Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do you enlarge pictures and why does nothing happen when you attempt to click "allow"?

Got a pic over to gmail, but only two options for enlargement. Tried to get my pic over to "media" and that worked. Checked all the things you can do on mozilla. Trie… (διαβάστε περισσότερα)

Got a pic over to gmail, but only two options for enlargement. Tried to get my pic over to "media" and that worked. Checked all the things you can do on mozilla. Tried to click "allow" on "Use a camera". Nothing happened. Help!

Ερώτηση από Nextaxpro 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Are there any other ways to get help?

Hello, I started a thread three months ago, and a solution still hasn't been found. I just stopped receiving replies to my questions. Is there any other way to get help? … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I started a thread three months ago, and a solution still hasn't been found. I just stopped receiving replies to my questions. Is there any other way to get help? Thanks! https://support.mozilla.org/en-US/questions/1206944?utm_campaign=questions-reply&utm_medium=email&utm_source=notification

Ερώτηση από Laura88 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

4 more crashes today after 2 yesterday. will send the error messages upon request. I have reported this before. I thought it might have gotten better as only two crashes… (διαβάστε περισσότερα)

4 more crashes today after 2 yesterday. will send the error messages upon request. I have reported this before. I thought it might have gotten better as only two crashes yesterday but today after around four got bonkers again. Please help me / Could it be I have an avast blocker for ads and such running. Could this be the problem? Got rid of a full time running Malwarebytes and updated as much as I could except for motherboard drivers which I can not do. Might just have to jump shop as this interferes with doing my Amazon Mturk work. Might have to join the evil empire and go to chrome of all else fails and really do not want to. Any further advice might help. This all started with the new updates about 8 or 9 days ago.

Ερώτηση από newtogold 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Why is Browser and Download History connected? I can't clear my Browswer History w/o Clearing My Download History??? When did this happen?

I want to delete my Browser History WITHOUT deleting my Download History, which we use to be able to do.

Ερώτηση από EricThomasTN 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can get the toolbar menu visible but cant put a bookmark or bookmark folder of in it

I can get the star in a bucket sign and the cog and most visited at the left side but nothing else I previously used to just right click in the toolbar and create a new f… (διαβάστε περισσότερα)

I can get the star in a bucket sign and the cog and most visited at the left side but nothing else I previously used to just right click in the toolbar and create a new folder and it would stay there or I could add the bookmarked page to the toolbar this is a new pc and managed to move my bookmarks across

Ερώτηση από aidansalter 2 έτη πριν

Απάντηση από aidansalter 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Local site with data:image/png not loading those images

Hi, I have some documentation written out in a html document. There's a bunch of images I cannot see anymore in Firefox but I can see in Chrome for example. The images ar… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I have some documentation written out in a html document. There's a bunch of images I cannot see anymore in Firefox but I can see in Chrome for example.

The images are src="data:image/png;base64,*" and it used to work.

What I see is that I open the html document and the images appear for a brief moment only to all almost instantly disappear like they are being blocked.

EDIT: It's Ublock... remove this question.

Ερώτηση από cagom 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I signed into my home account on accident on my work computer then signed into the work account and both are so scrabled up I can't think straight.

Had a problem with a work computer and it got fixed today so I was messing with it and needed to sign into Firefox and I accidentally signed into my home account. I real… (διαβάστε περισσότερα)

Had a problem with a work computer and it got fixed today so I was messing with it and needed to sign into Firefox and I accidentally signed into my home account. I realized it and signed into the work account and now it is all scrambled up. I don't know where anything is and not even sure if it is all there. Some of the bookmarks were the same on both computers. Guess I would have thought that when you sign into each account the bookmarks would just go back to the way they were...apparently not?

Ερώτηση από Double3 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New PC. When bookmarks copied from thumb drive to new PC old pc gets double bookmarks. How do I avoid this?

I purchased a new laptop. I exported bookmarks to an html file on my desktop and copied them to a thumb drive. I then copied them to my new laptop. I then imported the… (διαβάστε περισσότερα)

I purchased a new laptop. I exported bookmarks to an html file on my desktop and copied them to a thumb drive. I then copied them to my new laptop. I then imported the bookmarks into Firefox on the laptop. They were magically added to the bookmarks on my desktop. It took a long time to delete the extraneous bookmarks.

How do I avoid this?

Ερώτηση από Spartan-fan 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

unable establish a connection with following cipher suit "<Attr name="Ciphers" type="nstr" value="DHE:ECDHE:!SSLv3:TLSv1.2:!ADH:!aNULL:!AES128"/>"

duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1213709 - locking unable establish a connection with a server with following cipher suite "<Attr name="Ciphers… (διαβάστε περισσότερα)

duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1213709 - locking

unable establish a connection with a server with following cipher suite "<Attr name="Ciphers" type="nstr" value="DHE:ECDHE:!SSLv3:TLSv1.2:!ADH:!aNULL:!AES128"/>"

Tested server suite: All combination of DHE: ECDHE without SSL Tested browsers (successful): edge, Chrome

Firefox error: Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to 10.57.108.132:10443. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

Report errors like this to help Mozilla identify and block malicious sites


Type of connection: HTTPS

Ερώτηση από anurajsreenivasan 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Web site not viewable 2

I originally posted "web site viewable" and marked it as solved because I though it was a DNS issue. That was wrong. The problem is with Firefox. The web site "http://www… (διαβάστε περισσότερα)

I originally posted "web site viewable" and marked it as solved because I though it was a DNS issue.

That was wrong. The problem is with Firefox. The web site "http://www.flightofthephantom.com/what-is-an-imu" cannot be accessed when using a specific DNS FreeDNS. It however works when I use my ISP's DNS or Google or Quad9.

I know this is a problem with firefox because 1. Safari on the same workstation works for all DNS's 2. I created a new user account on the same machine and Firefox works in that new account for all DNS's

I have another Mac OS el capitain workstation which has the exact same problem. To correct the problem I completely uninstalled and reinstalled Firefox.

I still have Firefox on the original machine with this problem and I would like to know what is the corruption.

I have performed the following to correct the issue but was unsuccessful.

1. Refresh Firefox 2. Cleared Cached ,history and cookies 3. I have reinstalled firefox

What components remain after the above that would prevent operation of a specific web site (I believe there are other sites) via a specific DNS?

Ερώτηση από Mace2 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot log in to created Firefox Account

I believe that my Username is my email adress (otherwise...where do I find username???) I have the correct password I am taking notice of capital letters When I ask to re… (διαβάστε περισσότερα)

I believe that my Username is my email adress (otherwise...where do I find username???) I have the correct password I am taking notice of capital letters

When I ask to resend my username (or password) I do not get an email

Yes, I have verified my emailaddress

Ερώτηση από Saskia_S 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't load form from sencondstreetapp.com

The site https://www.popularwoodworking.com/winshop uses an entry form from secondstreetapp.com. FF will not display it even though I have my ad blocker (ADblock) di… (διαβάστε περισσότερα)

The site https://www.popularwoodworking.com/winshop uses an entry form from secondstreetapp.com. FF will not display it even though I have my ad blocker (ADblock) disabled. Any suggestions?

Ερώτηση από RichardCrane 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Retrieve old bookmarks from Firefox Sync, how?

I synced my profile, and I retrieved my bookmarks, but I opened my Firefox profile with another version of Firefox, and it erased my bookmarks, and now I can't retrieve m… (διαβάστε περισσότερα)

I synced my profile, and I retrieved my bookmarks, but I opened my Firefox profile with another version of Firefox, and it erased my bookmarks, and now I can't retrieve my bookmarks from my synced account.

Is there a way for me to get my bookmarks please? Surely it has to be in the database somewhere.

Ερώτηση από ihaveaaquestion 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Can i switch back to Firefox 53, please?

No seriously. I hate Firefox Quantum. It took everything i liked from Firefox and trashed it turning it into just another web browser that dosen't stand out.

Ερώτηση από Akira :: FierFox 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tabs for You Tube display "(1) YouTube" no other sites - what is it

Can not find any info on (1) in the tab name - only happens with you tube - multiple tab all the same - all other sites OK Have no idea what it means or how to get rid of… (διαβάστε περισσότερα)

Can not find any info on (1) in the tab name - only happens with you tube - multiple tab all the same - all other sites OK

Have no idea what it means or how to get rid of it

Ερώτηση από ianbleckly 2 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 2 έτη πριν