Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not create new tabs

I was using the tree style tabs add-on. Firefox popped up a message about a problem with that add-on, which I unfortunately clicked on, and all my tabs vanished. Now no… (διαβάστε περισσότερα)

I was using the tree style tabs add-on. Firefox popped up a message about a problem with that add-on, which I unfortunately clicked on, and all my tabs vanished. Now not only do I not have my tree-style tabs, Firefox will not create new tabs at all, and "restore session," or "restore all tabs" does nothing. FWIW, in safe mode, it will still give me standard abs at the top.

The Add-ons page offers me "find alternative add-ons," but will not download the alternative it offered me.

I've been a loyal Firefox user since the very first iteration of Firefox, but this has got me ready to bail and find another browser. Really pissed that it gave me no option to read up on what the problem was before killing all my tabs and refusing to allow me to even make new ones in the standard top tab mode without safe mode. I understand there being a problem with an add-on, but this sort of behavior is beyond the pale.

Anyone encountered this problem? Any solutions beyond changing browsers?

Ερώτηση από DuncanEagleson 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Andrew 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

does not ask to save logon and passwords

using firefox 66 I can not check the box to have firefox ask to save password. had same problem a few weeks ago and solve, but windows did update and now i cannot check… (διαβάστε περισσότερα)

using firefox 66 I can not check the box to have firefox ask to save password. had same problem a few weeks ago and solve, but windows did update and now i cannot check that box again. this time if i get the answer i am going to write it down in case windows does it's thing again. thank you for your help in advance Allen

Ερώτηση από allen6 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why did my add-on's stop working

I have seen the notice that talks about how from Firefox 57 and on only extensions that were built using WebExtensions APIs however when I opened Firefox today all of my … (διαβάστε περισσότερα)

I have seen the notice that talks about how from Firefox 57 and on only extensions that were built using WebExtensions APIs however when I opened Firefox today all of my extensions aren't working and I am very unsure why there are no extensions working. Any help is greatly appreciated!

Robin

Ερώτηση από IamtheCabbages 2 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No longer able to drag tabs or bookmarks - FF 66.0.5 (Win 7)

I think this issue started with 66.0.4, as I noticed it before the update to 66.0.5. I am no longer able to drag tabs, either within the same window or to a new window. I… (διαβάστε περισσότερα)

I think this issue started with 66.0.4, as I noticed it before the update to 66.0.5.

I am no longer able to drag tabs, either within the same window or to a new window.

I also noticed that I can't drag bookmarks around on the Bookmarks Toolbar.

I tried running Safe Mode, and uninstalled and reinstalled with no addons, but the behavior is the same.

Let me know if I can provide any additional details. I'd appreciate it if anyone can offer any help with this.

Regards

Ερώτηση από dumbfun 2 έτη πριν

Απάντηση από dumbfun 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox deleted ALL my bookmarks.. How do I restore them?

as the topic states.. I opened up the Fox this morning only to find ALL my bookmarks gone. Ive tried the restore trick but there is no information or file to restore. Wha… (διαβάστε περισσότερα)

as the topic states.. I opened up the Fox this morning only to find ALL my bookmarks gone. Ive tried the restore trick but there is no information or file to restore. What do I do?

Ερώτηση από thelissa 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I used to be able to open downloads directly. Now I have to go to the arrow. How do I get back to direct opening of downloads?

When I clicked on downloads, they used to automatically open. Now, when I click on them, they go to the download arrow and I have to go to a second step to open the docu… (διαβάστε περισσότερα)

When I clicked on downloads, they used to automatically open. Now, when I click on them, they go to the download arrow and I have to go to a second step to open the document. How do I get back to the documents being able to automatically open when I click on them?

Ερώτηση από rabltd 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

legacy extension can't be replaced, strange message of missing connection to download or file corrupted

on mac, all legacy extension can't be replaced, strange message of missing connection if try to install directly from web or file corrupted if I download any of it before… (διαβάστε περισσότερα)

on mac, all legacy extension can't be replaced, strange message of missing connection if try to install directly from web or file corrupted if I download any of it before

thanks BR

 Davide

Ερώτηση από 14822990 2 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Arbitrary prohibition of Kasperski, a service I paid for by Mozilla

Annoyance that Mozilla simply suspends a service for which I have paid good money, with no warning what so ever ? Require a concrete suggestion from Mozilla as to how to … (διαβάστε περισσότερα)

Annoyance that Mozilla simply suspends a service for which I have paid good money, with no warning what so ever ? Require a concrete suggestion from Mozilla as to how to restore Kaskperski. Did you not try to talk to other suppliers of security services about your impending move ?? And why could you not coordinate this better with them. Yet another case of an technology entity (mostly to be considered amongst the "good guys"), simply re-writing the rules. In other industries this would not be tolerated by customers/users ! If no fix available, what proposals do you make to compensate me for my loss of service ??

Ερώτηση από APBL 2 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Дополнения не работют

Добрый день, Недавно разом перестали работать все дополнения в Firefox. Каждое дополнение признано устаревшим и выводится сообщение: "Работа <<дополнения>> не… (διαβάστε περισσότερα)

Добрый день, Недавно разом перестали работать все дополнения в Firefox. Каждое дополнение признано устаревшим и выводится сообщение: "Работа <<дополнения>> не была проверена, поэтому оно было отключено."

Ερώτηση από Intention 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Seburo 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Browser will not allow me to download any of my statements from any of my accounts. All it does is continually 0pen new windows.

Every time I try to open any of my statements on my accounts(bank, credit cards etc) new windows start opening one after the other and does not stop until I close my brow… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I try to open any of my statements on my accounts(bank, credit cards etc) new windows start opening one after the other and does not stop until I close my browser. Firefox is the only browser that does this. How do I fix this?

Ερώτηση από gammytoo 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

move proflie to server

Hi! Not much on details. I just want to move my existing profile to a server. Can I just copy name.default to the server, rename name.default on the client, and on th… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! Not much on details. I just want to move my existing profile to a server. Can I just copy name.default to the server, rename name.default on the client, and on the client create a link name.default to the server profile? Or, can I use ProfileManager to create a new profile on the server and copy the contents of the client profile to the new one?

Ερώτηση από dmikulec 2 έτη πριν

Απάντηση από dmikulec 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why do Shortcuts eg Bank appear as a tab on Firefox when opened

Every time I click some of my Shortcuts on my PC I notice that they appear as a tab on Firefox along with any other open tabs. I don't remember this happening before rece… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I click some of my Shortcuts on my PC I notice that they appear as a tab on Firefox along with any other open tabs. I don't remember this happening before recently.

Ερώτηση από TSAV 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I remove the Extension (Yahoo ….lbar and New Tab)

How can I remove the Extension (Yahoo ….lbar and New Tab) area from blocking typing space? When I open up a new tab, sometimes the window is short and because the Extensi… (διαβάστε περισσότερα)

How can I remove the Extension (Yahoo ….lbar and New Tab) area from blocking typing space?

When I open up a new tab, sometimes the window is short and because the Extension is long I can’t type unless I expand the window. See image below. I don’t want to expand the window because I am using the side by side view ( one doc is half the screen and another doc is the other half of screen). How can I remove the Extension (Yahoo ….lbar and New Tab) so its not blocking the available typing space?

See image attached with screenshots

Ερώτηση από Bankerslife 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FireFox will not play the news clips from FoxNewsChannel, the circle just keeps rotating without ever connecting. They play fine on Google.

This seems to be a fairly recent problem, maybe a week or two I think, because there was no problem before that. I use DuckDuckgo for my search engine, and I have windows… (διαβάστε περισσότερα)

This seems to be a fairly recent problem, maybe a week or two I think, because there was no problem before that. I use DuckDuckgo for my search engine, and I have windows 10 on a Dell Latitude E6520. As I stated in the problem sentence, using Google browser plays the clips fine.

Ερώτηση από oldguy19 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

robo form is not working with firefox now

I have the add on Robo Form and it quit working today and Robo Form says it is a Firefox problem. It said firefox has disabled this add on and can not be used in firefox.… (διαβάστε περισσότερα)

I have the add on Robo Form and it quit working today and Robo Form says it is a Firefox problem. It said firefox has disabled this add on and can not be used in firefox. Can you tell me why it is not disabled

Ερώτηση από RSnoke1 2 έτη πριν

Απάντηση από Chandan_Baba 2 έτη πριν