Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Add-on works on 1 computer not on the other.

I bought a new computer and everything synced except My password manager. The new computer doesn't list SaasPass Free Password Manager when searching add-on extensions. … (διαβάστε περισσότερα)

I bought a new computer and everything synced except My password manager. The new computer doesn't list SaasPass Free Password Manager when searching add-on extensions. This was the third try on a manager I liked. My laptop has Firefox 80.0.1, and the extension works great, my new desktop computer has 80.0.1 installed also, but Saaspass is not to be found.

Ερώτηση από momtom 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 80 doesn't block autoplay (especially on Youtube)

Only when I reload the site the autoplay icon appears and the video is prevented from being played (This works only in like 80% of the cases). The same for Channel Traile… (διαβάστε περισσότερα)

Only when I reload the site the autoplay icon appears and the video is prevented from being played (This works only in like 80% of the cases). The same for Channel Trailers (I really hate Youtube for inventing these). Opening a video in a new tab works fine and it's waiting until I decide to play it.

Setting media.autoplay.blocking_policy = 2 in about:config didn't help.

Autoplay is set to block audio and video everywhere.

Ερώτηση από Volatilize 7 μήνες πριν

Απάντηση από Volatilize 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Location access not working.

I am unable to use location access in my mac firefox browser. When using the Met office uk for example I get this message each time. Sorry. We could not get your positio… (διαβάστε περισσότερα)

I am unable to use location access in my mac firefox browser. When using the Met office uk for example I get this message each time. Sorry. We could not get your position because your web browser or device did not give permission to use your location. I have looked at the preference settings and the met office is allowed.

Ερώτηση από Alasdair 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Keeping my Firefox logged in

Hi all, I just purchased a new computer, and the first thing that I did was download Firefox onto it. However, I've become frustrated over the last few days, as even tho… (διαβάστε περισσότερα)

Hi all, I just purchased a new computer, and the first thing that I did was download Firefox onto it. However, I've become frustrated over the last few days, as even though I immediately signed into my Firefox account upon opening the browser, when I close it and then open it back up later on everything is signed out, including my Firefox profile. How do I make it so that every time I open my browser, it is already signed in, and I don't have to type in my username and password over and over again. Thanks in advance for your help!

Ερώτηση από slaterjacobp 7 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Chinese Characters of Microsoft YaHei displays strange on Manjaro-Firefox, and it will make Edge and Firefox on Windows display strange too.

https://forum.manjaro.org/t/firefox/17542 Chinese Characters displays strange (some characters are extremely large) on Manjaro, and it will make Edge and Firefox on Windo… (διαβάστε περισσότερα)

https://forum.manjaro.org/t/firefox/17542

Chinese Characters displays strange (some characters are extremely large) on Manjaro, and it will make Edge and Firefox on Windows display strange too.

Ερώτηση από 1900011604 8 μήνες πριν

Απάντηση από 1900011604 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't sync my bookmarks

Hi :) Long story short, my laptop broke and I had to reinstall windows and all my data got lost. When I installed firefox and synced nothing happened. In synced devices i… (διαβάστε περισσότερα)

Hi :) Long story short, my laptop broke and I had to reinstall windows and all my data got lost. When I installed firefox and synced nothing happened. In synced devices it's still showing that I'm connected (it's showing 2 devices for the same laptop). Is there any way that I can restore my bookmarks?

Ερώτηση από AkaGirl 8 μήνες πριν

Απάντηση από Wesley Branton 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Some problem

Every site work properly but when i'm login facebook at this time browser work slowly. After login facebook when messenger site not open. so sorry i'm very wake weak in e… (διαβάστε περισσότερα)

Every site work properly but when i'm login facebook at this time browser work slowly. After login facebook when messenger site not open. so sorry i'm very wake weak in english. please pardom me.

Ερώτηση από shourov136eco 7 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot log into Yahoo since the latest update

Since the latest update to Firefox every time I try to log into Yahoo or my Yahoo email account I get a message stating successfully logged out of Yahoo, even after never… (διαβάστε περισσότερα)

Since the latest update to Firefox every time I try to log into Yahoo or my Yahoo email account I get a message stating successfully logged out of Yahoo, even after never being logged in. Works fine on Explorer. Is there a way to fix this? Thank you in advance

Ερώτηση από erumfelt 7 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Place of cursor

Hi, When I open a new tab the cursor appears in the adressbar. I want the cursor in the searchbar. I think after the last update it changed ... the cursor always was in t… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, When I open a new tab the cursor appears in the adressbar. I want the cursor in the searchbar. I think after the last update it changed ... the cursor always was in the searchbar ... now not anymore. I cannot start typing in the adressbar because the google adress remains visible ... I first have to remove that adress before I can start typing.

Help .. please.

Ερώτηση από marito151986 8 μήνες πριν

Απάντηση από marito151986 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

must get access to Outskirts Press website

I have accessed this site many times. They have sent me a proof copy of our manuscript and I only have a short time in which to make corrections. I must have access to … (διαβάστε περισσότερα)

I have accessed this site many times. They have sent me a proof copy of our manuscript and I only have a short time in which to make corrections. I must have access to the site to complete the tasks.

Ερώτηση από bookend1 8 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Whenever I check in Resource Monitor for Windows, Firefox is connected to a website that is blocked in Windows hosts file

As the subject says, whenever I check in Resource Monitor for Windows (Windows 10 with latest security updates), Firefox (latest version) is connected to a website that i… (διαβάστε περισσότερα)

As the subject says, whenever I check in Resource Monitor for Windows (Windows 10 with latest security updates), Firefox (latest version) is connected to a website that is blocked in Windows hosts file, and it's also connected to some Google and Amazon websites even though I'm not browsing anything, I literally just have a blank page open.

I tried doing an offline scan with Windows Defender, using Malwarebytes AdwCleaner, then Malwarebytes Antimalware full scan (scanned for rootkits too), and after 5 hours of scanning, no threats were found. So, I downloaded Firefox setup and did a clean install, but the problem still persists.

The addons I have installed are uBlock Origin, HTTPS Everywhere, Firefox Multi-Account Containers and XDM Browser Monitor (for an open source download manager unrelated to Firefox which requires the addon to grab download links and the addon only works when the download manager is running.)

I'm gonna attach a screenshot of Resource Monitor showing Firefox's network activity with that website address (techsmith.com) which is a website for a video editing software which I have installed and do not want it to be updated (I have an old version which I wanna keep), so I blocked most of the addresses related to it using Windows hosts file to prevent the update. But, what I don't understand is, why is Firefox connected to that website even though it's blocked?

Ερώτηση από user 8 μήνες πριν

Απάντηση από user 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Contacts List not being displayed within Sky Yahoo e-mail

As described in Subject above. Contacts List not displayed when using Sky Yahoo e-mail. Also, not accessed in 'To' field or able to be updated. Can be exported to .csv fi… (διαβάστε περισσότερα)

As described in Subject above.

Contacts List not displayed when using Sky Yahoo e-mail. Also, not accessed in 'To' field or able to be updated.

Can be exported to .csv file.

Can be viewed when changing browser - Edge, in may case.

Regards.

Ερώτηση από dudley.williams 8 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I keep getting a unknown pop up just recently started.

I keep getting a unknown pop up after recently up grading FF. I have not seen this before and can`t find out what plugin if any it is coming from. All it does is ask if i… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting a unknown pop up after recently up grading FF. I have not seen this before and can`t find out what plugin if any it is coming from. All it does is ask if i want to refresh FF now or later. See the attached image.

Ερώτηση από Adam 8 μήνες πριν

Απάντηση από Wesley Branton 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Firefox prevented this page from automatically redirecting to another page". I want to disable this irritating feature. How can I do it?

Firefox continues to stymie my efforts to go to a linked page. It automatically says " Firefox has prevented this page from automatically redirecting to another page". … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox continues to stymie my efforts to go to a linked page. It automatically says " Firefox has prevented this page from automatically redirecting to another page". Heck, I asked for the link and do it all the time. Yet I can't figure out how to defeat this option.

Yes, I know I can take the extra step and just override it when it appears. But I'd like to think I can avoid having to do this all the time.

Thanks for any suggestions

Ερώτηση από Roberto 8 μήνες πριν

Απάντηση από philipp 8 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

google search hijacked by yahoo search

has anyone figured out how to fix the yahoo search engine hijacking google search engine? yes, i've worked with an antivirus pkg as well as a screen share; yes i've run s… (διαβάστε περισσότερα)

has anyone figured out how to fix the yahoo search engine hijacking google search engine? yes, i've worked with an antivirus pkg as well as a screen share; yes i've run scans; yes my search engine is set to 'google.' the other search engine options have not been hijacked, only google. my add-ons and extensions were apparently completely taken away by the AV guy during the screen share. i have nowhere to turn. help!!!

Ερώτηση από maureen s 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Seburo 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Where Can I Compliment the Developers for Making Login to Sites 20x More Hassle on FireFox for Android?

Is there anyplace I can compliment the developers of FireFox v80 on Android for the ingenious upgrade to access of saved login data, that makes it impossible to copy/past… (διαβάστε περισσότερα)

Is there anyplace I can compliment the developers of FireFox v80 on Android for the ingenious upgrade to access of saved login data, that makes it impossible to copy/paste login information from the settings into a login form?

The old way, that was no good, made it possible to copy from saved login data to a login form when prefill does not happen due to subtle differences in domain names used on mobile devices vs. desktop devices. Before v80. the saved login data would be in one tab and the login form in another, so you could switch between the two, carrying the username and password in the clipboard for pasting into the form.

The new way, which is much better, makes that impossible, because the saved login data is not displayed within a tab, but instead is displayed in a four-layer-deep overlay, which blows away the login form on sites using javascript-driven popups for login forms.

The net effect is what used to be possible with a hassle now is impossible. I guess this new way is a bigger hassle, but the new way still is better, otherwise it would not be new, right?

Is there a way to communicate this directly to the developers?

Ερώτηση από Carla Rogers 8 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν