Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Firefix crahes on opening every time. I've tried everything in the troubleshooter , including updating firefox and trying to open in safe mode, and it still crashes on o… (διαβάστε περισσότερα)

Firefix crahes on opening every time. I've tried everything in the troubleshooter , including updating firefox and trying to open in safe mode, and it still crashes on opening. I also tried to uninstall firefox so that I could re-install, but I was not able to uninstall.

Ερώτηση από ic4usj 9 έτη πριν

Απάντηση από Vivek 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Firefox won't open--crashes in normal and safe mode. Browser does not open at all, instead I get the crash reporter. I have downloaded all current Windows updates and sc… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox won't open--crashes in normal and safe mode. Browser does not open at all, instead I get the crash reporter.

I have downloaded all current Windows updates and scanned my computer.

Ερώτηση από q4rules 9 έτη πριν

Απάντηση από John99 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I desperately would like to update Firefox to version 10 from version 9 but each time I try, I am stuck with FF10 checking addons for comparability and the Welcome page opening every time I start the browser.

Windows 7 64 bit I desperately would like to update Firefox to version 10 from version 9 but each time I try, I am stuck with FF10 checking addons for compatability and … (διαβάστε περισσότερα)

Windows 7 64 bit I desperately would like to update Firefox to version 10 from version 9 but each time I try, I am stuck with FF10 checking addons for compatability and the Welcome page opening every time I start the browser. I continue to have to revert to version 9 to resolve this issue.

Ερώτηση από frankief 9 έτη πριν

Απάντηση από frankief 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

update

Referring to: Stop FF from disabling my addons after upgrading. Is there truly no way to stop this behavior for advanced users? Having ACR installed does not stop Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

Referring to: Stop FF from disabling my addons after upgrading.

Is there truly no way to stop this behavior for advanced users? Having ACR installed does not stop Firefox from disabling the extensions before it restarts the browser. This resets all of my status bar and toolbar configurations when it disables one addon in particular.

In addition Firefox often detects addons as incomatable that are not, even when creating a new profile with the SAME VERSION.

The inconvenience of reconfiguring all of my installed profiles prevents me from updating regularly, which leaves me vulnerable to security risks.

I am going to try using FEBE to restore my profiles, intact, after upgrading from now on, unless anyone has an easier fix.

Ερώτηση από gggirlgeek 8 έτη πριν

Απάντηση από Michael Verdi 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why is it that I will click open in new tab and instead I will get a new window instead I tired to uninstall and reinstall and change the settings yet It still will open in new window no matter what

I try to open a new tab but everytime I get a new window no matter what I've tried to change in the settings or uninstalling or reinstalling firefox it simply does the sa… (διαβάστε περισσότερα)

I try to open a new tab but everytime I get a new window no matter what I've tried to change in the settings or uninstalling or reinstalling firefox it simply does the same thing its never happened before why now?

Ερώτηση από JustinEwell 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i have got an search engine called searchqu.com/405, i want to change it immediatly to google search engine plz help me

''''Hai , this is sagar frm india, ihave encounterd an problem with an search engine, called searchqu.com/405, i dont know how it installed, but it is not disabling at al… (διαβάστε περισσότερα)

''''Hai , this is sagar frm india, ihave encounterd an problem with an search engine, called searchqu.com/405, i dont know how it installed, but it is not disabling at all aith any procedure,,, so please help me to disable this, and make my home page with google. thank you,,,

Ερώτηση από laxmisaagar 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since updating to ver 9.0.1 all icons for my bookmarks are no longer visible. Just the copy/title. any ideas/feedback??

Undated to ver 9.0.1 the other day. Since update the Icons for web sites are no longer visible in my Bookmark menu. web site titles are OK, and links all work but 90% o… (διαβάστε περισσότερα)

Undated to ver 9.0.1 the other day. Since update the Icons for web sites are no longer visible in my Bookmark menu. web site titles are OK, and links all work but 90% of site icons are gone, and the one's remaining are generic Folder icons. Cleared cache, no help, checked all settings...no change.

Ερώτηση από Honor 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After the most recent update 9.0.1 all the website symbols for the site in my bookmarks have dissapeared... how do I get them back?

when looking for a website in bookmarks using OS 10.6.8 on Mac Book Pro all the symbols for the website have been deleted and requires much more time locating the bookmar… (διαβάστε περισσότερα)

when looking for a website in bookmarks using OS 10.6.8 on Mac Book Pro all the symbols for the website have been deleted and requires much more time locating the bookmark. What can be done to restore or reactivate the symbol?

Ερώτηση από truwealth 9 έτη πριν

Απάντηση από ideato 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how can I get my type bigger? also, my speakers are plugged in, but cannot get sound

I just did a reinstall due to a virus- I am trying to get my type b bigger- not sure if this is a firefox issue- also, my speakers are plugged in, the light is on, but c… (διαβάστε περισσότερα)

I just did a reinstall due to a virus- I am trying to get my type b bigger- not sure if this is a firefox issue- also, my speakers are plugged in, the light is on, but cannot get sound- I tried the sound icon on the bottom, it is up to max

Ερώτηση από Red552mimi 9 έτη πριν

Απάντηση από Matt_G 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

panel covers important "view" button;Internet Explorer is fine with this.

My online banking page has a window where I can choose to see transactions completed 2,4,6 or more weeks previously. Next to the window SHOULD be a "VIEW" button which I… (διαβάστε περισσότερα)

My online banking page has a window where I can choose to see transactions completed 2,4,6 or more weeks previously. Next to the window SHOULD be a "VIEW" button which I click to get the desired transactions. For a few months now, there is a Self Service panel which covers the "VIEW" button; I cannot access the desired information. Before that, it worked fine. Using my Internet Explorer browser, I can access the page and the "VIEW" button is easily accessible. There's something wrong with my banking page.

Ερώτηση από burnsnc 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Mozilla, I can open Firefox and it reaches home. But for the last week, it keeps freezing after just a few seconds. I have already defragmented my hard drive and reinstal… (διαβάστε περισσότερα)

Mozilla,

I can open Firefox and it reaches home. But for the last week, it keeps freezing after just a few seconds. I have already defragmented my hard drive and reinstalled Firefox 9. I've checked Adobe and my security too. I have no idea. Days before it froze, it kept asking if it could open or if it could download a driver.

If you have any ideas, thank you. Benjamin

Ερώτηση από Musketeer41 9 έτη πριν

Απάντηση από Swarnava Sengupta 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Error Consoul

Every time Firefox loads I get a window pop up and start showing errors,messages and other info. I usually clear all and then close the window to continue using the brows… (διαβάστε περισσότερα)

Every time Firefox loads I get a window pop up and start showing errors,messages and other info. I usually clear all and then close the window to continue using the browser. How do I stop this from popping up? Thanks

Ερώτηση από Irishman 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I recently installed Mozilla about a month ago and it worked great ...today when I signed on to FACEBOOK my pages were unreadable...I then went on Exploere to Facebook and could view my FB page as normal

the page looks like this 0 0 2 Send a New Message Messages See All Messages0 unread Notifications See All Notifications Chip Drozenski Home Use Facebook as P… (διαβάστε περισσότερα)

the page looks like this

0 0 2

Send a New Message Messages

See All Messages0 unread Notifications

See All Notifications

  Chip Drozenski
  Home
    Use Facebook as Page
    Account Settings
    Privacy Settings
    Help


Facebook © 2012 · English (US) About · Advertising · Create a Page · Developers · Careers · Privacy · Terms · Help

Ερώτηση από chipdro 9 έτη πριν

Απάντηση από John99 9 έτη πριν