Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Happy 112 has already my question. I have tried all his recommendations. Problem still exists."Program error" (0xc00000e5). What do I do? Sven Mellquist

Closing as duplicate. Please continue with original question thread /questions/1160296 I have removed LenovoFamilySecurity from my pc and tried PCPurifier installed but t… (διαβάστε περισσότερα)

Closing as duplicate. Please continue with original question thread /questions/1160296

I have removed LenovoFamilySecurity from my pc and tried PCPurifier installed but they stop after a while. "could not change name". Do you have any suggestions? WBR/Sven

Ερώτηση από svemel2911 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από John99 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Several times a day the fox takes over the screen demanding a download update and loses my place on the web. I've downloaded, but next day get same. Why?

When using Firefox to access web pages, frequently a full orange page appears and takes over browser. Firefox download is requested. When downloaded and run, a black di… (διαβάστε περισσότερα)

When using Firefox to access web pages, frequently a full orange page appears and takes over browser. Firefox download is requested. When downloaded and run, a black dialog box opens showing a basic progress line and %. When complete, I try to return to my previous web page and any input or even the existing web page is gone. Very annoying as this event occurs frequently even if I complete the update.

Ερώτηση από grgilbert 3 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

U said u sent me a confirmation email and pw reset link, I got neither in inbox. So, I can't log into u r site/forum. Why???

Closing as duplicate. Please see and continue with /questions/1162633#answer-974342 Using firefox, my google pg and searches were in either german, czech, or dutch. Che… (διαβάστε περισσότερα)

Closing as duplicate. Please see and continue with /questions/1162633#answer-974342


Using firefox, my google pg and searches were in either german, czech, or dutch. Checked my avast vpn, had been reset to frankfurt, Germany. I'm in usa, and vpn was set to a city here, near me. It got reset shortly after I facebook friended an Israeli lady who lived in berlin. did someone hack my email, google, firefox, or vpn? How did this happpen?

Ερώτηση από nightman002 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Happy112 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I change a masterpassword entered by someone who didn't realise I would be coming back

I have been diagnosed with first stage dementia my son created the password and I can not remember it and he is not about for a few months

Ερώτηση από Aurens 3 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

how do I disable that Firefox show the last searches in the Google website?

I disable under options that Firefox will remember search and form history, and still, Firefox show my last searches when I click on the search bar inside the webpage of … (διαβάστε περισσότερα)

I disable under options that Firefox will remember search and form history, and still, Firefox show my last searches when I click on the search bar inside the webpage of Google. I could spend all day clicking "remove", but that will not fix it. anybody knows the answer?

Ερώτηση από Canoro 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Happy112 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After printing a doc. that was in large type, then other docs that appear in smaller font on screen also print in the same larger font.

Cannot find how to restore the regular font size I was used to before doc. with very large font size apparently set some option in Firefox to larger font as default. Tri… (διαβάστε περισσότερα)

Cannot find how to restore the regular font size I was used to before doc. with very large font size apparently set some option in Firefox to larger font as default. Tried turning printer off to reset any default settings there, but did not correct the problem. Checked options under tools/options/content/fonts and colors and these are set to default of Arial 12 which is what it should be.

Ερώτηση από berkeyx 3 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Automatic compact does not appear to work

Menu option Edit > Preferences > Advanced tab > Option: "Compact all folders when it will save over 20 MB in total" is selected and has been selected since Fire… (διαβάστε περισσότερα)

Menu option Edit > Preferences > Advanced tab > Option: "Compact all folders when it will save over 20 MB in total" is selected and has been selected since FireFox was installed over a year ago.

Today, while researching another unrelated matter, I learned that it is a good idea to weekly invoke menu option File > Compact folders. I had never invoked this menu option so I did so today. After it completed the status bar indicated "Done compacting (approx. 248 MB saved).

Today, and everyday since FireFox was installed, have been normal days reading some emails (~5/day), writing some emails (~2/day), and emptying the Junk folder (~10/day). There has been no recent wholesale deletion of emails.

If the option to "Compact all folders when it will save over 20 MB in total" has been selected, how is it possible that 248 MB was made available when I manually selected menu option File > Compact folders? I appears to me the automatic compact does not work.

Ubuntu 16.04 LTS updated everyday. ThunderBird 52.1.1 (64-bit) (this version appeared yesterday).

Ερώτηση από K7ZWuCN5t27pcwvX 3 έτη πριν

Απάντηση από K7ZWuCN5t27pcwvX 3 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Suddenly "ViewSearch" comes up instead of Firfox. Help!

Please see and continue with /questions/1163591 ~J99 I do not see your familiar icon anymore when I click Firefox … (διαβάστε περισσότερα)

Please see and continue with /questions/1163591 ~J99

I do not see your familiar icon anymore when I click Firefox

Ερώτηση από branwellbronte 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Browser directs to wrong, unwanted site

With FF, searched for "Baracuta", a clothing company (their website opens fine with Safari and Chrome) (see pic "1"), Instead of going there I alway get a totally unwante… (διαβάστε περισσότερα)

With FF, searched for "Baracuta", a clothing company (their website opens fine with Safari and Chrome) (see pic "1"), Instead of going there I alway get a totally unwanted list ("2"). This sometimes happens with some other sites, too. How can I stop this, and have FF function correctly? (Apparently, I can't send you a screen shot, but try it: search for "Baracuta" and see what happens.

Ερώτηση από gbdoc 3 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When providing updates, do so on closing vs opening for more speed opening - possible??

When selecting a browser, I first look for speed in opening. One way to speed Firefox's opening is to have any updates loaded on closing. Is this possible?

Ερώτηση από xPalladin 3 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Issue with menu type and bookmark images when using Mac transparency

Closing as a duplicate of /questions/1159272 -J99 A while ago I upgraded my Mac to OS X 10.10.5.. Two weeks ago I also switched to using the system’s transparency option… (διαβάστε περισσότερα)

Closing as a duplicate of /questions/1159272 -J99

A while ago I upgraded my Mac to OS X 10.10.5.. Two weeks ago I also switched to using the system’s transparency option for menus en windows. In Firefox I suddenly noticed a few things (see also the attached images below):

When Transparency is turned ON:

1. The rendering of type in the FF toolbar pull down menus is noticeably more bold than in the menus from the system bar.

2. Bookmark images in the FF toolbar menus are much darker then those in the system bar menus (in a mouseover they become lighter again).

When Transparency is turned OFF:

Same differences, although less outspoken. But no difference in passive state and mouseover.

Besides that the effect is ugly and unattractive, the type becomes less readable (cluttered and unsharp), especially on dark backgrounds.

Safari and Chrome don't have this problem.

It should be noted that I still use a Cinema HD screen, not a retina screen.

Question: Is this intended behaviour or an issue that should be reported? Is there some setting in FF that can correct this?

Ερώτηση από Basicsman 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από John99 3 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How to disable auto-page redirection block

Locking duplicate thread.<i>Please continue here:*[/questions/1158592] frequently, when I select, particular buttons on the page I'm currently on, which requires th… (διαβάστε περισσότερα)

Locking duplicate thread.
<i>Please continue here:
*[/questions/1158592]


frequently, when I select, particular buttons on the page I'm currently on, which requires the display of relevant data, located, on another, site related, page , , , Firefox inserts, a blank page, containing a printed notice: "firefox has blocked this page from redirecting to another page". . . Firefox/mozilla has NO JUSTIFICATION,TO CENSOR MY online viewing, at ANY TIME! ! ! HOW may I PERMANENTLY, DISABLE, this OBSCENE, unsolicited, FIREFOX, action????

Ερώτηση από etan 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I edit or change the auto-fill suggestions in my URL address bar in Firefox?

Closing as duplicate of /questions/1160066 ~J99 I sometimes go to Kayak to look at flights and in my Firefox browser whenever I start typing the address it then comes u… (διαβάστε περισσότερα)

Closing as duplicate of /questions/1160066 ~J99

I sometimes go to Kayak to look at flights and in my Firefox browser whenever I start typing the address it then comes up automatically 'www.kayak.com'. Except the problem is that Kayak changed their default homepage to hotel related searches a year or so ago and every time I go to Kayak I have to click on flights to get to the page I initially wanted. So I just want to know how can I edit the auto-fill suggestion to show 'www.kayak.com/flights' instead of the way it currently shows 'www.kayak.com'.

Ερώτηση από Kennethob23 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από John99 3 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Some news websites are still able to track page hits in Private Browsing window. Doesn't private browsing prevent this??

Particular news website allows a certain number of articles to be accessed per month before blocking all access. If private browsing prevents this type of tracking why do… (διαβάστε περισσότερα)

Particular news website allows a certain number of articles to be accessed per month before blocking all access. If private browsing prevents this type of tracking why does it still continue?

Ερώτηση από ParkForestGump 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από John99 3 έτη πριν