Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

double click html link and open the same firefox.

I was stupid enough to update to v90.0 and as per every update mozilla fucks up: my default browser is gone missing. When I click the firefox link in my start menu a fir… (διαβάστε περισσότερα)

I was stupid enough to update to v90.0 and as per every update mozilla fucks up: my default browser is gone missing.

When I click the firefox link in my start menu a firefox opens. When I click a link in my email program, ANOTHER firefox opens.

This is so EXTREMELY frustrating! It happens _every_ time an unwanted, unneeded and bad update is shoved down my throat. Why ? why is this so? why does this happen?How do I fix it (again)?

Ερώτηση από novw 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does not log in

Hello everyone. I have used Opera for about a year.. before Opera I always used Firefox, Now that I want to come back to Firefox it does not keep me logged in on some s… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone.

I have used Opera for about a year.. before Opera I always used Firefox, Now that I want to come back to Firefox it does not keep me logged in on some sites like: google, Outlook, Paypal, etc, etc

In my privacy settings I've checked everything, and it says that Firefox is auto-filling in passwords... I need help please.

Ερώτηση από JordyG1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Tab placement & behavior Firefox 90

Help! In Firefox 89 (as in all previous) all open tabs lined up at the top (first screen shot). When I updated to 90, they disappeared and only one (current) tab shows up… (διαβάστε περισσότερα)

Help! In Firefox 89 (as in all previous) all open tabs lined up at the top (first screen shot). When I updated to 90, they disappeared and only one (current) tab shows up at bottom right (second screen shot). I cannot find a way to see all open tabs as before - only when I close the current tab will the entire lineup of open tabs show for a moment and then go back to the single current open tab. I can't work this way and it's driving me crazy. I've searched online, tried changing settings in about:config and nothing seems to want to put all open tabs back up top where they were. What am I missing? (More - I am trying to upload a screen shot and just get the spinning gear. The file is below the upload size limit. I'm going to try submitting this anyway.)

Ερώτηση από rpini 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"The page is not redirecting properly" error in Google Drive with Firefox

A few minutes ago I had this error, I searched all over the internet but nobody gave a concrete solution. I tried everything: clear cookies, reset firefox, etc. The onl… (διαβάστε περισσότερα)

A few minutes ago I had this error, I searched all over the internet but nobody gave a concrete solution.

I tried everything: clear cookies, reset firefox, etc.

The only person who gave a solution was to restore windows in a clean installation.

It turns out that for a rare reason my computer woke up with the time misconfigured, I configured it and tried to access some files that I had in google drive, but it showed that error and it had been trying to solve it for 2 hours. Well, it turns out that I had set the time wrong and instead of putting "AM" I put "PM" that is to say, it was 12 hours apart.

I configured everything again and with the correct time and that solved the problem, I hope someone will use this information.

Ερώτηση από chapulinawebado 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cookie Exceptions Keep Vanishing

i keep adding sites to my list of exceptions and mark them as Blocked, and usually when check again [as now] the list is empty. how do i stop this, why is FF losing my l… (διαβάστε περισσότερα)

i keep adding sites to my list of exceptions and mark them as Blocked, and usually when check again [as now] the list is empty. how do i stop this, why is FF losing my list? have i deleted something accidentally when zapping other items in my Manage Data list?

TIA

Ερώτηση από wolfie138 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

In Search of Lost Browser Data

Good Morning, I accidentally deleted my browsing history on Firefox for "all time". One of the pages I used to access an office email address on Outlook to which I have… (διαβάστε περισσότερα)

Good Morning,

I accidentally deleted my browsing history on Firefox for "all time". One of the pages I used to access an office email address on Outlook to which I have forgotten the passcode. I turned off the computer and turned it back on unfortunately. I am wondering if there is another way to find past browsing history?

Thank you.

Thor

Ερώτηση από thorwebster 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από JP 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

logging in

As of today I am unable to login to the Vudu website. Tired deleting all the cookie and trackers and changed the Firefox privacy and security settings to standard. Still… (διαβάστε περισσότερα)

As of today I am unable to login to the Vudu website. Tired deleting all the cookie and trackers and changed the Firefox privacy and security settings to standard. Still Vudu doesn't recognize my password. Tried changing the password several times while on the phone with Vudu tech support. I can login if I use Edge or Chrome. What's the problem?

Ερώτηση από Sonyy89 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

More of a suggestion, Context Menu option to open tab in new window

So, if I want to open a tab that exists in my current open Firefox to a new window, or a new private window(Good for accessing an alt account without logging out a main a… (διαβάστε περισσότερα)

So, if I want to open a tab that exists in my current open Firefox to a new window, or a new private window(Good for accessing an alt account without logging out a main account), I have to right-click the taskbar icon for it, or the desktop icon, firefox's settings menu, or a keypress; navigate to the page, and log in.

It would be super convenient to send a tab to a new window or private window from right-clicking the desired tab, and selecting an option. Currently, (90.0..1), there is just a send to container option, which doesn't exactly accomplish what I am looking for.

This is purely QoL, but it would speed things up quite a bit.

Ερώτηση από 4g0tt3nSou1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Tabs on Bottom complication with FF 90.0.2 ...

The thread https://support.mozilla.org/en-US/questions/1325905#answer-1429736 was "locked" after I requested help about removing toolbar "fog". Thank you for your replie… (διαβάστε περισσότερα)

The thread https://support.mozilla.org/en-US/questions/1325905#answer-1429736 was "locked" after I requested help about removing toolbar "fog".

Thank you for your replies.

Ερώτηση από henrietta_stroph 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Black squares

After firefox 89 everything has gone silly making me mad here... I have 3 problems which I couldn't do anything about them.... Tried everything what firefox says.. Old fi… (διαβάστε περισσότερα)

After firefox 89 everything has gone silly making me mad here... I have 3 problems which I couldn't do anything about them.... Tried everything what firefox says.. Old firefox still running needs to be closed.....Firefox not responding and now Where ever I am on firefox black squares just flying around ., Part of the page goes and comes back it won't let me do anything... I can't even watch youtube.... Sick and tired of this firefox...The whole computer became useles fighting with these issues... I can't get in touch with anyone for help...Black flashing, flying squares is the latest problem just all of a sudden appeared on the computer after last update... Can anyone help please before I reset my desktop which I don't want to but....If I reset I will never ever touch firefox again....I wanted to get a screenshot but no way because Black squares flying around so fast...

Ερώτηση από Ottoman 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox now prompting for primary password after windows resume from sleep/hibernation

This seems to be a new "feature" in a recent upgrade (90+?). It is a pain, particularly on a media PC as it requires using a keyboard. How to turn this off and go back … (διαβάστε περισσότερα)

This seems to be a new "feature" in a recent upgrade (90+?). It is a pain, particularly on a media PC as it requires using a keyboard.

How to turn this off and go back to the old behavior?

Thanks

Ερώτηση από MediaDog 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

No video (only sound) on welt.de

Since some weeks (possibly after the latest firefox update) Firefox doesn't show videos on the website 'welt.de'. I hear the sound, but don't see the video. Other sites w… (διαβάστε περισσότερα)

Since some weeks (possibly after the latest firefox update) Firefox doesn't show videos on the website 'welt.de'. I hear the sound, but don't see the video. Other sites work fine (facebook, youtube, etc.) only on welt.de appears this problem. I tried to fix it but no success. What may be the problem?

Ερώτηση από info5856 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark toolbar

I am joining a Yahoo fantasy league. To support an on-line draft, the Yahoo website instructed me to download an extension (something I have done safely before with othe… (διαβάστε περισσότερα)

I am joining a Yahoo fantasy league. To support an on-line draft, the Yahoo website instructed me to download an extension (something I have done safely before with other sites). Well, instead of it being an extension, it turned out to be Google Chrome, which made itself my default browser. I uninstalled the Chrome but it did something to my Firefox app that I no longer have my bookmarks which are very important to me. What can I do to get my Firefox restored.

Ερώτηση από dwharris6 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν