Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why the "Downloading the latest applications" bar constantly running?

There is a blue bar at the top that says "Downloading the latest applications" that is constantly running. This happened Every time Firefox opened == Updated to 3.6.6 (o… (διαβάστε περισσότερα)

There is a blue bar at the top that says "Downloading the latest applications" that is constantly running.

This happened

Every time Firefox opened

== Updated to 3.6.6 (or 3.6.8)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I updated to 3.6.8 and now have web page previews in my tabs - how do i get rid of these

When I upgraded to 3.6.8 all my tabs now are twice the size and have a thumbnail preview of the webpage in them - how do i get rid of these and go back to the normal tabs… (διαβάστε περισσότερα)

When I upgraded to 3.6.8 all my tabs now are twice the size and have a thumbnail preview of the webpage in them - how do i get rid of these and go back to the normal tabs

This happened

Every time Firefox opened

== i upgarded to 3.6.8

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't access my hotmail account or book a hotel room since upgrading to 3.6.8. I get the following message: "The proxy server is refusing connections. Firefox is configured to use a proxy server that is refusing connections. Check the proxy settings to

I can't access my hotmail account among some other websites since upgrading to 3.6.8 on my macbook. I get the following message: "The proxy server is refusing connections… (διαβάστε περισσότερα)

I can't access my hotmail account among some other websites since upgrading to 3.6.8 on my macbook. I get the following message: "The proxy server is refusing connections. Firefox is configured to use a proxy server that is refusing connections. Check the proxy settings to make sure that they are correct. Contact your network administrator to make sure the proxy server is working." I can't even find the proxy settings anymore.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I reset all of the tool bars and browser address bar on Firfox?

I deleted all of the tool bars including browswe address baron firefox and now can´t get them back. Firefox opens the last site used. (I have limited computer knowledgebl… (διαβάστε περισσότερα)

I deleted all of the tool bars including browswe address baron firefox and now can´t get them back. Firefox opens the last site used. (I have limited computer knowledgeble)

This happened

Every time Firefox opened

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; InfoPath.2)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Customising UI in 4beta2: hide new tab button

Issue I have another kind of problem with Firefox Description I want to know how to hide the new tab button especially when (to be specific) tabs[[overflow="true"] I hav… (διαβάστε περισσότερα)

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

I want to know how to hide the new tab button especially when (to be specific) tabs[[overflow="true"] I have tried to modify this code:

.tabs-newtab-button { display: none } but during overflow the new tab button again shows up. This may not be the right place for such questions, still i needed a solution

Firefox version

4.0b1

Operating system

Windows 7

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:2.0b1) Gecko/20100630 Firefox/4.0b1

Plugins installed

 • -Shockwave Flash 10.1 r53
 • 4.0.50524.0
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.3.3"

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot access any firefox tools, options, etc.; Google seems to have taken over.

No Firefox tool bar is displayed. I can't view anything, change anything, delete anything, or even access my favorites. I don't have a clue what happened. This happene… (διαβάστε περισσότερα)

No Firefox tool bar is displayed. I can't view anything, change anything, delete anything, or even access my favorites. I don't have a clue what happened.

This happened

Every time Firefox opened

== I have no idea.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hopw to open a new window of the same page (duplicate window)?

When I open a new window I want Firefox to open a duplicate of the page I'm on. If I open a new window it always opens my homepage window. This happened Every time Fire… (διαβάστε περισσότερα)

When I open a new window I want Firefox to open a duplicate of the page I'm on. If I open a new window it always opens my homepage window.

This happened

Every time Firefox opened

== this is not a bug. it is a feature needed if it's not already available.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am showing two security updates with a 1969 date is that right

I am showing two security updates with a 1969 date are those right My fox fire start very slow very very slow This happened Every time Firefox opened == about a month a… (διαβάστε περισσότερα)

I am showing two security updates with a 1969 date are those right My fox fire start very slow very very slow

This happened

Every time Firefox opened

== about a month ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

3.6.7 tab problem

Issue I have another kind of problem with Firefox Description My browser was automatically updated to version 3.6.7. After this update, I am unable to switch between tab… (διαβάστε περισσότερα)

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

My browser was automatically updated to version 3.6.7. After this update, I am unable to switch between tabs by clicking on them. I can close whichever tab I wish, but this is a major inconvenience to have to close a tab I wish to continue browsing.

