Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I restore Firefox 6 after updating to Firefox 7? Key extension doesn't work.

I use Roboform constantly. I understand my version (7.x.x) is not supported yet in Firefox 7, but somehow the Firefox update was triggered in a moment of unconsciousness… (διαβάστε περισσότερα)

I use Roboform constantly. I understand my version (7.x.x) is not supported yet in Firefox 7, but somehow the Firefox update was triggered in a moment of unconsciousness. Cannot find a way to restore Firefox 6 until compatibility issues are resolved. Can I do it?

Ερώτηση από pesch 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Trying to import favorites from IE, but only Opera shows as an option

Following instructions to import Favorites from Internet Explorer into Firefox, select History, all History, then import from another browser. Only Opera shows as an opti… (διαβάστε περισσότερα)

Following instructions to import Favorites from Internet Explorer into Firefox, select History, all History, then import from another browser. Only Opera shows as an option. How do I get IE to display?

Working with LinuxMint 11 on Compaq laptop.

Ερώτηση από caryn0819 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My location bar has vanished. I also don't have a Forward or Back arrow. I tried updating but it didn't help. Anyone know where it's gone? (I've got Version 7 and Windows Vista, I think.)

I can't think of any more details, but I used to have normal Firefox with a location bar, and now I don't. At the top of my page I have "most visited" and a tab bar. At… (διαβάστε περισσότερα)

I can't think of any more details, but I used to have normal Firefox with a location bar, and now I don't. At the top of my page I have "most visited" and a tab bar. At the bottom I have "secure search". I'm having to get to all URLS by searching for them.

Ερώτηση από annapmagistra 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Every time the download manager opens Firefox freezes. It does this in safe mode with all addons and extensions turned off. It does not appear to report a crash in about:… (διαβάστε περισσότερα)

Every time the download manager opens Firefox freezes. It does this in safe mode with all addons and extensions turned off. It does not appear to report a crash in about:crashes. I have the most recent version of all addons, extensions, Windows, and Firefox. Once I restart Firefox the item will download fine as long as the download manager is not opened. If it is opened it will freeze without 1 second without fail.

Ερώτηση από fsngnshiekfan 9 έτη πριν

Απάντηση από Tim 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot click on any links from any website if it is at the top of the browser window,all other links I can click on.Any suggestions? Already unistalled & reinstalled.

All links at the top of web pages I cannot click,even side scroll bar does not move until down a quarter of the page.I do not have this problem with IE.

Ερώτηση από upctruth 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Tried to launch firefox and as soon as it opens it crashes. Have downloaded it again and same problem.

Ερώτηση από seagles1954 9 έτη πριν

Απάντηση από knorretje 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hello, Sorry I have this new version problema. Ustanovil mozily are no longer automatically load images in the settings of this feature is enabled.

Здравствуйте, извините у меня такой вопрос. Я установил последнюю версию мозилы, и у браузер перестал автоматически открывать изображения, данная функция включена в настр… (διαβάστε περισσότερα)

Здравствуйте, извините у меня такой вопрос. Я установил последнюю версию мозилы, и у браузер перестал автоматически открывать изображения, данная функция включена в настройках.

Ερώτηση από KoRyM 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My Firefox menu that includes "save" and "print" has disappearad--how to get it back!

The menu that has disappeared from my screen is the orange "firefox" box that used to be at the upper left corner of the screen. Can you tell me how to get it back?! T… (διαβάστε περισσότερα)

The menu that has disappeared from my screen is the orange "firefox" box that used to be at the upper left corner of the screen. Can you tell me how to get it back?! Thanks very much.

Ερώτηση από sumacjess 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Over the past 24 hours have been unable to open Firefox. Immediately upon trying to open Firefox crashes and tries to restart after I prompt it. Uninstalled and reinstall… (διαβάστε περισσότερα)

Over the past 24 hours have been unable to open Firefox. Immediately upon trying to open Firefox crashes and tries to restart after I prompt it. Uninstalled and reinstalled with no success. Downloaded and installed again and received an indication that it did not install correctly. Selected option to try to reinstall with recommended settings and nothing further happened with the installation.

Ερώτηση από duanem1 9 έτη πριν

Απάντηση από Swarnava Sengupta 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Upgraded to FF 8.0 Now, I can't even get FF to start. It crashes at startup, even when holding the SHIFT key down. This has happened to me on 2 different computers -… (διαβάστε περισσότερα)

Upgraded to FF 8.0 Now, I can't even get FF to start. It crashes at startup, even when holding the SHIFT key down.

This has happened to me on 2 different computers - both Windows XP, SP3, with all updates applied.

Ερώτηση από dametcalf 9 έτη πριν

Απάντηση από Swarnava Sengupta 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Hi there, my firefox stopped working sometime in spring this year (2011) after i have installed a windows update. I tried to uninstall and clean up (profile directories/r… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there,

my firefox stopped working sometime in spring this year (2011) after i have installed a windows update. I tried to uninstall and clean up (profile directories/registry) every time a new version was launched. Now i have FF 7.0.1 installed and it still crashes directly after the start. Same behavior in safe-mode and when i try to start the ProfileManager. I am forced to use Google Chrome now...

Ερώτηση από fjuedes 9 έτη πριν

Απάντηση από Swarnava Sengupta 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After upgrade to 8.0 FF crashes every time I try to start it, even in safe mode

I guess the automatic upgrade happened last night (i hate that you auto upgrade btw) and now FF at work crashes every time I try to open it. I've had problems with FF ev… (διαβάστε περισσότερα)

I guess the automatic upgrade happened last night (i hate that you auto upgrade btw) and now FF at work crashes every time I try to open it. I've had problems with FF ever since 7.0 came out. Please fix these problems because FF is almost unusable now :( So sad it is such a great program that has been ruined now

Ερώτηση από reinisb 9 έτη πριν

Απάντηση από reinisb 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to contribute to firefox desktop for french communities ?

I want to contribute to forefox by providing help for french users. How can i contribute making tutorials or other documentation. Thanks for your answer. Cordially, JBTro… (διαβάστε περισσότερα)

I want to contribute to forefox by providing help for french users. How can i contribute making tutorials or other documentation.

Thanks for your answer. Cordially, JBTron.

Ερώτηση από JBTron 9 έτη πριν

Απάντηση από Swarnava Sengupta 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When using the search bar, is it possible to get the search results in a new tab?

In the old Google toolbar, it was possible to view the search results in a new tab. Google toolbar is compatible with Firefox 7, so I have to use the Firefox Search Bar. … (διαβάστε περισσότερα)

In the old Google toolbar, it was possible to view the search results in a new tab. Google toolbar is compatible with Firefox 7, so I have to use the Firefox Search Bar. However, it always gets the search results in the current tab. Can this be modified?

Ερώτηση από jlevy 9 έτη πριν

Απάντηση από Dave G 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Page isn't showed properly.

In that page is one part of log file. The formatting is wrong (lost) at the bottom of page. I checked on 3 different computer's and same error (but not on same place) occ… (διαβάστε περισσότερα)

In that page is one part of log file. The formatting is wrong (lost) at the bottom of page. I checked on 3 different computer's and same error (but not on same place) occours.

Ερώτηση από eslavko 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

as firefox upgrades it takes longer for the program to load,using win 7 it takes 17secs toopen window

One of the reason for using firefox was its ability to be up and ready to use very quickly (I was one of the earliest users. )Now Google and dare I say it int explorer se… (διαβάστε περισσότερα)

One of the reason for using firefox was its ability to be up and ready to use very quickly (I was one of the earliest users. )Now Google and dare I say it int explorer seem to have the edge

Ερώτηση από oliclark 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My bookmarks just vanished.Now I can't bring them back no matter what I try.

One day I was adjusting my current window open so I could continue with my project.I don't know how but my bookmarks just vanished.I found where they are but I couldn't p… (διαβάστε περισσότερα)

One day I was adjusting my current window open so I could continue with my project.I don't know how but my bookmarks just vanished.I found where they are but I couldn't put them back where they belong.Why and how do I put them back?

Ερώτηση από HannahBuddy 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν