Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

confirmation emails

When I try to update my password for Kijiji, I do not receive a confirmation email from Kijiji... Why? When I tried to register to: https://discord.com/channels/410479088… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to update my password for Kijiji, I do not receive a confirmation email from Kijiji... Why?

When I tried to register to: https://discord.com/channels/410479088562864128/410479088562864130, I do not get a confirmation email from the Game Developer. Why?

Ερώτηση από BIZnetworx Inc. 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

403 error for Google APIs

I'm trying to login to a site that uses Google APIs for it's login system and it seems like all google APIs are being blocked by my browser with a 403 Forbidden status. T… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to login to a site that uses Google APIs for it's login system and it seems like all google APIs are being blocked by my browser with a 403 Forbidden status. This is one of the errors that shows up although there are similar ones that come alongside it.

FirebaseError: Installations: Create Installation request failed with error "403 PERMISSION_DENIED: Requests from referer https://firebaseinstallations.googleapis.com/ are blocked." (installations/request-failed).

I have tried to reboot my browser in troubleshooting mode and the error persists so I know it isn't an extension that causes it. I have also cleared the cache and cookies for the site and all google and google api sites. What else could be causing this?

Ερώτηση από Nash 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

latest Firefox upgrade

How do I get the previous version of Firefox back? I woke up this morning to a completely different website than when I went to bed last night. Whoever thinks this upgr… (διαβάστε περισσότερα)

How do I get the previous version of Firefox back? I woke up this morning to a completely different website than when I went to bed last night. Whoever thinks this upgrade is an improvement is nuts. It took me 2 hours just to TRY to set it up as I had it including getting past the initial instructions for "refreshing" Firefox (no explanation provided for why it was even necessary), finding my bookmarked sites, setting up my preferences. Even though I have turned the popup blocker on, I lose the top quarter of my screen to an unwanted Walmart ad that I can't turn off. It follows me down the page, popping up in different places. There are also smaller ads that are unwanted, annoying, and impossible to block. And as for your "educated guesses", you guessed wrong. I'm a user not a techie. Right now the best solution seems to be deleting Mozilla products and moving to Chrome or Edge.

Ερώτηση από NCampbell 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Only on firefox some third-party website opens after logging to my wifi network

I have an internet provider that provides internet for the entire tenement house. When I log in to the wifi network on my laptop (from time to time you have to log in bef… (διαβάστε περισσότερα)

I have an internet provider that provides internet for the entire tenement house. When I log in to the wifi network on my laptop (from time to time you have to log in before you can start using it) using Firefox Mozilla, I am automatically directed to a news page that I would not have set as my home page in my life. The problem only occurs on this browser, but I haven't found any option in the settings to regulate it; there are also no similar topics on the forum. I will only add that this page, if I remember correctly, used to be the start page of mozilla (when I installed it for the first time). How to fix it? I don't want this page to open. PS: This is the site: https://www.msn.com/pl-pl

Ερώτηση από sbialas401 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

AVG "blocked rundll32" from accessing passwords in my Firefox browser

I keep getting from AVG's Free Antivirus they've "blocked rundll32" from accessing passwords in my Firefox browser. This comes when I'm only using my mail in Firefox. Mi… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting from AVG's Free Antivirus they've "blocked rundll32" from accessing passwords in my Firefox browser. This comes when I'm only using my mail in Firefox. Might it be reacting to Firefox's saving my passwords?

Ερώτηση από LoiS 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I lost my bookmarks after someone logged in to my account, How do I recover them?

I lost all my bookmarks after someone logged in to my account and they even changed my password also they switched my primary mail as my secondary mail. I managed to chan… (διαβάστε περισσότερα)

I lost all my bookmarks after someone logged in to my account and they even changed my password also they switched my primary mail as my secondary mail. I managed to change my password and gain back access to my account. They changed my password and my bookmarks were gone now, I've saved my important notes, lectures and classes. I have recovery keys of my account and all proofs that the account belongs to me. Please help me with this. Thank You!

Ερώτηση από Ajithesh 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox can't load websites

Hello, Since few months now when I start Firefox it doesn't connect or load websites I have to wait for few minutes to get website load and then browsing and websites wi… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,


Since few months now when I start Firefox it doesn't connect or load websites I have to wait for few minutes to get website load and then browsing and websites will load normally, this when I use normal browsing but when I switch to Privet browsing it load websites straight away after startup the browser. I tried to clear files reinstall even disable all add-ons.

Waiting for your response..


Regards, AHMED

Ερώτηση από Ahmed Khaled 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Got a "Secure Connection Failed" message when my e-mail worked JUST FINE just an hour ago, why not now?

I hope you can help me, because I have only this ONE e-mail address for EVERYTHING. I have NEVER gotten this message before, & there is NO reason I should be getting … (διαβάστε περισσότερα)

I hope you can help me, because I have only this ONE e-mail address for EVERYTHING. I have NEVER gotten this message before, & there is NO reason I should be getting it now. I was JUST THERE, IN my e-mail account & it worked just fine. I am still on the same browser section & went to check for an incoming message & Firefox won't let me into my ONLY e-mail account, for NO good reason. I DEMAND some HELP getting into my E-MAIL. I NEED ACCESS to this account. I do EVERYTHING through that account, & I HAVE NO other. PLEASE HELP!!!!! *NOW*!!! I'm PANICKING! RESPOND IMMEDIATELY. I would also include a screenshot, but your STUPID new browser updates no longer ALLOW me to. I'm starting to HATE this new Firefox, it SUCKS, just so you know. I need IMMEDIATE help, so someone had BETTER get to me in a CHAT right NOW. I CAN'T get an E-MAIL from you, because YOU WON'T LET ME IN to my ONLY e-mail account, so WHAT am I supposed to do NOW? You can't even CONTACT me. I'll tell you what, yes you can. You WILL have SOMEONE call me at THIS number IMMEDIATELY to HELP me get into my E-MAIL account > 1 - 719 - 890 -1660 > THANK you.

Ερώτηση από windsinger5 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από windsinger5 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Website login box gone, disappeared, missing

Firefox 94.0.1 Win 10 Websites such as banks and investment sites which normally have a box for login info appear when you click the login button ... nothing appears. C… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 94.0.1 Win 10 Websites such as banks and investment sites which normally have a box for login info appear when you click the login button ... nothing appears. Checked with safe mode... problem persists. Checked with another browser... MS Edge... works in that browser. Problem started a day ago and has persisted. No known settings have been changed. I've checked about:config and javascript does not appear to be disabled. I can't find anything that could be causing this in settings. images attached... what it looks like in Firefox and what it looks like in Edge.

Ερώτηση από FITorion 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Download/links don't display. Screen is blank.

Hello- Sometimes when I click on a link in an email, or attempt to download a page from a website (e.g. utility co.), the page that opens up is blank. I have to use a di… (διαβάστε περισσότερα)

Hello- Sometimes when I click on a link in an email, or attempt to download a page from a website (e.g. utility co.), the page that opens up is blank. I have to use a different browser in order to see the document or pdf.

Ερώτηση από RandieK 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Amelia 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

If a question shows that it has a reply or is solved how to I get to that reply? Nothing is clickable.

If a question shows that it has a reply or is solved how to I get to that reply? Nothing is clickable. I am getting garbled text all the time now on websites and have to … (διαβάστε περισσότερα)

If a question shows that it has a reply or is solved how to I get to that reply? Nothing is clickable. I am getting garbled text all the time now on websites and have to change to Safari to see what I need. Before I just take that plunge I'll like to see the solutions folks have found. Even the pulldown menu above this box is not working. Items not displaying. I've cleared cache and cookies.

Mas OS BigSur 11.3.1

Ερώτηση από arobey 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cursor jumping to beginning of line

When typing in emails the cursor jumps to the beginning of the line of text. This is happening to two different computers in our organization. We have tried running in … (διαβάστε περισσότερα)

When typing in emails the cursor jumps to the beginning of the line of text. This is happening to two different computers in our organization. We have tried running in safe mode, uninstalling and reinstalling as well as disabling all add-ons and these. Nothing has resolved the issue. Our installations are update to date. We are running Windows 10.

Ερώτηση από kbeez3 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Rally won't let me leave.

I opted in to Rally a couple of months ago. I recently decided to stop and , I thought, removed myself from the two panels I had been on. Currently, when I switch apps, a… (διαβάστε περισσότερα)

I opted in to Rally a couple of months ago. I recently decided to stop and , I thought, removed myself from the two panels I had been on. Currently, when I switch apps, a Rally screen pops up begging me to install Rally. How can I cleanly remove my self from the program? I have nothing against the idea of Rally. I just want to stop participating. Thanks, Greg Schultz

Ερώτηση από GregS 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Kiki 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Mac OS 12.0.1 issues with firefox browser failing to run do to warning of mulitiple installations

bold textissues with firefox desktop browser failing to run on Mac OS 12.0.1 Monterey; upon exe. of install pakage promp pops up asking if you wish to replace or kkep bo… (διαβάστε περισσότερα)

bold textissues with firefox desktop browser failing to run on Mac OS 12.0.1 Monterey; upon exe. of install pakage promp pops up asking if you wish to replace or kkep both copys; replace is chosen and file will not execute with warning anouther instance of firefox is already runing. ive deleted all kmown Installations and redownloaded sever times with same results.

Ερώτηση από SS1 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Website doesn't work: https://www.ffx.co.uk/

I'm trying to order some scalpel blades, model XNB101, off this website, https://www.ffx.co.uk/ but I'm not getting anywhere. If I click "Add to Basket" I just get the ro… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to order some scalpel blades, model XNB101, off this website, https://www.ffx.co.uk/ but I'm not getting anywhere. If I click "Add to Basket" I just get the rotating icon. After that, if I refresh the screen I can see they've been added to the Basket. If I click on the Basket, the "Confirm Order" is greyed out. If I Refresh this screen, the "Confirm Order" goes active/Orage briefly then reverts to Grey. If I click on the Paypal payment option, I get to Paypal and can log in but it fails "oops there was a failure" or similar. I've gone into Troubleshooting Mode and it made no difference. I've tried enabling Pop-Ups to no avail. Anyone help please?

Ερώτηση από fixit9660 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν