Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Home page lacks toolbars(file..back..address)

My comcast home page does not have toolbars (file,edit...; back..home..; address) when using Firefox. (It has them when using IE). Otherwise everything works including e-… (διαβάστε περισσότερα)

My comcast home page does not have toolbars (file,edit...; back..home..; address) when using Firefox. (It has them when using IE). Otherwise everything works including e-mail.

This happened

Every time Firefox opened

== about a week ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από user66338 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

With Firefox running, my computer (running XP, sp2) cannot end the FF program.

Usually, I close the Firefox window before turning off the computer, (running Windows XP, sp2), but sometimes, e.g. when mains power fails, I try to shut down the compute… (διαβάστε περισσότερα)

Usually, I close the Firefox window before turning off the computer, (running Windows XP, sp2), but sometimes, e.g. when mains power fails, I try to shut down the computer in a hurry, while FF is still open but no website is open. The program does not then terminate and I get the message that the program is not responding. Can I change any settings to solve this?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have 2 different accounts at the same websites. Whenever I go to that website, one of my usernames prefills the UN field and I can't access the other account. I cannot overwrite my pre-filled username. Ideas?

I have 2 different accounts at the same websites. Whenever I go to that website, one of my two user names (always the same one) pre-fills the user-name field and I can't … (διαβάστε περισσότερα)

I have 2 different accounts at the same websites. Whenever I go to that website, one of my two user names (always the same one) pre-fills the user-name field and I can't access the other account. The website rightfully rejects my password. I cannot overwrite my pre-filled user-name because the second I hit enter to logon, the original user-name rewrites itself into it's field. Neither of the user names is being saved by firefox anywhere in the "tools"; Options, security, advanced or privacy menu fields.

I did notice that that website has installed a cookie onto my computer called "_rememberme" which contains the user-name that is plaguing me.

This is a website that I access for very sensitive and important information and I must have both accounts accessible at different times.

Thanks, Joshua XP, sp3; FF3.6.3

This happened

A few times a week

== I added the second account on this website.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i have lost the bar at the top of the screen , tools, edit, view, history, bookmarks, tools, help, how do i get it back ,

hi, i have lost the bar at the top of the screen, which has file, edit, view, history, bookmarks, tools, help, how do i get it back please, will br gratefull fo any answ… (διαβάστε περισσότερα)

hi, i have lost the bar at the top of the screen, which has file, edit, view, history, bookmarks, tools, help, how do i get it back please, will br gratefull fo any answers.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

latest mozilla does not display pictures in yahoo personals email, just black squares.

Latest version of firefox does not display pictures in yahoo personals email, just black squares This happened Every time Firefox opened == last update of firefox … (διαβάστε περισσότερα)

Latest version of firefox does not display pictures in yahoo personals email, just black squares

This happened

Every time Firefox opened

== last update of firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why doesn't Firefox support the Windows 7 taskbar properly.

Firefox doesn't work properly as a static button on the Windows 7 taskbar. When you close the main window of Firefox, the Downloads window stays open. Because this is a F… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox doesn't work properly as a static button on the Windows 7 taskbar. When you close the main window of Firefox, the Downloads window stays open. Because this is a Firefox window that is still open, you can't start up another main window of Firefox without first closing the Downloads window. This is contrary to the design expectations of Windows 7's taskbar.

This happened

Every time Firefox opened

== I installed Firefox on Windows 7

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από zzxc 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't write in space for a letter in gmail.com and in livejournal the same, in window for a post

Can't write in space for a letter in gmail.com and in livejournal the same, can't write in window for a post This happened Every time Firefox opened == a week ago … (διαβάστε περισσότερα)

Can't write in space for a letter in gmail.com and in livejournal the same, can't write in window for a post

This happened

Every time Firefox opened

== a week ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I use gmail and some emails I get do not show the graphic or picture only a small graphic icon.

I use gmail for my email. Some of the emails I receive do not show the graphic or photo. I can see the graphic/photo in Internet Explorer and when I hit reply in Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

I use gmail for my email. Some of the emails I receive do not show the graphic or photo. I can see the graphic/photo in Internet Explorer and when I hit reply in Firefox. This started happening about 5 months ago. I used to be able to see the emails with no problem... I have checked all options and do have display images turned on. This happens with every email from a yahoo group and some other emails as well. I have the latest version of Firefox. I tried uninstallng and reinstalling firefox... no change.

This happened

Every time Firefox opened

== about 5 momths ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Under tools>options>advanced, I don't get a full window. Cannot set FF as my default browser.

I changed from a View Sonics monitor to a Samsung 20." I've tried changing resolutions to no avail. When I click on Tools>Options>Advanced, I'm supposed to get a fu… (διαβάστε περισσότερα)

I changed from a View Sonics monitor to a Samsung 20." I've tried changing resolutions to no avail. When I click on Tools>Options>Advanced, I'm supposed to get a full window. The bottom half of mine is cut off and I cannot set FF to be my default browser. Anyone know what to do? Many thanks and may the Fox keep wrapping his tail around the globe.

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My web-site's navigation bar will not work in Firefox

My website opens on Home page but will not allow navigation in Firefox (or Chrome for that matter). Web-site is at www.mikethedogfella.co.uk This happened Every time Fi… (διαβάστε περισσότερα)

My website opens on Home page but will not allow navigation in Firefox (or Chrome for that matter). Web-site is at www.mikethedogfella.co.uk

This happened

Every time Firefox opened

I uploaded web-site

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I get my thumbnails to enlarge in Facebook?

Thumbnails in Facebook turn into a black screen when I click on them. Sometimes they briefly display enlarged before turning black. It doesn't happen when I use Interne… (διαβάστε περισσότερα)

Thumbnails in Facebook turn into a black screen when I click on them. Sometimes they briefly display enlarged before turning black. It doesn't happen when I use Internet Explorer so I think it must be Firefox.

This happened

Every time Firefox opened

== Last few days

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Accu weather web page has shrunk

When I clicked on Accuweather (like I always do) everything was okay, when I returned to the same web page (I had not logged out) it had shrunk to a size with unreadable … (διαβάστε περισσότερα)

When I clicked on Accuweather (like I always do) everything was okay, when I returned to the same web page (I had not logged out) it had shrunk to a size with unreadable print. It was balanced in the middle with wide white margins on each side. Will not return to original size.

This happened

Every time Firefox opened

== a couple days ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Prefs in user.js for the Mozilla Rich Text Editing stopped working

Prefs in user.js for the Mozilla Rich Text Editing stopped working. it worked then stopped. had to do system restore. replaced user.js file, doesn't work This happened N… (διαβάστε περισσότερα)

Prefs in user.js for the Mozilla Rich Text Editing stopped working. it worked then stopped. had to do system restore. replaced user.js file, doesn't work

This happened

Not sure how often

Ερώτηση από oohansel 11 έτη πριν

Απάντηση από oohansel 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

In Firefox Tools what is accelator?

In firefox tools I found Accelator which when enabled it can copy whatever I hilight; I cannot find where to remove this as it appears not to be an addon unless it is par… (διαβάστε περισσότερα)

In firefox tools I found Accelator which when enabled it can copy whatever I hilight; I cannot find where to remove this as it appears not to be an addon unless it is part of another addon. Please let identify this and how to remove it. Thank you

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New version FF3.63 causes a faded screen with script running in the background. I understand it may not be entirely compatible with 64bit units. I was perfectly happy with 3.59 and would like to downgrade, is this possible and how?

I would like to go back to version 3.59. 3.63 is slow and buggy on my unit. This happened Every time Firefox opened I installed new version today User Agent Mozilla/4.0… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to go back to version 3.59. 3.63 is slow and buggy on my unit.

This happened

Every time Firefox opened

I installed new version today

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have to format the machine. How do I back up Firefox configuration and bookmarks for re-installation later?

I have to re-install my windows 7 operating system. Firefox works fine. All I need is a procedure to back up Firefox configuration and bookmarks to ease the configuration… (διαβάστε περισσότερα)

I have to re-install my windows 7 operating system. Firefox works fine. All I need is a procedure to back up Firefox configuration and bookmarks to ease the configuration process when I re-install Firefox later. Thanks

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από fwenzel 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

printer wont work it says not connected to internet

my printer just stopped working.it says it is not connected to the internet.it was before. … (διαβάστε περισσότερα)

my printer just stopped working.it says it is not connected to the internet.it was before.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I need a version of firefox that runs on Win 98, first edition.

I have a friend with an old computer on dial up. He only has Win 98, first edition, but wants firefox. I'd like to burn it on a CD for him, along with some extensions,… (διαβάστε περισσότερα)

I have a friend with an old computer on dial up. He only has Win 98, first edition, but wants firefox. I'd like to burn it on a CD for him, along with some extensions, but first I have to find the download. Would somebody please give me a pointer?

Ερώτηση από sideburns 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν