Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to Log On to https://support.jungledisk.com/access/

I now have trouble logging into jungledisk.com after most recent "improvement" to Firefox. Never ran into this annoyment until new FF rolled out. My current work around,… (διαβάστε περισσότερα)

I now have trouble logging into jungledisk.com after most recent "improvement" to Firefox. Never ran into this annoyment until new FF rolled out. My current work around, go to Edge. No problems getting to jungledisk there.

I get the following when I try,

"Cookies required to use Firefox

To continue signing in using Firefox, allow cookies to be stored on this device. You might see this screen more than once."

Below is the dialog box to log on asking for user name and password finally "Sign In". This "Sign In" is greyed out. Can log on the jungledisk not no way, not no how.

Ερώτηση από wsgross 10 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

lost all the websites listed on the side of the browser

the new update removed all of the websites that were listed in catagories on the left side of the browser window and I don't know how to put them back. They were all the… (διαβάστε περισσότερα)

the new update removed all of the websites that were listed in catagories on the left side of the browser window and I don't know how to put them back. They were all the important websites that I go to regularly.

Ερώτηση από joann4 11 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark Restore ignoring order and location in folders

Following an incident with Firefox Sync, I needed to restore my bookmarks. I have a little over 700 bookmarks across 15-25+ folders at mostly 2-3 levels deep but up to 5 … (διαβάστε περισσότερα)

Following an incident with Firefox Sync, I needed to restore my bookmarks. I have a little over 700 bookmarks across 15-25+ folders at mostly 2-3 levels deep but up to 5 levels. All but a handfull of these are all in the bookmarks toolbar.

I have a backup json of everything for restoration. However, when I do restore, everything is messed up: all the bookmarks are there, and all the folders are there with their structure preserved (subfolders in the right folders), but every bookmark has been pulled out of the folder structure and into the toolbar, so all folders are empty of actual bookmarks. This includes taking bookmarks from folders in the bookmark menu. Folders seem to be in the right order, and some bookmarks are, but most bookmarks are in the wrong place and order. Since most of my bookmarks were in folders, I really do not have it in me to put them all back unless I absolutely have to (assuming I can even remember what goes where).

Opening the json in Firefox, selecting "Raw Data" and "Pretty Print", it is clear the json file correctly preserved folder structure and bookmark placement exactly as it was before. Thus, something must be going wrong in how it is being read.

I have tried different restore points with the same outcome. I have sync disabled and have tried removing existing bookmarks first, clearing data, and deleting places.sqlite (as per related help threads) to no avail. Integrity check runs without error. I have also tried on a different OS (Windows 10 and Manjaro KDE) with the same results. I have not seen any other posts with this specific issue.

Would it only work correctly if the export was an html file? Is there anything I can do, like trying to modify the json? Is this expected behavior or a bug to fix? Please advise.

Ερώτηση από thefallinglink 11 μήνες πριν

Απάντηση από thefallinglink 11 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

my mac os 10.13.6 - 3.33 GHHz 6 core intel Xeon processor

I wonder if I can get any info on how long you will support my 2012 mac pro computer that I use to use the web on my mac os High Sierra platform?

Ερώτηση από pgbestadrs 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Visual issue

Hi, I have some visual issues lately with different sites. Attached you will find an example (in comparison to chrome and how it should look) URL: https://en.ggpoker.co… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I have some visual issues lately with different sites. Attached you will find an example (in comparison to chrome and how it should look)


URL: https://en.ggpoker.com/promotions/rush-cash-daily-leaderboard/

best Regard

Eduard

Ερώτηση από bloody-eddy 11 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

WHY APP's Removed

file:/Desktop/Removed%20Apps.html On Thursday, November 25, 2021 9:02 AM my PC was refreshed, so says the Firefox icon that popped up on my screen, and I presume by Fire… (διαβάστε περισσότερα)

file:/Desktop/Removed%20Apps.html On Thursday, November 25, 2021 9:02 AM my PC was refreshed, so says the Firefox icon that popped up on my screen, and I presume by FireFox because they removed about 25 Apps that I typically use.

1-How do I re-install them? 2- and why would they be removed?

thanks for assistance and HAPPY NEW YEAR!

Ερώτηση από Army1 11 μήνες πριν

Απάντηση από Chris Ilias 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pevious tabs not reloading after restart

Over the last couple of months, Firefox has taken on this odd behaviour of not showing the contents of tabs upon restarting it. As you can see in the image, all the tabs … (διαβάστε περισσότερα)

Over the last couple of months, Firefox has taken on this odd behaviour of not showing the contents of tabs upon restarting it. As you can see in the image, all the tabs are 'restored', in some sense, but when you click on the tab itself, only a blank page appears. I have found that if I duplicate the tab, the contents will appear.

Thanks so much for any help -- this is really annoying!

Yours - Stuart

Ερώτηση από stuart55 11 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Saved log-ins

A financial institution's log-in page suddenly remembers my username, though not my password. The institution's site is not listed among those in Firefox's password manag… (διαβάστε περισσότερα)

A financial institution's log-in page suddenly remembers my username, though not my password.

The institution's site is not listed among those in Firefox's password manager at all.

The institution claims it's not their site, and it must be the fault of the browser.

Any suggestions? I need to protect this information.

P.S. Chrome also remembers the log-in or username.

Ερώτηση από atragan 11 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Address bar no longer shows recent sites, history is continously blank, no longer linked to other instances

Hi, A few days ago Firefox on my Mac laptop (macOS Catalina) suddenly stopped suggesting sites I'd visited in the drop down on the address bar and is no longer auto-compl… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

A few days ago Firefox on my Mac laptop (macOS Catalina) suddenly stopped suggesting sites I'd visited in the drop down on the address bar and is no longer auto-completing as I type into the address bar. It is set to auto-suggest based on pages from history (I unset and re-set that in settings), and to remember history. However, I noticed today that the history is near blank (it has 3 tabs from a local network page I visited but nothing from outside my local network).

I also noticed today that the copy on my laptop is no sharing with my other instances (work computer, phone). I can send tabs to it, but the tabs that are showing as being "current" when I look at other machines are from before this happened.

I've tried rebooting and restarting Firefox, but I can't seem to find any fixes for it.

Ερώτηση από kate37 11 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

downloading file

I downloaded several files and I can see them when I click on the little arrow, but when I look for them in my computer downloaded file , they aren't there. I go back up… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded several files and I can see them when I click on the little arrow, but when I look for them in my computer downloaded file , they aren't there. I go back up to the little arrow and it shows the file was downloaded, but it's not in my computer . So when I went back up to the little arrow and right clicked on it to open --it worked, the file opened, but it never showed up on my computer. The next day I tried to find the file in my computer but no success. I went to Firefox drop down and under downloads the file showed up, but I couldn't do anything with it. So now I can't find it on my computer and it doesn't work when I use it from Firefox's drop down selection. I have downloaded several other files with no problem. Here is the file. https://www.benefits.va.gov/HOMELOANS/documents/docs/VA_Buyers_Guide.pdf HELP Ron

Ερώτηση από coganra 10 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Youtube main page

Hello, I have no left top miniature on main page youtube. This property was on my old computer (widows 7) and after synchronization migrate to my new computer (windows 10… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I have no left top miniature on main page youtube. This property was on my old computer (widows 7) and after synchronization migrate to my new computer (windows 10). I cleared cookies and cache. I don't wont clear history. Regards Tomek

Ερώτηση από Cimek 11 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Imported bookmarks beign overwritten by old bookmarks

[This happens on both PC (Win 8.1) and Mac (Mojave 10.14.6) with the current version of Firefox (95.0.2).] I backed up my bokmarks on both PC and Mac as .json files due t… (διαβάστε περισσότερα)

[This happens on both PC (Win 8.1) and Mac (Mojave 10.14.6) with the current version of Firefox (95.0.2).]

I backed up my bokmarks on both PC and Mac as .json files due to switching laptops for my holiday (PC is personal, Mac is work). When I imported the personal .json file on the Mac, the bookmarks did get imported but all jumbled up - the folders were still there but empty and all the bookmarks were just dumped in random order in the Bookmarks Menu root folder. So I tried synchronising profiles instead which didn't work either.

Now I'm back home and of course the synch has messed up the bookmarks on my PC as well. I deleted everything, restored the bookmarks from the personal .json again, and it does restore them properly for about 2 seconds and then all of the neatly sorted bookmarks in their folders get overwritten again by the jumbled mess. The same thing happens when I restore from the automatic restore point instead (from a day before my holiday).

I have disconnected the snych, restarted and updated several times, and tried this on both PC and Mac with both the personal and work .json files, with the same result every time. I have about 1200 bookmarks in total so I would love to be able to fix this without going through all of them to put them back into their respective folders manually. Any idea how I can fix this?

Ερώτηση από seppukuu 11 μήνες πριν

Απάντηση από seppukuu 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I want the Google search from the default new tabs to actually work

I'm setting up a new computer. I have Firefox set up to have new tabs be the default Firefox home page. Those new pages display a Google search section but when I type … (διαβάστε περισσότερα)

I'm setting up a new computer. I have Firefox set up to have new tabs be the default Firefox home page. Those new pages display a Google search section but when I type in that section, the text switches to the address bar for the search. How can I make the search happen on the page, not the address bar? Under Settings/Search, it has a search setting section with only 2 choices - Use the address bar for search and navigation & Add search bar in toolbar. I've tried it both ways, and the same thing happens. My previous computer (both are Windows 10) did not have this problem. I could type/search in the Google search section. Thoughts?

Ερώτηση από judydevore 11 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 11 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

White bar on second screen

So I just switched to Firefox. But when I maximize the Firefox window (not f11 fullscreen) there is a white small bar on my second monitor. I got my second one above my m… (διαβάστε περισσότερα)

So I just switched to Firefox. But when I maximize the Firefox window (not f11 fullscreen) there is a white small bar on my second monitor. I got my second one above my main monitor where Firefox is. The white bar is all the way from the left to the right side at the bottom of the upper monitor.

Current version 95.0.2 (64-Bit)

Anyone knows how to fix this?

Ερώτηση από tobik1 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από SLEEPY 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to play video on numerous websites

When I try to play video embedded in many websites, I just get a spinning wheel, and no videos will play. I've cleared my cache, and followed numerous other tips that I … (διαβάστε περισσότερα)

When I try to play video embedded in many websites, I just get a spinning wheel, and no videos will play. I've cleared my cache, and followed numerous other tips that I found when searching on this problem, but nothing has helped thus far. Any additional advice would be much appreciated! Thanks!

Ερώτηση από js_nols 11 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cannot login to my facebook account. i logged out of it at the end of the day and now it won't let me login? if firefox broken?

This is what I get when I try to login to Facebook: English (US) Español Français (France) 中文(简体) العربية Português (Brasil) Italiano 한국어 Deuts… (διαβάστε περισσότερα)

This is what I get when I try to login to Facebook:

  English (US)
  Español
  Français (France)
  中文(简体)
  العربية
  Português (Brasil)
  Italiano
  한국어
  Deutsch
  हिन्दी
  日本語
  Sign UpLog InMessengerFacebook LiteWatchPlacesGamesMarketplaceFacebook PayJobsOculusPortalInstagramBulletinLocalFundraisersServicesVoting Information CenterGroupsAboutCreate AdCreate PageDevelopersCareersPrivacyCookiesAd choices
  TermsHelp
  Settings
  Activity log

Meta © 2021

Ερώτηση από dkaycf48 11 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

THE MINIMIZE OPTION IS NOT SHOWN IN FULL SCREEN MODE WITHOUT TROUBLESHOOT OPTION, PLEASE FIX IT AT THE EARLIEST POSSIBLE

THE MINIMIZE OPTION IS NOT SHOWN IN FULL SCREEN MODE WITHOUT TROUBLESHOOT OPTION, PLEASE FIX IT AT THE EARLIEST POSSIBLE

Ερώτηση από SAGNIK 11 μήνες πριν

Απάντηση από SAGNIK 11 μήνες πριν