This happened

Every time Firefox opened

updated to version 3.6.7

Troubleshooting information

 Application Basics
    Name     Firefox
    Version     3.6.7
    Profile Directory
     Open Containing Folder
    Installed Plugins
     about:plugins
    Build Configuration
     about:buildconfig
 Extensions
    Name
    Version
    Enabled
    ID
    Java Console     6.0.07     true     
    Java Console     6.0.18     true     
    Skype extension for Firefox     4.2.0.5198     true     
    InvisibleHand     2.4     true     canitbecheaper@trafficbroker.co.uk
    DownloadHelper     4.7.4     true     
    Glue     4.5.21     false     
    Java Console     6.0.20     true     
    HP Smart Web Printing     4.51     true     smartwebprinting@hp.com
    FacePAD: Facebook Photo Album Downloader     0.7.4     true     facepad@lazyrussian.com
    TinEye Reverse Image Search     1.0     true     tineye@ideeinc.com
    Minimap Addon     0.3.13     true     {398e77b8-2304-11dc-8314-0800200c9a66}
    FoxTab     1.3     true     
    Element Properties     6     true     properties@darktrojan.net
    Yahoo! Toolbar     2.1.1.20091029021655     true     {635abd67-4fe9-1b23-4f01-e679fa7484c1}
 Modified Preferences
   Name
   Value
    accessibility.typeaheadfind.flashBar     0
    browser.places.importBookmarksHTML     false
    browser.places.smartBookmarksVersion     2
    browser.startup.homepage     http://www.google.com/ig
    browser.startup.homepage_override.mstone     rv:1.9.2.7
    dom.max_script_run_time     1800
    extensions.lastAppVersion     3.6.7
    network.cookie.prefsMigrated     true
    places.last_vacuum     1279464609
    print.print_printer     Lexmark 3500-4500 Series
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_bgcolor     false
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_bgimages     false
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_command
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_downloadfonts     false
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_edge_bottom     0
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_edge_left     0
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_edge_right     0
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_edge_top     0
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_evenpages     true
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_footercenter
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_footerleft     &PT
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_footerright     &D
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_headercenter
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_headerleft     &T
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_headerright     &U
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_in_color     true
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_margin_bottom     0.5
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_margin_left     0.5
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_margin_right     0.5
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_margin_top     0.5
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_oddpages     true
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_orientation     0
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_pagedelay     500
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_paper_data     1
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_paper_height     11.00
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_paper_size_type     0
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_paper_size_unit     0
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_paper_width     8.50
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_reversed     false
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_scaling     1.00
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_shrink_to_fit     true
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_to_file     false
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_unwriteable_margin_bottom     0
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_unwriteable_margin_left     0
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_unwriteable_margin_right     0
    print.printer_Lexmark_3500-4500_Series.print_unwriteable_margin_top     0
    privacy.cpd.siteSettings     true
    privacy.sanitize.migrateFx3Prefs     true
    privacy.sanitize.timeSpan     0
    security.warn_viewing_mixed     false

Firefox version

3.6.7

Operating system

Windows 7

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.7) Gecko/20100713 Firefox/3.6.7

Plugins installed

 • -nphpclipbook
 • Office Plugin for Netscape Navigator
 • np-mswmp
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Default Plug-in
 • Provides additional functionality on Facebook. See our web site for details.
 • The Hulu Desktop Plugin allows Hulu.com to integrate with the Hulu Desktop application.
 • Google Update
 • Shockwave Flash 10.1 r53
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.5
 • iTunes Detector Plug-in
 • Yahoo Application State Plugin version 1.0.0.7
 • 3.0.40624.0
 • NPWLPG
 • Next Generation Java Plug-in 1.6.0_20 for Mozilla browsers

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why do I see a soccer field and german flag on my task bar? world cup is over

Ever since world cup, the display when I open Firefox is a soccer field and german flag, a sort of "skin" if you will. I want it gone! This happened Every time Firefox o… (διαβάστε περισσότερα)

Ever since world cup, the display when I open Firefox is a soccer field and german flag, a sort of "skin" if you will. I want it gone!

This happened

Every time Firefox opened

== June or July

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από rjohnson19 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

upon opening, does not show current date, must manually refresh page

when initially opening firefox, it does not reflect the current date. I must refresh the screen to go to the current date. This happened Every time Firefox opened == pa… (διαβάστε περισσότερα)

when initially opening firefox, it does not reflect the current date. I must refresh the screen to go to the current date.

This happened

Every time Firefox opened

== past week or two, cause unknown

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

In which folder are stored all the links or marks I have saved?

My computer got broken. I need to save all the marks or links I saved in Mozilla. Which folder are stored all those marks from the web sites I myself saved in? I do not f… (διαβάστε περισσότερα)

My computer got broken. I need to save all the marks or links I saved in Mozilla. Which folder are stored all those marks from the web sites I myself saved in? I do not find that folder nor the prompt.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox randomly reports good extensions as outdated or incompatible

I have nero backup set for incremental backup at 1330 hrs weekly/sturday. After the backup Firefox report "Download Sort" and forecastbar as incompatible, where they were… (διαβάστε περισσότερα)

I have nero backup set for incremental backup at 1330 hrs weekly/sturday. After the backup Firefox report "Download Sort" and forecastbar as incompatible, where they were originally reported as compatible. Had to install roboform twice as site for downloading update was not up to date itself. This may have been part of issue as FF is sensitive to how may remove/installs it does in a session.

This happened

Every time Firefox opened

== After install of Roboform upgrade and remove reinstall because of wrong version.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I want to uninstall Mozilla Firefox but I cannot find add-ons remove in control panel

Hello, After being infected with Virus, Mozilla started messing up. So i decided to uninstall the program,but at my surprise i cannot find any add-ons Mozilla firefox in … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, After being infected with Virus, Mozilla started messing up. So i decided to uninstall the program,but at my surprise i cannot find any add-ons Mozilla firefox in Control panel, so where do i go from here. Can you tell me any ohter of uninstalling it without having to go to add-ons.

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My command line is missing, ie, "File, View, Edit, Tool, etc" all I have at the top of the screen is "Firefox - Mozilla Firefox" or whatever app I am looking at

The top of my screen has the Firefox symbol and the name of the page I am looking at, i.e., "Firefox - Mozilla Firefox". My command line that has the critical functions … (διαβάστε περισσότερα)

The top of my screen has the Firefox symbol and the name of the page I am looking at, i.e., "Firefox - Mozilla Firefox". My command line that has the critical functions such as File, View, Edit, Tools, History is missing!

This happened

Every time Firefox opened

== Just started yesterday

Ερώτηση από dlugomarsh 11 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why is display:block; required in FF 3.6 to get HTML5 styleable elements to work properly?

I had all sorts of problems getting styleable elements to work in Firefox 3.6. The below code works: Test article { display: block; border: 1px solid red } Welcome… (διαβάστε περισσότερα)

I had all sorts of problems getting styleable elements to work in Firefox 3.6. The below code works:Test

 article { display: block; border: 1px solid red }Welcome This is a test.However, it works only because of:

display: block;

when styling the HTML5 article element. If I leave the above code out of the style then the red border is not displayed properly. This code works fine in Chrome and even versions of IE when the article element is added to the DOM.

This happened

Every time Firefox opened

== Always

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

4b2 causes problem with javascript

Error after upgrading This happened Every time Firefox opened after upgrading to 4b2 User Agent Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR… (διαβάστε περισσότερα)

Error after upgrading

This happened

Every time Firefox opened

after upgrading to 4b2

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν