Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

whenever a new page is opened, the history sidebar is too, showing all the sites I had visited

Whenever a new page is opened, the history sidebar is too, showing all the sites I had visited. My Firefox version is up to date 6.0.2 and I'm using Windows 7. Thankyou … (διαβάστε περισσότερα)

Whenever a new page is opened, the history sidebar is too, showing all the sites I had visited. My Firefox version is up to date 6.0.2 and I'm using Windows 7.

Thankyou

Lizzie

Ερώτηση από LizzieUK 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I backed up my old profile from Windows XP to my new Windows 7 PC, but it seemed to downgrade Firefox

So my XP computer's power supply died a few weeks ago so I got a new computer. Just replaced the powersupply in the old PC to get my old files. I tried to back up my Fir… (διαβάστε περισσότερα)

So my XP computer's power supply died a few weeks ago so I got a new computer. Just replaced the powersupply in the old PC to get my old files. I tried to back up my Firefox profile from my old computer to the new Windows 7 computer, which I've had running Firefox for about a week. When I loaded my backed up profile and restarted Firefox, it seems to have reverted to the style of the old Firefox, or at least the current version that was running on my XP computer. How can I keep my old profile, with the new look of Firefox that I've grown to love over the past week??

Ερώτηση από Jknorr 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I restarted my ststem and now all my bookmarks are missing.

I did not install any add ons and I looked at the other options for restoring bookmarks, but none of them worked. the drop down box that shows websites that I frequent is… (διαβάστε περισσότερα)

I did not install any add ons and I looked at the other options for restoring bookmarks, but none of them worked. the drop down box that shows websites that I frequent is also empty. I've lost a lot of bookmarks and I'm a bit upset about it.

Ερώτηση από rrp87 9 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I change what I see when I first open a new tab?

When I open a new tab, it automatically reveals a Bing search page when I want it to open to my Google home page. I tried altering my home page while on a blank tab, but… (διαβάστε περισσότερα)

When I open a new tab, it automatically reveals a Bing search page when I want it to open to my Google home page. I tried altering my home page while on a blank tab, but nothing's happening. How do I fix this?

Ερώτηση από Reikson 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My firefox does not llook like the most recent version. I downloaded it on my aunts comp and in the top lft corner there is an orange firefox box but mine still just has the firefox symbol.

I have had firefox for over a year and I recently installed it on my aunts computer. When I did in the upper left hand corner there was an orange box that said firefox on… (διαβάστε περισσότερα)

I have had firefox for over a year and I recently installed it on my aunts computer. When I did in the upper left hand corner there was an orange box that said firefox on it. I recently re-installed it on to my computer and it is still the same as I had before. (Just the firefox symbol) How do I get the most recent version? It does say that I have the 6.2 or whatever the most recent is. Thank you in advance for the timely response to my question.


                  Amy Vitko

Ερώτηση από avitko 9 έτη πριν

Απάντηση από James 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

I am trying to fix my mother's computer. Firefox crashes and will not even open. Is there anything that can be done other than uninstalling and reinstalling

Ερώτηση από mmchelle14 9 έτη πριν

Απάντηση από Swarnava Sengupta 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am now getting the Diginotar problem on 2 machines running 6.02

6.02 never cleared the invalid certificate from one machine but I never had it in my other two machines. This afternoon it appeared on my second machine. Apparently 6.02 … (διαβάστε περισσότερα)

6.02 never cleared the invalid certificate from one machine but I never had it in my other two machines. This afternoon it appeared on my second machine. Apparently 6.02 did not fix this. What do I do?

Ερώτηση από warped1a 9 έτη πριν

Απάντηση από SafeBrowser 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My firefox webpage now opens up as a whole page and I am not able to see any any menu bars

All of a sudden my firefox webpage now opens in the whole window and I am not able to see any menu bars in the top or the "start" icon in the bottom of the screen

Ερώτηση από padyk 9 έτη πριν

Απάντηση από David McRitchie 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have lost both my internet connections, and cannot access your web site to download a new Firefox program. Do you bhave a disc available for my use? Jeff Alison( jeffa3@san.rr.com)m

Do you have a disac available to use to create the firefox browser...I cannot download it.

Ερώτηση από jeffa3 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After downloading the latest version, I have lost the familiar opening page, and bookmarks is not shown. How can I restore the old opening Firefox page? At the moment I cannot navigate at all.

The Firefox window is not shown at the top of the page. Consequently there is no Tools menu I cannot say what version of Firefox I have downloaded as 'about Firefox' is … (διαβάστε περισσότερα)

The Firefox window is not shown at the top of the page. Consequently there is no Tools menu I cannot say what version of Firefox I have downloaded as 'about Firefox' is not shown. I downloaded it last week so I presume it must be the 6.02

Ερώτηση από RexM 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

where is my most used windows display when I open a new tab by clicking on the +?

When I used to click on the + of an already opened tab to open a new tab it used to open a display of windows (not tabs) of my most used sites and I could just click on t… (διαβάστε περισσότερα)

When I used to click on the + of an already opened tab to open a new tab it used to open a display of windows (not tabs) of my most used sites and I could just click on the window to go straight there. Now I only get a blank page and blank address bar. I am very unhappy that this facility has disappeared. How can I get it back? I used it a lot. It has only disappeared since I upgraded to Version 6.02. Using Windows 7 Home Premium 64 bit.

Ερώτηση από kathys 9 έτη πριν

Απάντηση από SafeBrowser 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

In the older version of Firefox, when I opened a new tab, firefox remember and displayed previous open tabs. I could automatically click on a prior tab that was opened to open it again - such as my mail. Is this feature available in 6.2?

In the older version of Firefox, when I opened a new tab, firefox remember and displayed previous open tabs when I clicked on the + field for new tab. This display showed… (διαβάστε περισσότερα)

In the older version of Firefox, when I opened a new tab, firefox remember and displayed previous open tabs when I clicked on the + field for new tab. This display showed last several locations where I visited and I could automatically click on it to bring up that last view. In this feature, I could go to any of my last 6 views quite easily and bring up any of them as a shortcut.

Ερώτηση από Patgolf 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I change the name of a bookmark that is already on my menu other than deleting it and starting again.

I have a number of bookmarks that are long and have misleading titles as I failed to enter a shorter more concise name when I first bookmarked them. However, I cannot see… (διαβάστε περισσότερα)

I have a number of bookmarks that are long and have misleading titles as I failed to enter a shorter more concise name when I first bookmarked them. However, I cannot seem to find a way of renaming the bookmarks other than deleting the current one and bookmarking again this time changing the title to something that I recognise. For example I bookmarked Ebuyer and in my bookmark list it says, "Cheap laptops etc, etc" all I want is "Ebuyer". I realise that I can delete this Bookmark and save it again and this time alter the name at the start.

Ερώτηση από Les612eil 9 έτη πριν

Απάντηση από Andy.c 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

ff pg got extended no tool bars cant close have to pull HD plug

somehow from view ff page got extended. it has no tool bars cannot shrink it close it or anything. cannot get back to original home pg. Shut down computer and restart FF … (διαβάστε περισσότερα)

somehow from view ff page got extended. it has no tool bars cannot shrink it close it or anything. cannot get back to original home pg. Shut down computer and restart FF starts in extended format ??

Ερώτηση από 1236 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hi, I put a common visual background on my menu, tabs, etc and I can not remember how to change that background, any help would be much appreciated, thanks Lew

When I right click the menu bar, I don't see any way to change its backgrouund. Going back to the default would be fine.

thanks Lew

Ερώτηση από Lew@carolina.rr.com 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have 6.0.2 on both home and work machines - why is the new tab button to the right of tabs on one machine and on the other the button is next to the "home" button?

I just upgraded both machines, and don't understand why one is different than the other.

Ερώτηση από madredekd 9 έτη πριν

Απάντηση από Hasan 9 έτη πριν