Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can not choose the bookmarks folder I want when I save a page

with version 67.0 for windows 7, 64-it a couple of surprising things happened: 1) I can not choose the bookmarks folder I want when I save a page. There is no scroll bar … (διαβάστε περισσότερα)

with version 67.0 for windows 7, 64-it a couple of surprising things happened: 1) I can not choose the bookmarks folder I want when I save a page. There is no scroll bar to let med go beyond the three first, An yes - show editor is enabled

Ερώτηση από sign_up 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

A URL is automatically added when typing this: 'https://www.' -How do I remove that?

A URL is automatically added when typing this: 'https://www.' -How do I remove that? Is this a browser cache? NOTE: mctrois3@google.com doesnot exist...

Ερώτηση από mctrois3B 2 έτη πριν

Απάντηση από TyDraniu 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox crashed ...

firefox crashed ...tried to start in safe mode....all add ons, themes and so on wiped....can i restore this without having to go find all my add ons,themes ect? It has ge… (διαβάστε περισσότερα)

firefox crashed ...tried to start in safe mode....all add ons, themes and so on wiped....can i restore this without having to go find all my add ons,themes ect? It has generated an old fire fox data file on my desktop.

Ερώτηση από jacktro 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't choose a previous bookmark tag from the drop down. Argh!

When I try to select a tag from the drop down I hear the error sound on my mac and it will not save in my list of tags. Very frustrating.

Ερώτηση από sandalwoodsh 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I set Firefox to save email addresses So I don't have to type them in every time?

I have been using Explorer for several years and it no longer will save my email addresses. It is very handy to have a much used email address just pop up as I begin typ… (διαβάστε περισσότερα)

I have been using Explorer for several years and it no longer will save my email addresses. It is very handy to have a much used email address just pop up as I begin typing. HELP>

Ερώτηση από Chuckbolland 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I remove a software bug that impacts Firefox on my Mac Air?

Symptoms are that pages and tabs are created when I do things like press links and invoke other actions with my cursor. The most common page that opens up has as part of… (διαβάστε περισσότερα)

Symptoms are that pages and tabs are created when I do things like press links and invoke other actions with my cursor. The most common page that opens up has as part of the name 360daily. Tabs that open up always seem related to the tab I had just invoked some action with.

Presently, I am running Version 67.0.1 (64 bit) on my Mac Air though I have had the problem before installing new versions (at least twice). This has gone on for I think over a year anyway.

Ερώτηση από o2be 2 έτη πριν

Απάντηση από WestEnd 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can't scroll on Boliga.dk map

I can't scroll on this map, https://www.boliga.dk/kortsoegning?page=1&pageSize=50&latMin=54,460495492852736&latMax=57,74292363336097&lonMin=6,954492588523… (διαβάστε περισσότερα)

I can't scroll on this map, https://www.boliga.dk/kortsoegning?page=1&pageSize=50&latMin=54,460495492852736&latMax=57,74292363336097&lonMin=6,954492588523085&lo

There support said I should change browser, but I really want to keep Firefox, please help

Ερώτηση από Helle 2 έτη πριν

Απάντηση από TyDraniu 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My Add-ons are not working

I recently noticed that my firefox was not looking correct. I went and one by one disabled each addon and found several that are causing an issue and do not work. I have… (διαβάστε περισσότερα)

I recently noticed that my firefox was not looking correct. I went and one by one disabled each addon and found several that are causing an issue and do not work.

I have Firefox Version 67.0.2 64-bit)

There is another add-on that I have on and that is causing message boards to stop mid page instead of going to the newest/last post. I also tested this as well.

Ερώτηση από Shawn 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have a question to ask, i open the browser and a Firefox update loads itself. By the time the update has installed i have forgotten what i wanted to ask.

I have a question to ask. what can be done about a Firefox update which loads it's self. Stopping a train of thought. By the time it has installed i have forgottenwhat i… (διαβάστε περισσότερα)

I have a question to ask. what can be done about a Firefox update which loads it's self. Stopping a train of thought. By the time it has installed i have forgottenwhat i wanted to ask. There must be many 'silver surfers' out there who suffer the same sort of problem. Anyone got an answer?

Ερώτηση από Regulas496 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No firefox backup folder

Hello, my Firefox updated the other day and has deleted all my login info. I tried to find the "Old Firefox" folder and i don't have one. Is there another way I can resto… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, my Firefox updated the other day and has deleted all my login info. I tried to find the "Old Firefox" folder and i don't have one. Is there another way I can restore all my saved login information? Highly frustrated.

Ερώτηση από Aurablue 2 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to read full HTML content with an AddOn

I want to develop a Firefox AddOn. I still read and tried some of the the AddOn tutorials. But it is still hard for me to start something usefull. I have no idea about Ja… (διαβάστε περισσότερα)

I want to develop a Firefox AddOn. I still read and tried some of the the AddOn tutorials.

But it is still hard for me to start something usefull. I have no idea about JavaScript but very familiar with Python, C/C++ and some other languages.

One of my first tasks would be to read HTML content of the current page. I want to find and extract a newsfeed URL like this

<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Aktuelle News von heise online" href="https://www.heise.de/rss/heise-atom.xml"> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Aktuelle News von heise online (für ältere RSS-Reader)" href="https://www.heise.de/rss/heise.rdf">

Of course I do not expect a full solution from you. I just need a hint which of the multiple addon parts are responsible for a task like this? What are the keywords here? Where is the relevant part of the API reference.

