Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do you know if recommended updates are OK to install?

I keep getting interruptions to Firefox saying that my version 67 needs to be updated. With all the malware out there, I am afraid to do the update. How will I know tha… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting interruptions to Firefox saying that my version 67 needs to be updated. With all the malware out there, I am afraid to do the update. How will I know that Firefox needs to be updated?

Ερώτηση από chapman2781 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

HOW TO GET RID OF THE DMN'D FEATURE CALLED "MONITOR"

To my above question, it is stated that there are TWO replies. However, I search there is ONLY ONE REPLY. I HAVE SPENT ALREADY MUCH OF MY VALUABLE TIME ON THIS PROBL… (διαβάστε περισσότερα)

To my above question, it is stated that there are TWO replies. However, I search there is ONLY ONE REPLY.

   I HAVE SPENT ALREADY MUCH OF MY VALUABLE TIME ON THIS PROBLEM. THIS IS QUITE FRUSTRATING.
                          [email]
                                            OR:     [email]

email address removed. This is a public forum

Ερώτηση από Ernest 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

In beta (67.0b16 (64-bit)), All addons labeled as broken, can't re-download, problem solved by creating fresh profile.

No reply necessary: starting yesterday, all of my extensions (Firefox Containers, Newsguard) are listed as outdated and to be replaced. Going to the Firefox Containers do… (διαβάστε περισσότερα)

No reply necessary: starting yesterday, all of my extensions (Firefox Containers, Newsguard) are listed as outdated and to be replaced. Going to the Firefox Containers download page and clicking the download link signals an error about a download failure. Looks like this could be related to a change to how extensions are applied (or not) in private windows.

I (appear to have) solved this by just starting up with a fresh profile in Firefox, not a huge deal, but this may affect others as well...

Ερώτηση από jbclements 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

V67 said I can stop embedded movies from starting automatically. I see no preference option, and search 'block movie' had no hits. Where is the control?

The welcome screen after install had this at the top, WITH NO LINK, although all the other new things below had clickable links. How do I do this, and why the heck is it… (διαβάστε περισσότερα)

The welcome screen after install had this at the top, WITH NO LINK, although all the other new things below had clickable links. How do I do this, and why the heck is it so hard to find something FF says is new?

Ερώτηση από cglennxx 2 έτη πριν

Απάντηση από Wesley Branton 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since the last update, I am unable to use "Edit" function between tabs. Why?

I can no longer "Copy" something in one tab and "Paste" it into a document in another tab. I find that this makes the "Edit" feature virtually worthless.

Ερώτηση από carlteck15821582Captain 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why doesn't FB open when I click on the Firefox icon?

I got fed-up with Google and decided to come back to Firefox. Maybe a mistake. All depends on response. I downloaded Firefox and placed it on my taskbar. Now, when I clic… (διαβάστε περισσότερα)

I got fed-up with Google and decided to come back to Firefox. Maybe a mistake. All depends on response. I downloaded Firefox and placed it on my taskbar. Now, when I click on the icon, what comes up is a window with various web sites. In the past, when I clicked on the icon, FB automatically came up. What do I have to do to get that back? Thanks for any help.

Ερώτηση από boong 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have a question to ask, i open the browser and a Firefox update loads itself. By the time the update has installed i have forgotten what i wanted to ask.

I have a question to ask. what can be done about a Firefox update which loads it's self. Stopping a train of thought. By the time it has installed i have forgottenwhat i… (διαβάστε περισσότερα)

I have a question to ask. what can be done about a Firefox update which loads it's self. Stopping a train of thought. By the time it has installed i have forgottenwhat i wanted to ask. There must be many 'silver surfers' out there who suffer the same sort of problem. Anyone got an answer?

Ερώτηση από Regulas496 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Have firefox sycn automatically on login.

I have a new laptop. Each time I restart I have to sign back onto Firefox Sync. My old computer is automatically signed in which is way more convenient. I saw one article… (διαβάστε περισσότερα)

I have a new laptop. Each time I restart I have to sign back onto Firefox Sync. My old computer is automatically signed in which is way more convenient.

I saw one article that said to change the 'history' settings to 'use custom settings for history' with a few additional steps. I have tried this with no change in the programs behavior. Any thoughts?

Thank you,

Ερώτηση από Bryan Montanio 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I set Firefox to save email addresses So I don't have to type them in every time?

I have been using Explorer for several years and it no longer will save my email addresses. It is very handy to have a much used email address just pop up as I begin typ… (διαβάστε περισσότερα)

I have been using Explorer for several years and it no longer will save my email addresses. It is very handy to have a much used email address just pop up as I begin typing. HELP>

Ερώτηση από Chuckbolland 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

'special offer' appears/preempts all pages, even in private.

firefox starts normally, loading yahoo, which is my start page. Then, over top of the page, a 'special only for today, only for you' offer appears. It says it is from Moz… (διαβάστε περισσότερα)

firefox starts normally, loading yahoo, which is my start page. Then, over top of the page, a 'special only for today, only for you' offer appears. It says it is from Mozilla, and claims that, if I take a short survey, I get a free Iphone. There is no way to shut this off, or remove it from the page. I tried opening new windows, with known addresses- they atart to load, then the 'free phone' thing comes up over top of them. I tried Explorer and Chrome, and the same thing happens, just with the survey being attributed to microsoft. This is the second day this has happened. I was able to log into my email, and that worked ok, but nothing else is possible. Please help!

Ερώτηση από abbyabra 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't open the link for my workmail, because it thinks the site is unsafe and theres no option for me to say I don't care. Never treat users as toddlers

The link for my workmail used to work, but with the last update of firefox I cannot open it. this is the site: muz.ndr.de I enter my details, they are accepted and then I… (διαβάστε περισσότερα)

The link for my workmail used to work, but with the last update of firefox I cannot open it. this is the site: muz.ndr.de

I enter my details, they are accepted and then I fail to be redirected, there is a little info icon in the address bar that tells the connection is not considered safe. Well it was two weeks ago.

Nothing in my setup has changed for months, apart from the recent firefox update.

Thanks for your help! Martina

Ερώτηση από nommh 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Refresh, lost bookmarks, 'old Firefox data' present, cannot retrieve

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1260777. Please follow up there, thanks.] A already asked this but am trying to find it again! … (διαβάστε περισσότερα)

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1260777. Please follow up there, thanks.]

A already asked this but am trying to find it again!

Ερώτηση από Rodney1111 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν