Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

The "52.09" in question

My machine must have been hacked by spyware when it was installed, ad would only like to reinstall it after inspecting the machine abroad. What to do fr a “52.09” at this… (διαβάστε περισσότερα)

My machine must have been hacked by spyware when it was installed, ad would only like to reinstall it after inspecting the machine abroad. What to do fr a “52.09” at this time, where it is not supported? I am the victim of frequent disturbances.

Ερώτηση από dagaho2212 2 εβδομάδες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Everything was synchonrized in my forefox account but after formatting my pc when I logged in from my account it shows nothing.. Please help me

Please help me out as I relied on Firefox too much and didn't care to remember passwords of websites.

Ερώτηση από niru 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Seburo 4 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Website layout & Loading time

Hi, my name is Amit and I am working on a website i.e www.dermaclinix.in , this website is running fine woth other browsers such as google chrome, internet explorer, safa… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, my name is Amit and I am working on a website i.e www.dermaclinix.in , this website is running fine woth other browsers such as google chrome, internet explorer, safari etc but here I’m facing the problem with loading my site – the site loading time is very high here, it is always taking much time to load even my the users also told us about the same. There is another error that I’m facing – the layout of the website is not looking good even other browsers are okey for this website - http://www.dermaclinix.in/ , images are shown strached in this browser. Kindly help me to resolve these issues.

Ερώτηση από Amit Kumar 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

I open firefox, load a page, but Firefox just keeps loading after that

I open Firefox (app was not previously running, opening from fully 'closed') and I will type in a complete web address into the address bar. The page will load; however,… (διαβάστε περισσότερα)

I open Firefox (app was not previously running, opening from fully 'closed') and I will type in a complete web address into the address bar. The page will load; however, as soon as I click a link on the homepage, it just keeps loading, with the spinning circle on the tab. What is strange is that I will go use safari and chrome, and I will not have this same problem with these two browsers. So it's not my internet; it's firefox. I go on to visit dozens of pages on the other two browsers, meanwhile Firefox will still be loading that one page originally entered.

My workaround is: open firefox, go to one of my bookmarks, let it load, CLOSE firefox fully, and open it again. Then the problem is gone and I can browse freely without the internet cutting out. I have done this for months. Firefox never allows me to go past a first loaded page without closing the browser first, and then reopening the browser.

I have the most recent Firefox browser on my Mac air. I have ATT high speed (cable) internet, wireless.

Thanks!

Ερώτηση από chucheen 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

MOZGLUE.DLL - Why missing on desktop only?

I do not use this desktop for internet access. But when I try to open files that were created on the net some time ago, i get the Missing MOZGLUE.DLL error message. Do so… (διαβάστε περισσότερα)

I do not use this desktop for internet access. But when I try to open files that were created on the net some time ago, i get the Missing MOZGLUE.DLL error message. Do some versions of Firefox not contain this file? How is the problem corrected?

Ερώτηση από frankhellenthal 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

When on a website and they ask you to upload a picture, how can I direct the website to Photoshop?

I occasionally use Easyprints to put a photograph on a canvas or other media. On the website, the instructions to upload a picture brings me to the generic picture file f… (διαβάστε περισσότερα)

I occasionally use Easyprints to put a photograph on a canvas or other media. On the website, the instructions to upload a picture brings me to the generic picture file featured in windows. It is extremely difficult to find a particular picture here. I use Photoshop Elements Organizer to store my photos in an easier manner of locating any particular picture. How do I change the path the website uses to upload a picture?

Ερώτηση από dosperros 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

I have Windows 10 and use Bing as my search engine. I have to change Bing preferences (ie search suggestions) for each session. How can I make them stay?

I've been told this is a browser issue. I have looked at all preference possibilities in Bing and Firefox and not found the place to make my search engine preferences -- … (διαβάστε περισσότερα)

I've been told this is a browser issue. I have looked at all preference possibilities in Bing and Firefox and not found the place to make my search engine preferences -- such as no search suggestions popping up, not filtering results, identifying my location to refine results, etc. -- stay after I leave Firefox or shut off my computer. When I go on line again, everything has reverted to the Bing default.

Ερώτηση από jchris 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Emails print tiny

When printing emails from hotmail font size is tiny. This just happened last week. Doesn't happen with Chrome or Edge or IE. Tried changing settings in hotmail and fir… (διαβάστε περισσότερα)

When printing emails from hotmail font size is tiny. This just happened last week. Doesn't happen with Chrome or Edge or IE. Tried changing settings in hotmail and firefox.. Tried the "-1" setting, didn't work (was already set to -1). Print outs from hotmail emails were fine til last week in Firefox. Very frustrating for a business that needs this function.

Please let me know if there's a fix I can do or a fix coming soon from Mozilla.

Thank you,

Herman

Ερώτηση από Lannoye 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Twitter videos keep on saying The media could not be played on xp pro.Help me

On one of my pcs am still using xp pro.When am trying to view videos and gifs in twitter.Its keep on saying The media could not be played.Please help me sort out this … (διαβάστε περισσότερα)

On one of my pcs am still using xp pro.When am trying to view videos and gifs in twitter.Its keep on saying The media could not be played.Please help me sort out this

Ερώτηση από raja19 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 4 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

FIREFOX WON'T OPEN OUR WEBSITE acefoundry.com, google will

When you type in "acefoundry,com" you only get heading. When you use Google Chrome and type in "acefoundry.com" you get the website and pictures. … (διαβάστε περισσότερα)

When you type in "acefoundry,com" you only get heading. When you use Google Chrome and type in "acefoundry.com" you get the website and pictures.

Ερώτηση από FOUNDRY1 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν