Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο

crashes

bp-a6646b0f-3eb0-4ff1-a09f-d50ba0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-b6a16816-cea8-4881-b7b2-d6f580200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-2aa59490-1519-485f-98c2-ff7b402… (διαβάστε περισσότερα)

bp-a6646b0f-3eb0-4ff1-a09f-d50ba0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-b6a16816-cea8-4881-b7b2-d6f580200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-2aa59490-1519-485f-98c2-ff7b40200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-36dabe9a-29a8-49e9-aad3-d2c040200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-581a7455-6f92-4c7c-a5e8-6e1cc0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-9c702891-73cf-4dec-be78-373770200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-34b1075d-64b3-41f1-a321-c77680200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-6a8a1e29-0ac0-4494-9737-0fa980200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-f2d609a0-1458-4c99-9362-8250e0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-f543d131-8517-46cd-8b11-5ea980200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-0c057fb1-2417-44cd-b848-3003a0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-5b5c2788-c4f4-41e0-9640-244400200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-6d8d2d84-0491-4082-bd8c-237ca0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-8043ca9e-4021-4cc6-adb1-8c6140200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-80eac58b-e7c0-4853-9807-5dc8b0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-1e78f58b-dc55-49d4-9911-f60190200916

Ερώτηση από bmncool1 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

firefox update hid my extensions/add-ons

I can't access my add-on anymore because you guys decided you wanted the look of my browser to change. They are all still installed, just now i can't change their sett… (διαβάστε περισσότερα)

I can't access my add-on anymore because you guys decided you wanted the look of my browser to change. They are all still installed, just now i can't change their settings or access their menus. how do i revert the graphical part of this update?

Ερώτηση από webmaster60 1 μήνα πριν

Απάντηση από webmaster60 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

Does Firefox support break-after: avoid?

I'm creating a print stylesheet, and trying to use break-after: avoid to keep headings on the same page as the following paragraph, but it doesn't seem to work. To inves… (διαβάστε περισσότερα)

I'm creating a print stylesheet, and trying to use break-after: avoid to keep headings on the same page as the following paragraph, but it doesn't seem to work.

To investigate, I created a simple page with an

in between a number of paragraphs to that the <h2> printed as the last item on the page. I then added the following styles. @media print { h2 { break-after: avoid; } } I expected the heading to move to the next page, but nothing happened. So then I added the following: CSS: @supports (break-after: avoid) { .message { display: block; } } HTML:

break-after: avoid is supported.

When I refreshed the page, the message appeared. So is break-after supported or not, or is it not supported for paged media? Or if it is supported, what am I doing wrong? MDN suggests it's been supported since Firefox 65, but maybe I'm misunderstanding the compatibility table.

Thanks in anticipation. If this is the wrong forum to ask this question, perhaps somebody could direct me to the correct one.

Ερώτηση από jdablin 1 μήνα πριν

Απάντηση από Jonathan Watt 1 μήνα πριν

 • Κλειδωμένο

lost all my bookmark

i lost all my bookmarks suddenly. i tried to restore it backup and it's not allowing. I am getting attached error. dupe. https://support.mozilla.org/en-US/questions/13079… (διαβάστε περισσότερα)

i lost all my bookmarks suddenly. i tried to restore it backup and it's not allowing.

I am getting attached error.

dupe. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1307922

Ερώτηση από palletireddy1979 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox Monitor error

I have 3 email addresses, one of which is a gmail address. The other two get checked in the Firefox Monitor, but when I click verify in the gmail acount email, I get thi… (διαβάστε περισσότερα)

I have 3 email addresses, one of which is a gmail address. The other two get checked in the Firefox Monitor, but when I click verify in the gmail acount email, I get this error: This email address is not subscribed to Firefox Monitor. What does this mean? The other two addresses have been checked and the breaches for them have been resolved. For some reason, I can't get the gmail address verified to see if it has been breached. Any clues as to why this is so?

Ερώτηση από Bob Hicks 1 μήνα πριν

Απάντηση από Bob Hicks 1 μήνα πριν

 • Κλειδωμένο

certain tab crashing

I submitted this earlier and received and answer. i was told to go to the reply box but didn't see it. these are the last few crash report that FredMcd asked for bp-a6646… (διαβάστε περισσότερα)

I submitted this earlier and received and answer. i was told to go to the reply box but didn't see it. these are the last few crash report that FredMcd asked for bp-a6646b0f-3eb0-4ff1-a09f-d50ba0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-b6a16816-cea8-4881-b7b2-d6f580200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-2aa59490-1519-485f-98c2-ff7b40200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-36dabe9a-29a8-49e9-aad3-d2c040200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-581a7455-6f92-4c7c-a5e8-6e1cc0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-9c702891-73cf-4dec-be78-373770200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-34b1075d-64b3-41f1-a321-c77680200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-6a8a1e29-0ac0-4494-9737-0fa980200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-f2d609a0-1458-4c99-9362-8250e0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-f543d131-8517-46cd-8b11-5ea980200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-0c057fb1-2417-44cd-b848-3003a0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-5b5c2788-c4f4-41e0-9640-244400200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-6d8d2d84-0491-4082-bd8c-237ca0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-8043ca9e-4021-4cc6-adb1-8c6140200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-80eac58b-e7c0-4853-9807-5dc8b0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-1e78f58b-dc55-49d4-9911-f60190200916

Ερώτηση από bmncool1 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Most Visited

How do I remove "Most Visited" on toolbar? It just appeared and takes up too much space on my small window and is irrelevant.

Ερώτηση από jgrittan1 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox sync not working at all (Mac)

Firefox sync has not been working for me for some time, and I'd like to get it operational again. I'm trying to sync between a Mac Pro (FF 81.0.2), a MacBook Pro (FF 81.… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox sync has not been working for me for some time, and I'd like to get it operational again. I'm trying to sync between a Mac Pro (FF 81.0.2), a MacBook Pro (FF 81.0.2) and an iPhone 6 (FF Daylight 29.0). Nothing whatsover syncs.

So far, I've updated all browsers, and re-paired the iPhone with the QR code. I've also logged out of my FF accounts at the same time on all devices, and back in again. (That's what's recommended at https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-sync-troubleshooting-and-tips#w_i-set-up-firefox-sync-but-nothing-is-syncing, though that links to a page that is said to be out of date).

I can't see any obvious errors in the computer names, or anything else.

Any suggestion for further investigation, please?

Ερώτηση από MichaelMaggs 1 μήνα πριν

Απάντηση από MichaelMaggs 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

gogle and yahoo analytics

I am getting a note from BitDefender that is is blocking my default browser (Opera) from contacting analytics.yahoo.com. Is there a way in firefox to block all analytics… (διαβάστε περισσότερα)

I am getting a note from BitDefender that is is blocking my default browser (Opera) from contacting analytics.yahoo.com. Is there a way in firefox to block all analytics ?

Ερώτηση από Manfreddy 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

How Can I Get My Blank Firefox Address Bar Back?

Why does my Firefox address bar have "http://search.anysearchmanager.com/?_pg=C22B9764-34B6-556E-8545-EBAFFD03F12D&affid=A1I70_set_bfr_H&type=h" in it when I open… (διαβάστε περισσότερα)

Why does my Firefox address bar have "http://search.anysearchmanager.com/?_pg=C22B9764-34B6-556E-8545-EBAFFD03F12D&affid=A1I70_set_bfr_H&type=h" in it when I open Firefox? It's annoying to have to delete all of that before I can enter the URL I want. How can I get the automatically blank address bar I had before? I use Firefox on a desktop Mac. (Firefox tells me there are thousands of results for this question, but I can't find any of them.) Thanks.

Ερώτηση από fallingoaks 1 μήνα πριν

Απάντηση από Nirjhor 1 μήνα πριν

 • Κλειδωμένο

trousble downloading firefo

i have created firefox account, then tried to download its brings up the your nearly there box, but doesnt give me the option to run, just to save or cancel dupe. https:/… (διαβάστε περισσότερα)

i have created firefox account, then tried to download its brings up the your nearly there box, but doesnt give me the option to run, just to save or cancel

dupe. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1313882

Ερώτηση από gillianradley 1 εβδομάδα πριν

 • Κλειδωμένο

email

Followup comment to previous post several minutes ago: I should have let you know I can receive email on a different computer and on my iphone, which confuses me even mo… (διαβάστε περισσότερα)

Followup comment to previous post several minutes ago: I should have let you know I can receive email on a different computer and on my iphone, which confuses me even more as to the source of my problem.

Ερώτηση από donwrightdenver 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Network protocol violation

Hi, I just started getting an error message when I try to go to twitter: https://imgur.com/a/PfIHPh9 I've tried disabling my extensions without any luck and googling 'twi… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I just started getting an error message when I try to go to twitter: https://imgur.com/a/PfIHPh9

I've tried disabling my extensions without any luck and googling 'twitter' and then going to it that way works until I reload the page.

Incognito works fine so I'm not sure what the issue is

Ερώτηση από Greymagic27 1 μήνα πριν

Απάντηση από Greymagic27 1 μήνα πριν