Can you point me to the right direction?

Ερώτηση από buhtz 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am running Firefox Quantum 67.0.3 on a MacBook with MacOS Mojave 10.14.5. Every time I power off the machine, and power up, all of my bookmarks dissapear.

I am running Firefox Quantum 67.0.3 on a MacBook with MacOS Mojave 10.14.5. Every time I power off the machine, and power up, all of my bookmarks disappear. The only way… (διαβάστε περισσότερα)

I am running Firefox Quantum 67.0.3 on a MacBook with MacOS Mojave 10.14.5. Every time I power off the machine, and power up, all of my bookmarks disappear. The only way fro me to get them back is to shut down Firefox, go to an archived profile and grab places.sqlite, bookmarkbackups, places.sqlite-wal, and the permissions file and copy them over to the existing profile, and bring Firefox back up. Not sure of I need all of these, but it works.

If I try to export bookmarks to HTML, I get one entry in the HTML file. If I try to backup/restore the bookmarks (in "Show all Bookmarks"), I get an error message and all of my bookmarks get wiped out.

I am thinking that the "places-sqlite" file that does contain my bookmarks, is corrupted.

Any ideas on how I can go back to using Firefox without fear of losing my bookmarks each time I power down?

Thanks, in advance, for any assistance.

Ερώτηση από achernoff 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox can only access mozilla.org; any other website refuses to load

When I try to load a website, other than support.mozilla.org or firefox.com, it just sits there displaying the swishing-dot loading icon Even mozilla.org itself will not … (διαβάστε περισσότερα)

When I try to load a website, other than support.mozilla.org or firefox.com, it just sits there displaying the swishing-dot loading icon Even mozilla.org itself will not load When I reload a session, it DOES recognise all tab urls. It also properly reloads offline urls (eg file:///C:/Phoenix/Scratchpad.txt)

This first occurred when I was loading 450+ pages in tabs from Tab Session Manager (because there was a bug where imported sessions would load tabs with the proper tab title but without the tab url and I was manually fixing the session). Firefox hung and I had to kill the process in task manager

I have already tried: Reinstalling Firefox (with and without first uninstalling it) Restarting my computer Clearing my history Fiddling with network settings (including setting proxy settings to no-proxy, autodetect, use system proxy settings; and enabling DNS over https; I have no entries in the list of "no proxy for" exceptions) Disabling ipv6 and DNS Prefetching Disabling Tab Session Manager and most other add-ons

Ερώτηση από s0101745 2 έτη πριν

Απάντηση από s0101745 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have had a new Firefox account open everyday for a week. All my information is gone and I am beyond furious!!

I had an update on my Firefox and now all my data is gone. Everyday when I open Firefox I have to sign in to my account and my data is not all there. It's very random as … (διαβάστε περισσότερα)

I had an update on my Firefox and now all my data is gone. Everyday when I open Firefox I have to sign in to my account and my data is not all there. It's very random as to what is maintained and what is not. In my email I get A new sign to Firefox. I have tried resetting my Passwords only to find the next day some are gone some come back HELP I feel like I'm losing my mind!!!!!!

Ερώτηση από CarolMitchell 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I open Firefox, I can only open certain websites

I share an iMac with my husband and we each have our own profiles on it. His Firefox works perfectly but mine does not. When I start browsing, I can only open certain si… (διαβάστε περισσότερα)

I share an iMac with my husband and we each have our own profiles on it. His Firefox works perfectly but mine does not. When I start browsing, I can only open certain sites. For example, I can open Yahoo but if I try to click on any of the stories, I just get a blank screen. As I continue to use it, I find I can open fewer and fewer sites until I cannot open any. I then have to quit Firefox and restart it

Ερώτηση από adele31 2 έτη πριν

Απάντηση από adele31 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

feedback, why are crash symbols showing a timestamp of 2010 so it appear OUTDATED?!

The crash symbols are showing a timestamp of 2010 so it appears they are NOT being complied FRESHLY... this should be looked into... for example... the crash symbols for… (διαβάστε περισσότερα)

The crash symbols are showing a timestamp of 2010 so it appears they are NOT being complied FRESHLY... this should be looked into...

for example... the crash symbols for Firefox 67.0.4 https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/candidates/67.0.4-candidates/build1/win64/en-US/firefox-67.0.4.crashreporter-symbols.zip

01/01/2010 @ midnight...


this is feedback and should be looked into...

Ερώτηση από Melchior (aka Joseph) 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Manage Permissions - Understanding what blocks accomplish

I can block a site in Manage Permissions, but then I go to it and still get cookies from it, so in what sense am I blocking a site in Managed Permissions? Does it matter … (διαβάστε περισσότερα)

I can block a site in Manage Permissions, but then I go to it and still get cookies from it, so in what sense am I blocking a site in Managed Permissions? Does it matter if I go to the blocked site via a link or keying the web address? Obviously, I could just avoid going to the site, but then I wouldn't need to use Manage Permissions at all, just avoid the site. So I can't make sense for myself what blocking a site in Manage Permissions accomplishes in Firefox, what the blocking function is for, and how and when it does something.

Ερώτηση από Quenchoo 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν