Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Login to websites

Recently, I cannot login to some websites that I use frequently. In particular, Wellsfargo.com and GoDaddy.com … (διαβάστε περισσότερα)

Recently, I cannot login to some websites that I use frequently. In particular, Wellsfargo.com and GoDaddy.com

Ερώτηση από neal5016 11 μήνες πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My laptop won't let me live stream

I am unable to livestream video services from a monastery in the UK. I have clicked into the little shield at the left end of the web address bar in order to turn off th… (διαβάστε περισσότερα)

I am unable to livestream video services from a monastery in the UK. I have clicked into the little shield at the left end of the web address bar in order to turn off the enhanced protection, but this does not have any effect, even though the website shows up as having had the protection disabled. I don't know whether I need to do anything in Firefox settings.

I was advised to use Google Chrome, and that browser does let me enter, but I prefer to stay with Firefox for all my browsing. I am an elderly person, and have to work harder than my children and grandchildren to keep up-to-date. If you could help me with some very clear instructions with the minumum of technical jargon I would be most grateful. I submit below a screenshot of what I see on the site despite the protection having been switched off on the little shield.

Ερώτηση από gbedani 1 έτος πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Profile problem

Running 98.02, Windows 10. Firefox keeps opening without all my tabs and other personalized information. Just a single tab or maybe 2 that have nothing to do with me. … (διαβάστε περισσότερα)

Running 98.02, Windows 10. Firefox keeps opening without all my tabs and other personalized information. Just a single tab or maybe 2 that have nothing to do with me. If I go to about:profiles, one of the profiles listed will (so far) have my lost information. When I recovered the first time, I quickly created a profile if the current, good configuration. However, now when the problem recurs and I go back to that profile I created, Firefox is once again a single tab of a URL I've never seen. I'm afraid I will lose everything!

BTW the first symptom was that when I clicked on a link in email (Outlook 2021), the link opened in a new Firefox window, not a new tab of the current window. This, despite telling Firefox not to do that in Settings and checking about:configuration to make sure it would not occur.

-Rick Exner

Ερώτηση από Rick Exner 12 μήνες πριν

Απάντηση από Rick Exner 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Please add a superficial distinguishing label to declared but unused filenames

I am running WikiSpecies on Ubuntu Firefox 64-bit v. 98.0.2. I used to be able to display a collection of unused files with the used ones but showing a red color indicat… (διαβάστε περισσότερα)

I am running WikiSpecies on Ubuntu Firefox 64-bit v. 98.0.2.

I used to be able to display a collection of unused files with the used ones but showing a red color indicating that the file was unused (because noone had entered anything other than the file name).

Now, however, ALL files in a directory (e. g., see https://species.wikimedia.org/wiki/Craspedophorus) are shown with the same color, whether they include additional implementation details or not.

Would it be possible for you to restore the "unused" color of empty files? It is bothersome for me to open EVERY file, empty or not, in a directory just to find that most or all of them never have been implemented. Adding a special color -- or other distinctive display -- to unimplemented files would save me a great deal of time.

I am attaching a picture of a typical unimplemented file.

Ερώτηση από jwill 11 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to stop fire fox from attempting to download update 99? I am on limited amount of download time.

bold text' I need to stop firefox from attempting to download update 99 because it will not download it and it is taking up too much of my internet metered download time.… (διαβάστε περισσότερα)

bold text' I need to stop firefox from attempting to download update 99 because it will not download it and it is taking up too much of my internet metered download time.'I have taken it off of automatically download updates,but it still pops up a message every day.

Ερώτηση από Dunbar 10 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Recover settings

I messed up firefox and uninstalled it. Then I forgot the password and changed it. My other computers still have my settings, but with a different password. Should I chan… (διαβάστε περισσότερα)

I messed up firefox and uninstalled it. Then I forgot the password and changed it. My other computers still have my settings, but with a different password. Should I change the password back to get all my settings back?

I found the correct password on another computer. The other computer still has all the correct bookmarks and add-ons. I really, really, really can't lose all those settings. I will also need to be adding a table to the same account.

Ερώτηση από sales268 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I lost my search box. How do I get it back?

Locking this thread.Please continue here: [/questions/1371597] How do I get my search box back? … (διαβάστε περισσότερα)

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1371597]
How do I get my search box back?

Ερώτηση από doglady43 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Website accessible with Safari from iPhone but not with FireFox or Edge from Windows laptop.

There is a site I can access with Safari from my iPhone but not with FireFox or Edge from my Windows laptop. Specifically, the site is www.thechildrensmediaconference.com… (διαβάστε περισσότερα)

There is a site I can access with Safari from my iPhone but not with FireFox or Edge from my Windows laptop. Specifically, the site is www.thechildrensmediaconference.com. I have tried the advice in a previous thread on this theme with no success

Ερώτηση από TonyHarkerOxford 11 μήνες πριν

Απάντηση από TonyHarkerOxford 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Accessing site page problems

Hi, I am having a problem accessing pages (or popups, I'm not sure) on certain pages. When I log into specific sites (e.g. Lightspeed, GoDaddy or Shopify) I have a prob… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I am having a problem accessing pages (or popups, I'm not sure) on certain pages.

When I log into specific sites (e.g. Lightspeed, GoDaddy or Shopify) I have a problem opening certain areas. One of the obvious and annoying ones is when I try to access the Live Chat on Lightspeed. The chat is never available for me even though it is 24/7 (see image below showing chat unavailable), but I can access it if I log in on a New Private Window or use a different browser (see second image below, showing chat available).

Is this an easy fix? I tried adding the sites as exceptions but it made no difference, I am obviously missing something.

Thanks for your help. Samantha

Ερώτηση από SamW 1 έτος πριν

Απάντηση από Terry 11 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Google Ad Services is interfering with my websurfing

I seem to have gotten something called Google Ad Services. It frequently interferes with my getting to websites and I cannot find how to block it or remove it. HELP! … (διαβάστε περισσότερα)

I seem to have gotten something called Google Ad Services. It frequently interferes with my getting to websites and I cannot find how to block it or remove it. HELP!

Ερώτηση από Michael Z. Jody 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 12 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox update

Why TF do you keep introducing small small updates and irritating us by keeping on asking us to update update update update update. WHO CARES A S++T whether you changed a… (διαβάστε περισσότερα)

Why TF do you keep introducing small small updates and irritating us by keeping on asking us to update update update update update. WHO CARES A S++T whether you changed a comma to a semi colon? Why can't you just intro some larger updates say ONCE A MONTH ????

Ερώτηση από pkholla 1 έτος πριν

Απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't login to important websites on Windows. Either boxes don't appear or info is not passed to site. No problem on Mac just windows.

I have asked this before but got no reply. Running FireFox 98.0.2 andthe problemis logging into many websites (like my bank) on Windows 10. Generally the login info d… (διαβάστε περισσότερα)

I have asked this before but got no reply. Running FireFox 98.0.2 andthe problemis logging into many websites (like my bank) on Windows 10. Generally the login info drop downs do not accept the data or don't even appear. I am ready to quit Firefox on windows. Oddly, Firefox on MacOS is ok. But it is really frustrating to have to use MS Edge to log into my bank or read the local paper and more. Really, if my main option to switch were something other than GOOGLE I would switch - have use Firefox for years - I am a data scientist with an MS in CS and have high expectations for interface design. This one is not working.

Ερώτηση από jj.landwehr 12 μήνες πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 12 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't disable the firefox.pdf "app".

Emails with .PDF attachments have the Firefox logo on them and are opened by the Firefox.PDF "app". I want it totally disabled. I don't want to ever see it again. I h… (διαβάστε περισσότερα)

Emails with .PDF attachments have the Firefox logo on them and are opened by the Firefox.PDF "app". I want it totally disabled. I don't want to ever see it again. I have wasted two hours trying to figure out how to just use Adobe .PDF.

For downloads I have made the selection to use Adobe.PDF. That works.

Any help would be appreciated.

Ερώτηση από twotinears 11 μήνες πριν

Απάντηση από user104147805413306348376805769878442569366 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Browser

I Can't open my company website using Firefox. Works perfectly with Chrome and Safari. Firefox takes me to an outdated single page - nothing like my website. No such iss… (διαβάστε περισσότερα)

I Can't open my company website using Firefox. Works perfectly with Chrome and Safari.

Firefox takes me to an outdated single page - nothing like my website. No such issue with Chrome or Safari

Ερώτηση από mrgco1192 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν