Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot save photos from a webpage with a right click. Why not?

I cannot save photos from any webpage using a right click on Firefox, so I must open Internet Explorer to do that, yet my friend can do it on FF with his computer. Why is… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot save photos from any webpage using a right click on Firefox, so I must open Internet Explorer to do that, yet my friend can do it on FF with his computer. Why is that?

This happened

Every time Firefox opened

== I installed firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can not open downloaded files

I can not open the downloaded files or I can not find them on the download file This happened Every time Firefox opened == Since I started to use firefox … (διαβάστε περισσότερα)

I can not open the downloaded files or I can not find them on the download file

This happened

Every time Firefox opened

== Since I started to use firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox will not start although it previously worked fine.

firefox will not open. I cannot access the profile manager. firefox previously worked This happened Every time Firefox opened User Agent Mozilla/4.0 (compatible; MSIE… (διαβάστε περισσότερα)

firefox will not open. I cannot access the profile manager. firefox previously worked

This happened

Every time Firefox opened

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can i acess all passwords i have set firefox to remember?

i wanna delete some passwords i saved to Firefox on my computer. But i don't know how to access that information. This happened Not sure how often … (διαβάστε περισσότερα)

i wanna delete some passwords i saved to Firefox on my computer. But i don't know how to access that information.

This happened

Not sure how often

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

No matter how many times I try to upgrade or reinstall, it always installs an older version that allows pop ups and viruses to keep coming back. How do I upgrade to the latest version of firefox if it only somehow always restores the previous version?

No matter what I do, I cannot upgrade firefox, and as a result, almost every site I go on that no longer supports my browser keeps telling me to upgrade, and I keep getti… (διαβάστε περισσότερα)

No matter what I do, I cannot upgrade firefox, and as a result, almost every site I go on that no longer supports my browser keeps telling me to upgrade, and I keep getting back unwanted viruses. Each time I try to reinstall or upgrade firefox, all it does continuously is reinstall the old version I had previously.

This happened

Every time Firefox opened

== Firefox Upgraded Their Browsers

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

If i have to close Firefox after attempting to load a page locks the machine up, what setting can i change where it will not automatically try to reload the page when i restard the browser?

Say i try to open a pdf link for example (although not limited to) and Firefox stops responding; if i close the browser and open it again, it will attempt to reload the s… (διαβάστε περισσότερα)

Say i try to open a pdf link for example (although not limited to) and Firefox stops responding; if i close the browser and open it again, it will attempt to reload the same page that just locked it up. How do i turn this off? I get the "Well, this is embarrassing." error fairly often (after 'end task'-ing twice) :/

This happened

A few times a week

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wikiwide 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how do I reach Firefox Foundation's people

How do I contact Firefox Foundation to make a donation? This happened Not sure how often current User Agent Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; en) Appl… (διαβάστε περισσότερα)

How do I contact Firefox Foundation to make a donation?

This happened

Not sure how often

current

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; en) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

tool bar will not respond

All of the Fox Fire tool bars, drop down menus (ex: Tools or File) just have a blank box. Also, I can not minimize or close Fox Fire without using the taskmaster "end … (διαβάστε περισσότερα)

All of the Fox Fire tool bars, drop down menus (ex: Tools or File) just have a blank box. Also, I can not minimize or close Fox Fire without using the taskmaster "end program" function. If I restart Fox Fire everything works properly for a few minutes, then the same problem re-occurs. All other internet programs work fine. (ex: Google, Explorer..)

This happened

Every time Firefox opened

== After updating to lastest Fox Fire version

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't post a reply on the forum

I asked a question and received an answer asking me for further info.. When I try to post reply, I receive an error message saying I have not indicated a 'post subject' … (διαβάστε περισσότερα)

I asked a question and received an answer asking me for further info.. When I try to post reply, I receive an error message saying I have not indicated a 'post subject' no matter which radio button I highlight.

This happened

Every time Firefox opened

I tried to respond to a reply on the forum

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jerseys 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Your fairly new pop up that ask us to allow--should be taken down! If I did not want to see that site I would not click on the links or input in the address. Please remove this feature.

I think you should remove the "Allow" pop up that shows up every time I visit a website even ones that I have already been to. Please LISTEN:....If I did not want to allo… (διαβάστε περισσότερα)

I think you should remove the "Allow" pop up that shows up every time I visit a website even ones that I have already been to. Please LISTEN:....If I did not want to allow the current website to open I would NOT have click on the links or entered the info into the address bar. Please remove the "allow" feature from your services. Other than that Firefox is great.

This happened

Every time Firefox opened

== Firefox installed the "Allow" pop up

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από fwenzel 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how can i send emails with contents forwarded on

i am trying to reply to emails but contents attachments etc. are not forwarded on This happened Every time Firefox opened == every daY … (διαβάστε περισσότερα)

i am trying to reply to emails but contents attachments etc. are not forwarded on

This happened

Every time Firefox opened

== every daY

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από fwenzel 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

all of my tool bars and menue bars and event the web addreses are gone. how do i get them back

every timr fire fox opens, i have my tabs. that's it. no web addresses, no menu bar, no forward or back, nothing. This happened Every time Firefox opened i acidentally … (διαβάστε περισσότερα)

every timr fire fox opens, i have my tabs. that's it. no web addresses, no menu bar, no forward or back, nothing.

This happened

Every time Firefox opened

i acidentally clicked to remove menu bar

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET CLR 1.1.4322)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

for the past few days, every time I open FF I get an unlimited multiplicity of pages and need to shut down. I tried rebooting several times. I reinstalled FF over the present install (to avoid losing the many add-ons, etc.). What to do?

for the past few days, every time I open FF I get an unlimited multiplicity of pages and need to shut down. I tried rebooting several times. I reinstalled FF over the pre… (διαβάστε περισσότερα)

for the past few days, every time I open FF I get an unlimited multiplicity of pages and need to shut down. I tried rebooting several times. I reinstalled FF over the present install (to avoid losing the many add-ons, etc.). What to do?

This happened

Every time Firefox opened

== A few days ago.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i am use mozilla developer 3.7 alpha 3.is that your company browser or not ?

i am use mozilla developer 3.7 alpha 3.is that your company browser or not ? i mean it's your company browser or not. because of it will be named as MOZILLA DEVELOPER 3.7… (διαβάστε περισσότερα)

i am use mozilla developer 3.7 alpha 3.is that your company browser or not ? i mean it's your company browser or not. because of it will be named as MOZILLA DEVELOPER 3.7 ALPHA 3.

This happened

Not sure how often

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.3a3) Gecko/20100315 MozillaDeveloperPreview/3.7a3

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not start. When I click the icon there is no hour glass.

It will not go to the internet at all. Version 3.6.3 on Vista. Yesterday I was able to access the internet but there was a problem loading a page. Today when the icon… (διαβάστε περισσότερα)

It will not go to the internet at all. Version 3.6.3 on Vista. Yesterday I was able to access the internet but there was a problem loading a page. Today when the icon is clicked nothing happens.

This happened

Every time Firefox opened

== 5-6-2010

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have tried the suggestion for importing "Bookmarks" from I.E. but it doesn't do it.

When I try to import "Bookmarks" from I.E. It finishes and comes back saying that "Favorites" have imported. I want "Bookmarks". I see nothing in the "Import from I.E." b… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to import "Bookmarks" from I.E. It finishes and comes back saying that "Favorites" have imported. I want "Bookmarks". I see nothing in the "Import from I.E." box. This is very frustrating. Not user friendly.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

what version firefox/fennec is for me?

i have a full qwerty samsung sch-i220 smartphone with windows mobile ce 6.1 standard 32 bit which version firefox/fennec is right for me or is there one at this time? O… (διαβάστε περισσότερα)

i have a full qwerty samsung sch-i220 smartphone with windows mobile ce 6.1 standard 32 bit which version firefox/fennec is right for me or is there one at this time?

Operating system

winmo 6.1 ce standard 32 bit

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can you download adobe successfully?

I download adobe but when it goes to install it says download unsuccessful is it possible to have adobe or new version of adobe and why wont it install properly?? This h… (διαβάστε περισσότερα)

I download adobe but when it goes to install it says download unsuccessful is it possible to have adobe or new version of adobe and why wont it install properly??

This happened

Just once or twice

== when tried to update adobe

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν