Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

For 5-20 minutes, certain websites refuse to load

Sometimes it's the website I'm connecting to directly, and sometimes it's embedded images hosted on another site that won't load. As I write this, I am unable to access Y… (διαβάστε περισσότερα)

Sometimes it's the website I'm connecting to directly, and sometimes it's embedded images hosted on another site that won't load. As I write this, I am unable to access YouTube. (Update, 2 minutes later - now I can.)

Ctrl + F5 doesn't work. Nor does clearing my cookies, cache, site preferences and logins. I tried disabling all my addons - that didn't work either.

This is a local problem, I think. The speed of the failed load is instantaneous to half a second in duration, judging by the refresh button spinning.

However, there is one solution: loading the page in a private window will actually fix the problem in my main window. Obviously, this is not a convenient solution, and I'd like to know what causes this.

Ερώτηση από loadproblems 1 έτος πριν

Απάντηση από loadproblems 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Losing new bookmarks on Windows restart

I add a bookmark and place it in a suitable folder. I can close Firefox and the bookmark is there when I restart Firefox. I close down Firefox then restart Windows 10. Th… (διαβάστε περισσότερα)

I add a bookmark and place it in a suitable folder. I can close Firefox and the bookmark is there when I restart Firefox.

I close down Firefox then restart Windows 10. The newly added bookmark is gone.

What's happening?

It's especially annoying because saving/restoring bookmarks is useless as it loses all bookmark ordering in the various folders I use.

Ερώτηση από firefox858 1 έτος πριν

Απάντηση από firefox858 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Κλειδωμένο
  • Αρχειοθετήθηκε

Is it possible to change automatic word search?

Is it possible to disable automatic "word search"? every time i'm on a page and hit some letter key mozila opens the automatic "search keyword" without my wanting it. I w… (διαβάστε περισσότερα)

Is it possible to disable automatic "word search"? every time i'm on a page and hit some letter key mozila opens the automatic "search keyword" without my wanting it. I want to open the "search keyword" only when I press crtl + f and never, never in automatic. it also hinders to play browser games, I can not play games because any key that I press the mozila opens the "search word"

Ερώτηση από tgomozila 2 έτη πριν

Απάντηση από Standard8 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

How to edit the sessionstore.jsonlz4 file?

Editing old sessionstore.js files used to be easy can .jsonlz4 files be edited/converted? I need to sanitize a session, I am aware of https://www.jeffersonscher.com/ffu/s… (διαβάστε περισσότερα)

Editing old sessionstore.js files used to be easy can .jsonlz4 files be edited/converted? I need to sanitize a session, I am aware of https://www.jeffersonscher.com/ffu/scrounger.html but that's not what I want.

Ερώτηση από Snippet 1 έτος πριν

Απάντηση από Snippet 1 έτος πριν