Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can Print Icon be added to Compose Page and opened received email

I can Print using 3 lines in upper right, easier if Print Icon on opened new email and on the Composed mail prior to sending. Can this be done?

Ερώτηση από melmaltz 2 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not load attachments for some emails, while Chrome and Safari see the attachments without a problem.

Certain attachments on some emails, including graphics, etc. don't show up at all in Firefox, but appear with no problem in Chrome and Safari. I have already cleared cook… (διαβάστε περισσότερα)

Certain attachments on some emails, including graphics, etc. don't show up at all in Firefox, but appear with no problem in Chrome and Safari. I have already cleared cookies and cache numerous times. This is from a newly downloaded current version of Firefox, without any intentional add-ons or extensions.

Ερώτηση από Gary Stockdale 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I remove Yahoo Search page?

While downloading a link in order to watch live video of the Tour de France, Yahoo page took over my home page. I can't access any of my favorites, email , or anything. I… (διαβάστε περισσότερα)

While downloading a link in order to watch live video of the Tour de France, Yahoo page took over my home page. I can't access any of my favorites, email , or anything. I used Firefox as my home page. It still shows firefox but the Yahoo empty page. I tried the different suggestions & downloaded Malware. The home page will not go away! I don't live anywhere near an Apple store.

Ερώτηση από nornic 2 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

why cant i access live show on my direct tv account

I usually watch ABC General Hospital at work every day using Directv as my provider. Last Friday and Today Firefox blocks this ABC Go site and says it is insecure and I … (διαβάστε περισσότερα)

I usually watch ABC General Hospital at work every day using Directv as my provider. Last Friday and Today Firefox blocks this ABC Go site and says it is insecure and I can't access now. why???? I get this Apache Bridge notice, which is crazy

Ερώτηση από delcer 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

options I have chosen for my browser suddenly stopped

the options i have chosen for my browser no longer apply. It suddenly occurred last night. The options/preferences don't take effect even after I choose them again. … (διαβάστε περισσότερα)

the options i have chosen for my browser no longer apply. It suddenly occurred last night. The options/preferences don't take effect even after I choose them again.

Ερώτηση από hfjabre 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

security errors, and browser connection errors.

i get two error messages constantly. one telling me the site isnt tested, but it doesnt give me an option to verify the website, im pretty sure something like youtube is … (διαβάστε περισσότερα)

i get two error messages constantly. one telling me the site isnt tested, but it doesnt give me an option to verify the website, im pretty sure something like youtube is fine, and this is very annoying, and happens all the time on other similarly trusted sites. The other error message i get is "firefox cannot establish a connection to the server" message, which also happens all the time, on perfectly trusted, and mundane sites like netflix. How do i get in touch with some kind of support with firefox, because at this point its almost like more sites dont work than do. ive gone through al the basic troubleshoot pages, updating firefox, clearing cookies, and cache, and turning my proxy setting to "no proxy" but none of it works.

Ερώτηση από AnnoyedFirefoxUser 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

FFox has big issues to Import Bookmarks from Html file. How to fix it, many people complain online.

FFox has big issues to Import Bookmarks from Html file. How to fix it?, many people complain online. Also, cannot Import Bookmarks from Chrome into FFox, the same problem… (διαβάστε περισσότερα)

FFox has big issues to Import Bookmarks from Html file. How to fix it?, many people complain online. Also, cannot Import Bookmarks from Chrome into FFox, the same problem.

Ερώτηση από joe792 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wesley Branton 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can't select options (help, order,...) on website www.livingdna.com

when I try to do anything on the website by clicking on a selection (Help, Order, ...) nothing happens. If I use explorer I don't have the problem. Problem wasn't there o… (διαβάστε περισσότερα)

when I try to do anything on the website by clicking on a selection (Help, Order, ...) nothing happens. If I use explorer I don't have the problem. Problem wasn't there on the previous version (used on this website end of Msy and had no problem).

Ερώτηση από Louhough 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can't switch google accounts get "We've detected a problem with your cookie settings. " clearing cookie history fixes it only once, next time same problem.

I have also enabled all cookies. this problem just suddenly started a few days ago.

Ερώτηση από tomswift 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox on Mac won't remember "Page Preview" setting after it's disabled - Why?

I hate the so-called "Page Preview" *feature* in Firefox; it just gets in the way. I've tried to disable it, using the enable/disable pop-up which appears when the litt… (διαβάστε περισσότερα)

I hate the so-called "Page Preview" *feature* in Firefox; it just gets in the way. I've tried to disable it, using the enable/disable pop-up which appears when the little "gear" icon appears at the bottom, right corner of these things. I've clicked Save and Done, and the *feature* disappears in that browser window ONLY! The saved disable setting isn't carried into subsequent Firefox tabs, nor is it carried over after the browser has been closed (via Quit) and reopened. What's the deal?

Ερώτηση από onMacOS 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox still crashes my e-mail, and now it has started crashing on MLB.com. It now has started crashing on MLB.com, too. Nice job, QUANTUM !

Here's proof: Crash Reports for the Last 3 Days Report ID Submitted bp-2cb295dd-46a9-4cfe-9c95-8602d1180707 36 minutes ago bp-f18cfa07-1647-486a-b4ba-84ade1180707 36 m… (διαβάστε περισσότερα)

Here's proof: Crash Reports for the Last 3 Days Report ID Submitted bp-2cb295dd-46a9-4cfe-9c95-8602d1180707 36 minutes ago bp-f18cfa07-1647-486a-b4ba-84ade1180707 36 minutes ago bp-88a8596c-c781-4019-bf34-18ea71180706 6 hours ago bp-673fa3f4-f520-4a36-9efe-0ece71180706 6 hours ago bp-844cc4cb-b686-4275-aafb-11a3e1180706 15 hours ago bp-9a652a95-7ef2-4f69-bcd6-150ca1180706 15 hours ago bp-7ee4ba19-1cb9-423c-9ad7-307411180706 24 hours ago bp-5829e031-d4b9-4ac0-a64c-261151180706 1 day ago bp-59ee4d69-0712-49ee-8a7a-aa4e01180706 1 day ago bp-28fee6c2-5e22-4e50-b215-8b2db1180706 1 day ago bp-682deb79-95c2-4f53-8de4-7cc3a0180706 1 day ago bp-fd185dfc-b6c5-41b6-97e1-888551180705 1 day ago bp-6fb4e9ad-3396-4a41-b8aa-fb3da118070 2 days ago bp-c3c2c2f0-de24-40d6-aae3-e81ae1180704 2 days ago bp-d0056709-7798-425f-9777-df3470180704 2 days ago bp-aa74b405-a1a8-4c92-afd5-18dab1180704 2 days ago bp-3945f8b3-93fe-48f9-8793-789371180704 3 days ago bp-57d5d70f-dacf-4645-aab6-bbcfb1180704 3 days ago bp-388f9fdc-6280-4565-8eeb-5aac51180704 3 days ago bp-4dd813b7-5612-400b-986b-34260118070 3 days ago bp-3f92ec7c-1507-4dea-ad80-2b39a1180704 3 days ago

Ερώτηση από mrmusic 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

All my booksmarks disappeard overnight

Good day I have been using Firefox for a couple of months. All my saved bookmarks disappeard overnight. I did not make any changes to Firefox or my PC the last time I sw… (διαβάστε περισσότερα)

Good day

I have been using Firefox for a couple of months. All my saved bookmarks disappeard overnight. I did not make any changes to Firefox or my PC the last time I switched it off. Once Firefox is opened, it's appearance is the same as when you start using it for the first time, It seems it has almost "reset" itself or an update that has gone wrong...?

Please advise on how to retrieve my bookmarks if at all possible .

Many thanks

Ερώτηση από wmitch12 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

magnifying icon appears when select text, but it returns no search results. How do I fix or remove it

When I select text in firefox, an icon appears. When I click the icon it use to return search results. It has not worked for a while now and I cant find any settings for … (διαβάστε περισσότερα)

When I select text in firefox, an icon appears. When I click the icon it use to return search results. It has not worked for a while now and I cant find any settings for it or if its an add-in (dont remember installing search addin I have always uses the defaults)

Can you help me identify what it is, because all searches for resolution dont mention the context icon search. I would like to repair it so it provides the search again, or remove it because it is currently useless.

Ερώτηση από Anthony 2 έτη πριν

Απάντηση από Anthony 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

keep getting asked to sign into site and can't stop it

I keep getting asked to sign into a site called stumble upon. I haven't been there for a long time. That site has moved to a different site and even if I wanted to sign… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting asked to sign into a site called stumble upon. I haven't been there for a long time. That site has moved to a different site and even if I wanted to sign in it get an error message about the site being dangerous and not secure.

I have deleted all of my history but that didn't do the trick.

Thoughts?

Ερώτηση από greg 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox started in Espanol. . How do I get it to start in English?

When I installed the Firefox Browser on an older desktop that I'm setting up with Windows 10 Home, (Running in U.S. (English), the browser installed itself in Spanish. I… (διαβάστε περισσότερα)

When I installed the Firefox Browser on an older desktop that I'm setting up with Windows 10 Home, (Running in U.S. (English), the browser installed itself in Spanish. I have not been able to find the place where I can change the default language to English. I did find a place on a help menu to change the language there, but the help (in English) suggests a place that I can't seem to find on the setup page (appearing still in Spanish), . . . so after looking around as best I could, I decided to ask the forum. It is probably super-simple. I've installed Firefox on several other computers, and never encountered this problem before. ( A side note: Winndows is in the midst of upgrading versions from 1511 to 1803 and has been "busy" on my very slow internet connection for about two days now, and still is working on that, as I write this.) Thanks for any help. :) C.F.

Ερώτηση από CFrush 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν