Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Jumbled text

Every so often when I am browsing and go onto a website the text becomes all jumbled as if it can't read the font properly. This has only started happening recently. It d… (διαβάστε περισσότερα)

Every so often when I am browsing and go onto a website the text becomes all jumbled as if it can't read the font properly. This has only started happening recently. It definitely seems to be a font issue as when I copy the text and paste it into a document it reads perfectly and if I close the browser then open it again the text is back to normal. It seems to happen after I've been using the browser for a while.

Ερώτηση από richard192 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από richard192 5 ημέρες πριν