Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

stackoverflow certificate error

Secure Connection Failed An error occurred during a connection to stackoverflow.com. A required TLS feature is missing. Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATUR… (διαβάστε περισσότερα)

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to stackoverflow.com. A required TLS feature is missing. Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING. The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem.

No option to refresh the website cache or something like that. Only Try again, Why tihs error force me to no accesss the website. Whenre is the: "I know what i do". :(

In Edge works fine.

Ερώτηση από AndRo Marian 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

what do the orange and purple emojis and the end of my add ons?

Just installed the most recent FF update and in the extension screen I now see some orange and purple emojis and the end of the different adds ons. What do they mean? See… (διαβάστε περισσότερα)

Just installed the most recent FF update and in the extension screen I now see some orange and purple emojis and the end of the different adds ons. What do they mean? See attached screen shot. Thanks

Ερώτηση από arejfour 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Error: Invalid session"

I got the email about Firefox Monitor, entered my email, then my pw, and got "Error: Invalid session." First, I have no idea what that means. Second, I am immediately dis… (διαβάστε περισσότερα)

I got the email about Firefox Monitor, entered my email, then my pw, and got "Error: Invalid session." First, I have no idea what that means. Second, I am immediately discouraged from having anything to do with Firefox Monitor. Don't I have enough hassles in my life?

Ερώτηση από almagary 1 έτος πριν

Απάντηση από Jeremy Sanders 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After last update (68.0 64bit) video on youtube is stuttering

Hello, I have the following issue: I was watching some videos on youtube when the sound and picture started to stutter. It's like speed was constantly changing from x1 to… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I have the following issue:

I was watching some videos on youtube when the sound and picture started to stutter. It's like speed was constantly changing from x1 to x0.05 and back again. (It's not speed related) I closed firefox, then instantly got new update and the issue was not solved. It happens on every video but at random time. (The problem might occur at the start or in the middle of the video). What I did so far:

1. Updated my Nvidia Driver: did not helped

2. Checked the video in other browsers: It worked just fine.

3. Changed my Headsets from wireless BT to standard headphones: It did not helped.

4. Looked for similar issues on forums, but provided solutions did nothing.

5. Opened OBS to record the footage. Then it got interesting. It solved the problem. Opened OBS has fixed that issue.

But I don't want to use Firefox with opened OBS so pls help. Thank you for your time :)

SPEC:

i3-8100

16gb ddr4 ram

Nvidia 1050ti

Ερώτηση από OrioshQaaaa 1 έτος πριν

Απάντηση από OrioshQaaaa 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is a Firefox Account Integration for other websites planned?

Many have the problem of managing their accounts. Hence "log-in with ..." are popular. That makes it easy to centralize, manage and grant (and deny) access to personal da… (διαβάστε περισσότερα)

Many have the problem of managing their accounts. Hence "log-in with ..." are popular. That makes it easy to centralize, manage and grant (and deny) access to personal data. I'd rather trust Mozilla than Google or Facebook etc.

Ερώτηση από Markus Göllnitz 1 έτος πριν

Απάντηση από user633449 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Getting error when trying to print page through Fire Fox is there a problem with the Fire ?

Printing page thru Fire Fox has previously worked has something changed recently that would cause error? "an error occurred while printing"

Ερώτηση από gary.h.me 1 έτος πριν

Απάντηση από Shannon Kularathna 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No spellcheck, especially in Yahoo Mail

Have just loaded Firefox, getting fed up with Basic Yahoo Mail in Internet Exporer. But unlike IE the spellcheck in Firefox doesn't seem to be active. I attach a jpg of… (διαβάστε περισσότερα)

Have just loaded Firefox, getting fed up with Basic Yahoo Mail in Internet Exporer. But unlike IE the spellcheck in Firefox doesn't seem to be active. I attach a jpg of my spellchecking option. Have I set it up wrongly?

Ερώτηση από avery_bj 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Suggestion: I'd love to be able to add bookmarks separately to a "Bookmarks Page", aside from the menu, toolbar, and other bookmarks (July 19th, 2019)

This would make a great official Firefox Add-on that I'd install on day one and link to my Firefox Sync account just like I did with Mozilla Support right before I posted… (διαβάστε περισσότερα)

This would make a great official Firefox Add-on that I'd install on day one and link to my Firefox Sync account just like I did with Mozilla Support right before I posted this suggestion. It's easy to lose track of all the important bookmarks in the three places I can have all my bookmarks in Firefox now: the toolbar, menu and other bookmarks. I'd add sites like routeoneapparel.com and ourstatestore.com to it since I love giving gifts to my friends and family for no special ocassion as often as I can, to let them know they're very often on my mind!

Ερώτηση από Thomas James "Tom" Seymour 1 έτος πριν

Απάντηση από Jeremy Sanders 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will no longer load fonts!

I create the occasional website, purely amateur. For some reason Firefox will no longer load fonts. The fonts load just fine on the internet, ie. once the webpage is load… (διαβάστε περισσότερα)

I create the occasional website, purely amateur. For some reason Firefox will no longer load fonts. The fonts load just fine on the internet, ie. once the webpage is loaded onto the server, but won't load while I'm editing the webpages on my computer. Stylesheets, scripts, images load with no problem. This just started happening, never had this problem with Firefox before and every other major browser is still loading the fonts just fine (?). I prefer to work with Firefox, but this is an issue.

Ερώτηση από digitatum 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there anywhere to raise ideas for future versions of Firefox?

I have an idea that could be considered for future Firefox versions and it's not really a problem, just an improvement. Where is the best place to put it forward? Prefera… (διαβάστε περισσότερα)

I have an idea that could be considered for future Firefox versions and it's not really a problem, just an improvement. Where is the best place to put it forward? Preferably somewhere I could include an image to explain.

Email? Specific forum? Thanks.

Ερώτηση από bhavikm98 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

When typing or clicking in a blank field, caret jumps right then left in an instant.

The "ghost" caret also appears when I'm pressing left or right arrow keys to move the caret. It seems to be white, even when the real caret is black on white background. … (διαβάστε περισσότερα)

The "ghost" caret also appears when I'm pressing left or right arrow keys to move the caret. It seems to be white, even when the real caret is black on white background. It is easily seen when a text field background is a dark color. It appears for about one frame, my screen refresh rate is 60Hz.

It doesn't seem to be a "fake" caret or merely a graphical element. When I'm editing a field of text, eg. in Google Docs, I've occasionally started editing or selecting text one character to the right. Like as if in that split second I just happened to send the keystroke when the ghost caret appeared. But because it was so brief, it is near impossible to replicate.

I've tried Firefox in safe-mode and there was no ghost caret. So I removed all add-ons/extensions, but the ghost caret still appears even if I have no extensions installed, which is why it's so baffling. I've refreshed and re-installed Firefox, both didn't work.

This "ghosting" only happens in Firefox, not in IE nor Chrome.

I used a screen capturing software and recorded this problem, then extracted a frame from the video to show the real caret and ghost caret side by side. Hope this better illustrates what I'm seeing. I have Dark Reader activated so the ghost caret can be easily seen. If Dark Reader isn't activated, it would be impossible to see due to the white background.

I do most of my work on cloud based platforms so this ghosting is very annoying and distracting. Or worse, could it be a keylogger or malicious program causing this?

Please help, Thank you!

Ερώτηση από Psychoism 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Seburo 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to change Firefox update channel?

Hi! How to change Firefox update channel? Can I change a value in a channel-prefs file(Mozilla Firefox>defaults>pref>channel-prefs)?How about "app.update.channel… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! How to change Firefox update channel? Can I change a value in a channel-prefs file(Mozilla Firefox>defaults>pref>channel-prefs)?How about "app.update.channel"in about:config?Is channel-prefs file same as "app.update.channel" in about:config?What difference between about:config and channel-prefs file(to change Firefox update channel)? If I can't change update channel,what can I do?I don't want to reinstall Firefox! Thanks :-)

Ερώτηση από Kiing 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

where to comment on 'improvements'?

The new features are WAY too complicated and violate the KISS(*) laws of design and structure. It would be nice to have 'themes' of preset settings like 'Good Old Fire F… (διαβάστε περισσότερα)

The new features are WAY too complicated and violate the KISS(*) laws of design and structure. It would be nice to have 'themes' of preset settings like 'Good Old Fire Fox', 'No Help Needed', 'Just The Basics', 'High Security', etc.

 • KEEP IT SIMPLE STUPID

Ερώτηση από Kaylyn 1 έτος πριν

Απάντηση από Chris Ilias 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

WebRTC browser issues with Amazon Connect

We are trying to use WebRTC with Amazon Connect, and for the last couple of weeks we have been getting browser errors. It seems to work fine in Chrome, but I really reall… (διαβάστε περισσότερα)

We are trying to use WebRTC with Amazon Connect, and for the last couple of weeks we have been getting browser errors. It seems to work fine in Chrome, but I really really don't want to go there! Amazon are basically telling me it's a Firefox issue, but I cannot see how that's possible. Is there anything we can try to get WebRTC working again? Have you guys changed any of the security settings around it that may be impacting?

This seems to be the relevant entry in the softphone log:

  {
    "component": "softphone",
    "level": "ERROR",
    "text": " Softphone error occurred : webrtc_error webrtc system error. ",
    "time": "2019-07-22T20:59:46.234Z",
    "exception": null,
    "objects": [],
    "line": 28
  },

Ερώτηση από Austdev 1 έτος πριν

Απάντηση από Austdev 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Conection is not secure

I used newest firefox version(68.0.1) browse insanmadanionline.com and the site information shown "Connection is not secure. This page uses weak encryption." But if i u… (διαβάστε περισσότερα)

I used newest firefox version(68.0.1) browse insanmadanionline.com and the site information shown "Connection is not secure. This page uses weak encryption." But if i use firefox version 66.0.2 or 66.0.3 shown Connection is secure.

I try used others browser : chrome and opera it's seem no problem with SSL (connection is secure).

what should i do for this case?

Thanks.


Adi W.

Ερώτηση από adywjy 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν