Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε

"Delete cookies and site data when Firefox is closed" still deletes yahoo cookies which are in exceptions list

I don't use "Clear history when Firefox closes". All cookies from other sites in exception list are saved. I added both https://mail.yahoo.com/ and https://www.yahoo.com… (διαβάστε περισσότερα)

I don't use "Clear history when Firefox closes". All cookies from other sites in exception list are saved. I added both https://mail.yahoo.com/ and https://www.yahoo.com/ to exceptions list but it didn't work. Then i tried with removing https://mail.yahoo.com/ from exceptions because in saved cookies list i see only yahoo.com, but again no effect. All permissions in Page Info for both mail.yahoo.com and yahoo.com are default.

Ερώτηση από tedomedo 5 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Minimize, maximize and close options disappear when in full screen.

When I am not in full screen the minimize, maximize and close options are there. They disappear when I go into full screen and I am forced to get out of full screen to mi… (διαβάστε περισσότερα)

When I am not in full screen the minimize, maximize and close options are there. They disappear when I go into full screen and I am forced to get out of full screen to minimize or close firefox. This only started happening recently. Does anybody know how to make these options appear again while in full screen?

Ερώτηση από nilxin0 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

access to michaels crafts store denied

Why am I denied access to Michaels craft store. this is the message I receive. You don't have permission to access "http://www.michaels.com/?" on this server. Referenc… (διαβάστε περισσότερα)

Why am I denied access to Michaels craft store. this is the message I receive. You don't have permission to access "http://www.michaels.com/?" on this server.

Reference #18.beeb7068.1641080631.1ce8b9b5

Ερώτηση από juice4u 2 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 2 έτη πριν