extensions off and on to check to see which one is interfering is daunting. Is there a more direct way to pinpoint the source of the problem?

Thanks for any help you can provide.

Ερώτηση από stellacilento 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I get FF MarketPlace for my FF 46.0.1 Windows 7.

I have do not have any mobile devices. But I like the Marketplace and the games. It states if I get to FF 48 it is history. I have FF 46.0.1. After upgrading it from 45… (διαβάστε περισσότερα)

I have do not have any mobile devices. But I like the Marketplace and the games. It states if I get to FF 48 it is history. I have FF 46.0.1. After upgrading it from 45, it all stopped working. I tried following the directions. But I am a simple minded person and have problems comprehending this stuff. I spent a week correcting a virus the .5 stuck in the computer

Now I would like to install Marketplace since I do not have auto updates. Can anyone tell me the easiest way.

Ερώτηση από RadicalDudette 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από RadicalDudette 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I just asked a question regarding Java. I received an answer. I can't reply, so problem is can't add anything to that box. How to add to box?

I can't add any sites, either by cut and paste or typing the thing all over. Nothing allows me to add! So, what to do to ADD??? Thanks. It would be helpful if this supp… (διαβάστε περισσότερα)

I can't add any sites, either by cut and paste or typing the thing all over. Nothing allows me to add!

So, what to do to ADD???

Thanks.

It would be helpful if this support forum allowed my to embed a photo, but I can't even log into my new account, as it says my password is wrong, which it isn't Very frustrating on all accounts!

Ερώτηση από saxlaw 6 έτη πριν

Απάντηση από alex_mayorga 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My browser is not functioning properly a week after downloading Windows 10

When I go to Mozilla Firefox it does not load properly. The top layer does not load. So no logo. This also affects my email and when I do surveys the same thing happens. … (διαβάστε περισσότερα)

When I go to Mozilla Firefox it does not load properly. The top layer does not load. So no logo. This also affects my email and when I do surveys the same thing happens. Would it help if I took off Mozilla and then downloaded it afresh?

Ερώτηση από jmweal 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I fix the session restore problem? I frequently encounter this issue.

I am always using firefox with many tabs and when closing firefox I leave them opened. Recently when I re-open firefox I get session restore window and everything is gone… (διαβάστε περισσότερα)

I am always using firefox with many tabs and when closing firefox I leave them opened. Recently when I re-open firefox I get session restore window and everything is gone. But restore doesn't work as it should be and I am running my computer at an early date to get back my firefox again. I would be glad if you could help me on this issue.

duplicate thread. continue at /questions/1058105

Ερώτηση από erhany 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από erhany 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I type into input fields, after a few characters the Inspector window pops up. Why?

This started recently, possibly after a recent update when I was asked to reset default settings. When entering text into input fields, I type 1-3 characters and the debu… (διαβάστε περισσότερα)

This started recently, possibly after a recent update when I was asked to reset default settings. When entering text into input fields, I type 1-3 characters and the debugger pops up in the Inspector window. There does not seem to be any correlation to the URL or to the characters that I've typed.

Ερώτηση από glehr 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Following instructions for filelink, it says to go to options/ attachments panel/ etc. But their is no attachment panel.

Following instructions for filelink, it says to go to options/ attachments panel/ etc. But their is no attachment panel.

Ερώτηση από zuess01 5 έτη πριν

Απάντηση από zuess01 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how to have Firefox automatically ask for proxy?

Is there a way to have firefox automatically ask me for a proxy when there is a need to login where I am? I'm at work, and when I connect I need a proxy. However, chrome,… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a way to have firefox automatically ask me for a proxy when there is a need to login where I am?

I'm at work, and when I connect I need a proxy. However, chrome, IE, opera all ask me automatically my username and password. Not firefox. I know I can set it manually, but I wonder if there is a way for firefox to just prompt me? Its for a one time use so I do not want to set it manually.

Ερώτηση από whyN 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν